Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vicepremiér Richard Raši dnes navštívil obec Skýcov a mesto Zlaté Moravce, ktoré za minulý rok získali dotácie na podporu regionálneho rozvoja. Projekty sú zamerané najmä na zlepšovanie turistickej infraštruktúry, rozvoj cestovného ruchu a zatraktívnenie prostredia na trávenie voľného času pre obyvateľov, turistov a návštevníkov mesta a obce.

Od januára minulého roku má Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý vedie Richard Raši, v kompetencii agendu regionálneho rozvoja.  „Našim hlavným cieľom je znižovať regionálne rozdiely a zvyšovať kvalitu života obyvateľov na celom Slovensku. Za uplynulý rok sme rozvoj slovenských regiónov podporili sumou takmer 22 miliónov eur,“ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Vďaka výzve na podporu regionálneho rozvoja poputoval do slovenských regiónov za rok 2019 ešte ďalší viac ako milión eur. Podporených bolo celkovo 35 projektov zameraných hlavne na využívanie lokálnych prírodných, kultúrnych, materiálnych či ľudských regionálnych špecifík.

Obci Skýcov bola v rámci tejto výzvy schválená dotácia na výstavbu turistickej rozhľadne na Vápennom vrchu vo výške 34 388,- € a mestu Zlaté Moravce vo výške 40 000,- € na revitalizáciu parku Janka Kráľa.

Cieľom oboch projektov je dobudovať a renovovať turistickú infraštruktúru pre rozvoj cestovného ruchu. Prinesie to zlepšenie a zatraktívnenie miest na trávenie voľného času pre obyvateľov, turistov a návštevníkov mesta, čo v konečnom dôsledku podporí ekoturizmus a prispeje aj k ochrane, podpore a rozvoju verejného zdravia.

„Aj v roku 2020 pokračujeme v systematickej podpore a pomáhame slovenským regiónom sa plnohodnotne rozvíjať.  Do 16. januára je otvorená ďalšia výzva na poskytnutie dotácií na regionálny rozvoj v celkovom objeme 1 110 178 eur,“ doplnil Raši.  

Každý žiadateľ môže na jeden projekt získať dotáciu od 10 000 do 50 000 eur, pričom musí projekt spolufinancovať z vlastných zdrojov vo výške 10 percent. O finančnú podporu môžu žiadať obce a vyššie územné celky, občianske združenia a neziskové organizácie vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť, rozvojové regionálne agentúry, slovenské časti euroregiónov a európske zoskupenia územnej spolupráce.

Žiadosť je možné podať do elektronickej schránky, poštou alebo osobne do podateľne ÚPVII. K žiadosti musí byť priložený popis projektu, plán aktivít projektu a jeho rozpočet, ako aj plán činnosti v oblasti regionálneho rozvoja na príslušný rozpočtový rok, čestné vyhlásenie a súhlas žiadateľa so spracovaním osobných údajov. Ak bude žiadateľ projekt realizovať v partnerstve, súčasťou musí byť aj vyhlásenie o partnerstve. Výzva na poskytnutie dotácií v oblasti podpory regionálneho rozvoja na rok 2020 je zverejnená na stránke ÚPVII: https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/dotacie/index.html.

Značky: