Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) dnes spúšťa ďalšie dve jedinečné výzvy, ktoré majú v dvoch fázach rozprúdiť inovačný ekosystém na Slovensku prostredníctvom finančnej pomoci slovenským akcelerátorom,  startupom a malým firmám.

„Náš úrad pokračuje v podpore mladých slovenských inovatívnych firiem pomocou jedinečného modelu hybridného financovania, ktorý spája investície z verejných i súkromných zdrojov. Keďže naším cieľom je efektívne podporovať budovanie startupového a inovačného ekosystému na Slovensku, vyhlasujeme presne dnes, ďalšie dve dvojfázové výzvy v celkovom objeme 830-tisíc eur,“ zdôraznil vicepremiér Richard Raši.

Prvá fáza výzvy je určená pre inovačné zoskupenia – inkubátory a akcelerátory, ktoré pripravia vzdelávacie programy pre slovenské inovatívne firmy s minimálnou dĺžkou trvania dva týždne. Prioritne sa budú zameriavať na projektové riadenie, tvorbu biznis modelov, rozvoj podnikania a financovania, ale napríklad aj na komunikačné a prezentačné zručnosti zamerané na zákazníka či biznis partnera.

Podľa slov vicepremiéra je kľúčovou úlohou akcelerátorov čo najlepšie pripraviť startupy, ktoré sa  budú chcieť zapojiť do druhej fázy, pretože tam ich už bude hodnotiť medzinárodná komisia. „Výberové kritériá sú zo strany zahraničných akcelerátorov náročné, a preto v rámci hodnotiaceho procesu budú domáci aj zahraniční odborníci posudzovať nielen kvalitu projektov, ale aj schopnosť zástupcov obhájiť svoje projektové zámery,“ upozornil Richard Raši.

V druhej fáze podporí ÚPVII osem konkrétnych  firiem s inovatívnymi riešeniami, ktoré absolvujú pobyty v špičkových akcelerátoroch v USA a Izraeli, aby tam ľahšie preklenuli prvotné štádia podnikania, načerpali know-how a zahraničné skúsenosti a našli potenciálnych investorov a tak sa otvorili dvere na globálny trh.

Prihlasovať sa môžu mikropodniky či malé podniky, ktoré majú právnu formu buď ako fyzická osoba/podnikateľ s miestom podnikania na Slovensku, alebo právnická osoba, rovnako s oprávnením podnikania na území SR. „Do druhej fázy výzvy sa môžu zapojiť aj tie firmy, ktoré neabsolvujú tréningový program v tuzemských akcelerátoroch,“ doplnil vicepremiér Raši.  

Výzva, na základe ktorej môžu odísť firmy do USA je určená pre inovatívne projekty zo sociálnej oblasti, informačných a komunikačných technológií a energetiky. Naopak, pre izraelský akcelerátor sú určené projekty z oblasti Priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií. Ako upresnil R. Raši, dvoch úspešných uchádzačov čaká akceleračný program v americkej Virgínii v hodnote 40-tisíc eur a 20-tisíc eur na režijné náklady súvisiace s pobytom a čo sa týka Izraela, tam poputujú šiesti úspešní uchádzači, a každý z nich absolvuje akceleračný program v hodnote 90-tisíc eur a 20-tisíc eur na režijné náklady súvisiace s pobytom.

„Do akcelerátorov v USA a Izraeli sme už poslali slovenské firmy, ktoré sa na základe tejto šance vypracovali z lokálneho hráča na globálneho. Úspešným príkladom je firma SC CLIENT/SINO s projektom na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti serverov, ktorá vďaka izraelskému akcelerátoru nadviazala spoluprácu s austrálskym partnerom v oblasti ekologických riešení pre sektor bankovníctva a školstva, alebo firma BEBE Transport, s.r.o., ktorá sa po absolvovaní akcelerátora vo Virgínií zúčastní na medzinárodnom veľtrhu EXPO v Dubaji, kde bude predstavovať svoj projekt digitálnej reklamy, zaradený medzi TOP 10,“ dodal Raši.

Výzva je zverejnená na webe https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/index.html a záujemcovia sa môžu prihlásiť v prvej fáze 2. marca 2020 a v druhej fáze do 30 júna 2020. V prípade akýchkoľvek otázok môžu kontaktovať ÚPVII prostredníctvom e-mailu financujprojekt@vicepremier.gov.sk.

Značky: