Rýchlejšie schvaľovacie procesy a možnosť uchádzať sa o financovanie z nástrojov Európskej únie sú kľúčové benefity plynúce zo zaradenia do zoznamu Projektov spoločného záujmu, ktorý združuje európske energetické projekty s nadnárodným významom. Na v poradí už piatom zozname, ktorý zverejnila Európska komisia, je 98 projektov, z toho päť projektov Smart Grids. Česko a Slovensko sú zapojené hneď do troch z nich.

Projekty spoločného záujmu (Projects of Common Interest – PCIs) zohrávajú kľúčovú úlohu v naplnení cieľov, ktoré si stanovila Európska únia v oblasti energetiky a ochrany životného prostredia. „Na zoznam sa dostávajú projekty, ktoré majú potenciál pomôcť Únii zabezpečiť všetkým jej občanom dostupnú, bezpečnú a udržateľnú energiu a v dlhodobom horizonte pomôžu EÚ do roku 2050 dosiahnuť aj uhlíkovú neutralitu,“ opisuje Miroslav Kopt, vedúci útvaru Strategických projektov EG.D.

Aby sa projekt mohol na zoznam dostať, musí mať významný vplyv na energetické trhy a integráciu trhov v najmenej dvoch krajinách EÚ. Zároveň by mal spĺňať aspoň jedno z nasledujúcich kritérií: posilňovať integráciu trhu a prispievať k integrácii sietí členských štátov, zvyšovať hospodársku súťaž na energetických trhoch, energetickú bezpečnosť EÚ podporovať diverzifikáciou zdrojov či prispievať ku klimatickým a energetickým cieľom Únie integráciou obnoviteľných zdrojov energie a znižovaním emisií CO2.

Európska komisia vydáva zoznam Projektov spoločného záujmu každé dva roky už od roku 2013. Vlani v novembri zverejnila už piaty zoznam, ktorý bol tento rok v apríli aj oficiálne schválený. Dostalo sa naň 98 energetických projektov, z ktorých 67 je zameraných na prenos a skladovanie elektriny, 20 projektov pôsobí v oblasti plynu, šesť sa týka znižovania CO2 a päť projektov sa zaoberá budovaním inteligentných distribučných sústav, takzvaných Smart Grids. „Projekty zaradené na zoznam PCIs môžu ťažiť z mnohých benefitov. Medzi tie hlavné patrí možnosť uchádzať sa o spolufinancovanie v rámci Nástroja na prepojenie Európy (CEF),“ vysvetľuje Miroslav Kopt.

Zdroj: ACON

Z piatich projektov Smart Grids figuruje Česko a Slovensko hneď v troch

Z pohľadu Česka a Slovenska sú na najnovšom zozname Projektov spoločného záujmu najvýznamnejšie projekty zamerané na transformáciu distribučných sústav na takzvané Smart Grids. Z pätice cezhraničných projektov totiž tri vznikajú v spolupráci s českým EG.D alebo slovenskou Západoslovenskou distribučnou (ZSD). Dva z týchto projektov pritom boli uvedené medzi PCIs aj v roku 2019.

„Už tretíkrát sa na zoznam PCIs dostal projekt ACON, ktorý vzniká na distribučných územiach EG.D a ZSD. Prepojenie distribučných sústav oboch krajín a ich modernizácia na štandardy Smart Grids nadväzuje na historickú previazanosť v rámci Československa. ACON navyše nadväzuje na ďalšie projekty, ktoré sa v rámci regiónu strednej Európy už realizujú alebo sa ich realizácia plánuje,“ hovorí Stanislava Sádovská, projektová manažérka ZSD na implementáciu projektu ACON. Ako dodáva, ACON bol úplne prvým PCI Smart Grids projektom, ktorý z európskych prostriedkov získal dotáciu vyše 91 miliónov eur.

Druhým PCI projektom, ktorý sa na zoznam na konci minulého roka dostal už druhýkrát, je Danube InGrid. „Na jeho realizácii sa podieľajú Západoslovenská distribučná, Slovenská elektrizačná prenosová sústava a maďarský E.ON. Hlavným cieľom projektu je vybudovať inteligentnú sieť v regióne západného Slovenska a severozápadného Maďarska. Dôležitým aspektom je rozsiahlejšia integrácia obnoviteľných zdrojov energie a udržanie vysokej kvality a bezpečnosti dodávok energie,“ uvádza Tomáš Šipoš zo ZSD. Danube InGrid, podobne ako ACON, získal európske spolufinancovanie vo výške 102 miliónov eur.

Z trojice nových Smart Grids projektov má na Česko väzbu aj projekt Gabreta Smart Grids. Na ňom pracuje EG.D spoločne s nemeckým Bayernwerkom. Inteligentné distribučné sústavy naviažu na sústavy budované v rámci projektov ACON a Danube InGrid a vznikne tak v rámci Európy úplne unikátna sieť.

Zoznam Smart Grids projektov Európska komisia doplnila ešte o projekt Karpatskej modernizovanej energetickej siete (CARMEN) medzi Maďarskom a Rumunskom a tiež projektom Green Switch medzi Rakúskom, Chorvátskom a Slovinskom.

ACON
Zdroj: ACON

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou ACON.

Značky: