Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V nadväznosti na testovanie digitálnych zručností žiakov a študentov spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci s  Digitálnou koalíciou (DK) Národný prieskum digitálnych zručností pracovnej sily na Slovensku. Cieľom je pomôcť malým a stredným podnikom pri naštartovaním rozvoja digitálnych zručností ich zamestnancov.

„Sme svedkami rapídnych technologických zmien, a práve preto je pre každého zamestnanca nevyhnutné vedieť a efektívne využívať digitálne zručností v praxi a v každom odvetví. Aj preto je nevyhnutné aktívne zvyšovať povedomie verejnosti o  možnostiach vzdelávania, o voľných pracovných miestach, ako aj ďalších príležitostiach, ktoré sú pre ľudí k dispozícii vďaka ovládaniu „e-zručností“,  uviedol vicepremiér Richard Raši.

Predseda výkonného výboru DK Mário Lelovský považuje spustenie prieskumu za dôležitý krok v oblasti celoživotného vzdelávania. „Zamestnávatelia majú záujem rozvíjať celoživotné vzdelávanie zamestnancov, ale potrebujú najskôr zistiť, aké zručnosti aktuálne majú a v čom by sa mali zlepšiť. Prostredníctvom prieskumu chceme tiež preveriť, čo zamestnanci naozaj ovládajú a porovnať to s tým, čo by mali vedieť,“ upresnil M. Lelovský.

Zamestnávatelia malých a stredných podnikov, ktorí potrebujú zistiť stav kľúčových digitálnych zručností svojich zamestnancov, sa môžu ešte stále zapojiť do prieskumu. Finálny zber dát potrvá až do 30. septembra.

Dotazník prieskumu, na ktorý majú zamestnanci 20 minút,  je zameraný na päť tematických okruhov – využívanie technológií, stav všeobecných digitálnych zručností zamestnancov, dostupnosť technologických zručností na trhu práce, dostupnosť inovačných a mäkkých zručností na trhu práce a súčasné a plánované aktivity zamestnávateľov v oblasti rozvoja zručností.  Každému respondentovi budú zaslané výsledky, ktoré porovnajú stav zručností zamestnancov podľa regiónov a odvetví s Európskymi a lokálnymi štandardami.

Na základe získaných poznatkov sa uskutoční séria doplňujúcich skupinových interview s vybranými zástupcami slovenských malých a stredných firiem z rôznych regiónov. Výsledná diskusia pomôže upraviť podporné mechanizmy pre ďalší rozvoj digitálnych zručností zamestnancov. Výsledky prieskumu budú spolu s rozvojovými iniciatívami predstavené v 1. štvrťroku budúceho roka.

Link na dotazník: https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBhTLjiPR7gJKQd

 

 

Značky: