Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sme radi, že sa s Vami môžeme podeliť o výsledky a úspechy spoločnosti Prologis v Európe, v stredoeurópskom regióne a na Slovensku za posledný štvrťrok a celý rok 2021.

Ben Bannatyne, prezident Prologis pre Európu:  

„Naša európska divízia zaznamenala rekordný posledný štvrťrok a celý rok 2021. Dopyt po logistických nehnuteľnostiach je na historickom maxime a v rámci nových projektov stúpa význam výstavby na mieru. Vplyvom prekážok na strane ponuky a snahy zákazníkov o zvyšovanie odolnosti dodávateľských reťazcov nájomné ďalej rastie. Prologis poskytuje top nehnuteľnosti na najžiadanejších trhoch, a to vďaka nášmu globálnemu rozsahu, zameraniu na inovácie, technológie a dáta. Za naším úspechom stojí dôraz na potreby zákazníkov. Hodnoty, ktoré im poskytujeme presahujú rámec štyroch stien a strechy našich budov.“

Prevádzkové výsledky v Európe za rok 2021

 • Celkové európske portfólio: 19,9 milióna metrov štvorcových*
 • Nájomná aktivita sa vo štvrtom štvrťroku 2021 týkala 930 726 metrov štvorcových**.
 • Nájomná aktivita sa týkala:
  • 303 964 metrov štvorcových nových prenájmov;
  • 626 761 metrov štvorcových predĺžených prenájmov.
 • Celková obsadenosť za rok 2021 dosiahla úroveň 97,9 %.
 • Uzatvorené zmluvy sa vzťahovali na priestory s rozlohou 3,33 milióna metrov štvorcových**, čo predstavuje 10,2 % medziročný nárast. Uzatvorené zmluvy pozostávali z:
  •  1,1 milióna metrov štvorcových nových prenájmov;
  •  2,23 milióna metrov štvorcových predĺžených prenájmov.

* vrátane budov v prevádzky, vo výstavbe, na predaji, ostatných a VAA/VAC. 

** podľa dátumu začiatku prenájmu

Rozloženie kapitálu v Európe – Q4 a celý rok 2021

Začatá výstavba: 

 • Vo štvrtom štvrťroku začala výstavba s celkovou plochou 355 257 metrov štvorcových, z čoho 38 % vzniklo na mieru (BTS).
 • V roku 2021 začala výstavba 35 budov s celkovou rozlohou 762 520 metrov štvorcových, z čoho 38,5 % vzniklo na mieru (BTS).

Akvizície a predaje:

 • Vo štvrtom štvrťroku prebehla akvizícia deviatich budov s celkovou prenajímateľnou plochou 62 978 metrov štvorcových a štyroch pozemkov s plochou 129 004 metrov štvorcových. Spoločnosť predala budovu s rozlohou 20 948 metrov štvorcových a dokončila predaj pozemku s plochou 10 117 metrov štvorcových.
 • So zameraním na kľúčové trhy Prologis v roku 2021 dokončil akvizíciu 23 budov s celkovou prenajímateľnou plochou 341 510 metrov štvorcových a 22 pozemkov s celkovou plochou 846 670 metrov štvorcových. Bol tiež dokončený predaj troch budov s plochou 134 437 metrov štvorcových a pozemku s plochou 10 117 metrov štvorcových.

Fondy: 

 • Vo štvrtom štvrťroku sme ukončili činnosť nášho veľmi úspešného podniku vo Veľkej Británii. Prevádzkové aktíva UKLV v hodnote 1,7 miliardy USD bola vložená do našich fondov PELF a PELP.

Prevádzkové výsledky v strednej Európe a na Slovensku

 • Celkové stredoeurópske portfólio: 4,59 milióna metrov štvorcových*
 • Celková obsadenosť za rok 2021 dosiahla úroveň 97,1 %
 • Nájomná aktivita v regióne sa v roku 2021 týkala 1 288 600 metrov štvorcových. Nájomná aktivita sa týkala:
  • 300 800 metrov štvorcových nových prenájmov;
  • 567 000 metrov štvorcových predĺžených prenájmov.
 • Celkové slovenské portfólio: 416 440 metrov štvorcových *
 • Celková obsadenosť za rok 2021 dosiahla úroveň 96,9 %
 • Prologis predal jednu budovu s plochou 20 948 metrov štvorcových na Slovensku.

*NRA – čistá nájomná plocha

Nájomná aktivita na Slovensku sa v roku 2021 týkala 159 300 metrov štvorcových.

 • Nájomná aktivita sa týkala:
  •  24 000 metrov štvorcových nových prenájmov,
  •  37 500 metrov štvorcových predĺžených prenájmov.

Rozloženie kapitálu v strednej Európe

Začatá výstavba:  

 • V roku 2021 začala výstavba 11 budov s celkovou rozlohou 78 200 metrov štvorcových, z čoho 66 % vznikalo na mieru (BTS).
 • Dokončená bola výstavba deviatich budov s celkovou plochou 216 200 metrov štvorcových, z čoho 82 % vznikalo na mieru.

Akvizície a predaje:

 • V roku 2021 sa na stredoeurópskom trhu uskutočnila akvizícia dvoch budov s čistou plochou prenájmu 84 728 metrov štvorcových (Poľsko) a troch parciel s celkovou plochou 10 hektárov (Česká republika).

Martin Baláž, viceprezident a country manager Prologis pre Českú republiku a Slovensko

„Z nášho pohľadu rekordný rok 2021 sa premietol aj do našich výsledkov v strednej Európe, a to odštartovaním výstavby 11 budov. Na Slovensku sa naše zákaznícke portfólio dynamicky rozvíjalo, čo znamená, že na tomto trhu plánujeme výstavbu niekoľkých projektov na mieru s využitím najnovších technológií. Venovali sme tiež veľké úsilie budovaniu trvalých vzťahov s našimi zákazníkmi, aby mohli naďalej ťažiť zo skvelých lokalít našich logistických parkov a doplnkových služieb.“

Doplňujúci komentár Bena Bannatyna, prezidenta Prologis pre Európu

Rok 2021 bol rekordným na všetkých európskych trhoch. Využili sme náš globálny rozsah a naše odborné znalosti, aby sme naplnili vlastné záväzky voči zákazníkom a investorom. Pomáhali sme im nielen zaistiť kvalitné logistické nehnuteľnosti, ale poskytovali sme im aj služby, ako je napríklad Prologis Essentials – a tak zvyšovali efektivitu ich prevádzky.

Vzhľadom na trhové podmienky sme neustále vyhľadávali a poskytovali kvalitné a kreatívne riešenia, ktoré našim zákazníkom zaručia potrebné priestory. Akvizícia portfólia s celkovou rozlohou 548 000 metrov štvorcových v Berlíne a v regióne Porýnie-Porúrie boli v súlade s našou stratégiou budovania silnej pozície v najdynamickejších metropolitných oblastiach sveta.

Pretrvávajúci vysoký dopyt po priemyselných nehnuteľnostiach sústreďuje našu pozornosť na dva ciele: sprístupňovanie kľúčových pozemkov pre logistické účely a súčasne kladenie dôrazu na blaho komunít. Ako zodpovedný obchodný partner a dobrý sused chce Prologis: 

 • Diskutovať so zákazníkmi o možnosti optimalizácii benefitov, ktoré prinášajú inovatívne a udržateľné prvky integrované do ich budov;
 • udržovať blízky kontakt s lokálnymi zastupiteľmi;
 • pokračovať v rozvíjaní iniciatív ako je PARKlifeTM, vďaka ktorým vzájomne prepájame ľudí v našich parkoch s budovami, miestnymi komunitami a okolitým prostredím;
 • investovať do iniciatív ako Prologis Community Workforce – jedinečný program pre rozvoj talentov v logistickom sektore, v rámci ktorého poskytujeme zákazníkom kvalifikovaných pracovníkov a otvárame nové ekonomické príležitosti pre miestne komunity.

Vďaka našej orientácii na inovácie a úspechy zákazníkov, a tiež  schopnosti prejsť rýchlo z reaktívneho do proaktívneho režimu, sme sa k pretrvávajúcim narušeniam dodávateľského reťazca postavili čelom. Naďalej plánujeme rozširovať svoje pôsobenie na najžiadanejších svetových trhoch, kde budeme tvoriť hodnoty v podobe budov, služieb a riešení nad rámec nehnuteľností. Tešíme sa na to, čo budúcnosť prinesie!

Dodatočné zdroje:

Ak máte záujem o ďalšie informácie či podrobnosti k akémukoľvek bodu z tejto správy, neváhajte nás prosím kontaktovať.

Značky: