Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil, že odbremení občanov od ďalšej byrokracie. Vicepremiér Richard Raši predstavil ďalšie opatrenia, vďaka ktorým občanom ubudnú papierové výpisy. V ďalšom balíku v boji proti byrokracii je jedenásť potvrdení, ktoré už ľudia nebudú musieť ďalej nosiť na úrady. Všetky sú súčasťou novely zákona proti byrokracii, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

 „Aj keď som už viackrát hovoril, že v druhej vlne boja proti byrokracii odstránime štyri papierové potvrdenia, my ideme ďalej a spolu v tomto roku zrušíme 11 papierových výpisov či potvrdení,“ povedal Richard Raši.

Ďalší balík proti byrokracii odstráni papierové potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení i potvrdenie o nedoplatkoch na daniach. Jeho súčasťou budú aj potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia i potvrdenie o dôchodkových dávkach. Druhý antibyrokratický balíček podľa Richarda Rašiho poteší aj mimovládne organizácie, keďže ich zástupcovia už nebudú musieť úradom nosiť výpis z registra nadácií, výpis z registra občianskych združení a ani výpis z registra neinvestičných fondov. Balík uzatvárajú výpis z registra neziskových organizácií a výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom.

Na ilustráciu, potvrdení o návšteve školy sa v našej krajine vydá okolo 1,2 milióna ročne.  „Zrušením povinnosti predkladať spomínané výpisy a potvrdenia ušetríme občanom a podnikateľom a zástupcom tretieho sektora viac ako 18 miliónov ročne,“ uviedol vicepremiér. „Od septembra, kedy začal platiť Zákon proti byrokracii, sme občanom a podnikateľom ušetrili viac ako 80 000 hodín času, náklady na cestovanie a teda spolu viac ako 1 milión eur, ktorý zostal vo vreckách občanov,“ uzavrel Raši.

Všetky tieto výpisy, ktoré úrady už nebudú môcť pýtať od občanov, si zamestnanci nájdu na portáli OverSI alebo priamo vo svojich informačných systémoch. Od septembra minulého roka nemusia ľudia nosiť na úrady list vlastníctva, výpisy zo živnostenského a obchodného registra, kópiu katastrálnej mapy a od januára ani výpis z registra trestov. Žiadosť o pripojenie do portálu je dostupná na webe stopbyrokracii.sk.

Na našu otázku o tom, čo má urobiť robiť občan ak, sa stretne s tým, že úradník predsa len bude požadovať odovzdanie potvrdenia, ktoré si má zohnať sám v archívoch štátnej správy nám vicepremiér odpovedal, že treba takýto prípad nahlásiť na linku starostlivosti o občanov. Zároveň požiadal o pochopenie, lebo zmeniť myslenie úradníkov jednoducho nejaký čas trvá. Pýtali sme sa aj na technické prepojenie celého systému aj generálneho riaditeľa sekcie IT VS z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, pána Jaroslava Kmeťa. Podľa jeho názoru je tiež hlavný problém v zmýšľaní úradníkov, ktoré roky pracovali s tým, že potvrdenia musia nosiť na úrad jednotlivé stránky. Samozrejme, prepojenie jednotlivých zložiek štátnej správy, ktoré sú postavené na heterogénnych systémoch nie je jednoduché, ale v dnešnej dobe e riešiteľné. ľudský faktor jednoducho chce svoje, to vyžaduje dlhší čas.

 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.