Boli sme na konferencii ITAPA HEALTH & CARE, ktorá v tomto termíne je špeciálne zameraná na zdravie. Veľa sa tu hovorilo o tom, ako je pre nás zdravotníctvo kľúčové a čo môžeme od neho čakať. A tiež ako náročný bol test pri posledných dvoch rokoch pandémie.

Zaujala nás časť, ktorú predniesla Martina Antošová z univerzitnej nemocnice v Martine. Práve tu sa totiž pripravuje projekt skutočne smart nemocnice, ktorá má previesť pacienta od od vstupu do nemocnice až do ukončenia procesu liečenia technologicky na výške. Dozvedeli sme sa, že v Martine to bude fungovať, tak, že pacient bude napr. cez mobilnú aplikáciu presne smerovaný na miesta, kde sa uskutoční jeho bližšie vyšetrenie. Všetky údaje budú spracovávané elektronicky a štruktúrované. Rovnako bude aj návšteva u lekára presne naplánovaná, ak budete potrebovať napr. röntgenové vyšetrenie, automaticky sa vám naplánuje aj s uvedením terénu.

Nemocnica bude pripravená aj na ľudí, ktorí nemajú schopnosť pracovať s modernými technológiami, pre nich bude použitá digitálna sprievodka. Prvá časť na splanenie tohto cieľa pripadá na rok 2026. Tak uvidíme, tému budeme ďalej sledovať. Aktuálna prax v nemocniciach na Slovensku je dosť ďaleko od takéhoto technologického postupu, obyčajne prevláda tradičný prístup s nutnosťou dlhého čakania u špecialistov.

Konferencii sa tiež hovorilo o nutnosti zmeny práce NCZI, ktoré má poskytovať údaje v inej podobe pre nemocnice a tiež o financovaní zdravotníctva.

Zdroje: ITAPA

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.