Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rakúsko čoskoro zavedie systém zálohovania jednorazových nápojových obalov a to od 1. januára 2025. Ústredný orgán rakúskeho zálohového systému, spoločnosť EWP Recycling Pfand Österreich gGmbH, si vo verejnej súťaži vybrala spoločnosť Sensoneo na zavedenie IT riešenia, ktoré bude slúžiť ako centrálna infraštruktúra pre celý zálohový systém.

V súčasnosti sa v Rakúsku na recykláciu zbiera len 70% jednorazových nápojových obalov. Hlavným cieľom krajiny je dosiahnuť 80% mieru zberu krátko po zavedení zálohového systému v roku 2025 a 90% mieru zberu v roku 2027. Od 1. januára 2025 sa budú v zálohovom systéme zbierať všetky PET fľaše a kovové plechovky s objemom 0,1 až 3 litre za zálohu 25 centov. Tieto výrobky budú označené logom zálohy a bude ich možné vrátiť na všetkých predajných miestach, kde sa predávajú.

Rakúsky zálohový systém bude využívať softvérové riešenie od spoločnosti Sensoneo. Tento komplexný a na integráciu pripravený softvér pre zálohovanie zhromažďuje údaje zo všetkých zdrojov a umožňuje bezproblémovú integráciu medzi všetkými zainteresovanými stranami v procesnom reťazci. Softvér je postavený na infraštruktúre založenej na cloude a je agnostický voči akémukoľvek automatu na vrátenie záloh. Rakúsko je už šiestou krajinou, ktorá si vybrala softvérové riešenie spoločnosti Sensoneo. Spoločnosť vyhrala všetkých 6 posledných tendrov na zálohové systémy v Európe vrátane najväčšieho centralizovaného zálohovacieho systému na svete v Rumunsku, ako aj zálohové systémy na Slovensku, Malte, v Írsku a Maďarsku. IT systém pre zálohovanie na Slovensku bol implementovaný len za 10 mesiacov a v súčasnosti dosahuje 93% mieru návratu záloh pripravených na recykláciu.

Značky: