Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

2. januára 2023 uplynulo 50 rokov od zavedenia poštových smerových čísel – PSČ.

PSČ predstavuje skupinu číslic, slúžiacich na spracovanie poštových zásielok počas distribúcie (od vybrania zásielky po jej dodanie). Zo strany odosielateľov zásielok je mimoriadne dôležité uvádzať správne PSČ, pretože každé chybne uvedené číslo môže spôsobiť nesprávne smerovanie zásielky, čo môže mať za následok nesplnenie lehoty prepravy.

PSČ sa používa ako neoddeliteľná súčasť poštovej adresy na našom území od roku 1973. Zavedenie PSČ do adresy sledovalo zjednodušenie smerovania (triedenia) poštových zásielok v distribučnom procese. PSČ bolo rozhodujúcim článkom pri zavedení automatizovaného spracovania listov vrátane postupného triedenia listov až na doručovacie rajóny.

Pre územie Slovenska po rozdelení ČSFR zostali 3 pásma, označované číslami „8“, „9“ a „0“ ako prvé číslice v PSČ.

Prvá číslica „8“ v PSČ označuje adresáta v meste Bratislava. Ostatné územie Slovenska používa číslice 9 a 0, pričom 0 je zväčša sever a východ.

PSČ je :

  • územné podľa obvodu pôšt
  • špecifické podľa poštových priečinkov

Všeobecne je „územné“ PSČ priradené k dodacím poštám pre celé územie, pre ktoré zabezpečujú dodávanie zásielok (dodávacie obvody pôšt nekopírujú územnosprávne členenie obcí a miest). Môže byť len jedno pre celú obec, resp. viac obcí, ak dodávanie v nich zabezpečuje len jedna dodacia pošta. V mestách s viacerými dodacími poštami má jedna ulica aj dve PSČ – doručovanie takejto ulice zabezpečujú dve dodacie pošty.

K 50. výročiu zavedenia poštových smerových čísel Slovenská pošta vydáva poštový lístok a príležitostnú poštovú pečiatku. Pečiatka sa bude dať získať od 2. januára 2023 v predajni POFIS na Nám. SNP 35 v Bratislave a od 3. januára do 9. januára 2023 ju bude možno dostať na Pošte Bratislava 1 na Nám. SNP v Bratislave.  

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.