Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zhoršujúca sa environmentálna kríza mení požiadavky kladené na štandardy výroby, recyklácie a nakladania s odpadom. Významnou prekážkou začína byť zvyšujúci sa objem produkovaného elektro-odpadu.

Podľa štúdie OSN a partnerov sa v roku 2020 na internet pripojilo 4,1 miliardy ľudí. Počet zmlúv na telekomunikačné služby v súčasnosti presahuje celkovú úroveň svetovej populácie. Úspech odvetvia IKT má však aj negatíva.

Rastúca úroveň disponibilného príjmu, urbanizácia a industrializácia vedú k rastúcemu množstvu vyhodenej elektroniky. V roku 2019 sa celosvetovo vyprodukovalo rekordných 53,6 milióna ton elektronického odpadu – vyradených výrobkov so zabudovanou batériou alebo zástrčkou, napríklad počítačov a telefónov. Pre porovnanie, ide o nárast z 9,2 milióna metrických ton v roku 2015. Z toho iba 17,4% elektronického odpadu bolo oficiálne recyklovaného. Predpokladaný objem vyprodukovaného elektro-odpadu v roku 2030 by mal dosiahnuť úroveň 74 miliónov ton.

Huawei vidí riešenie v recyklačných programoch

Za týmto účelom spoločnosť Huawei vybudovala globálny systém recyklácie zariadení a v roku 2020 recyklovala viac ako 4 500 ton elektronického odpadu. Využila na to takmer 2 000 recyklačných staníc v 48 krajinách a regiónoch sveta. Recyklovaný elektronický odpad je spracovaný tak, že sa oddelia jednotlivé výrobné suroviny – meď, kobaltová soľ, železo, hliník, medený piesok, živicový prášok a plast. Získané materiály sa potom znova použijú pri výrobe novej elektroniky

Huawei znižuje uhlíkovú stopu aj vďaka dizajnu svojich výrobkov. Namiesto plastových obalov používa obaly na báze ľahko recyklovateľných vlákien.  Na začiatku roku 2021 technologický gigant správne vyhodnotil koncept trvalej udržateľnosti ako jeden z vedúcich trendov v sektore IT a IKT. Na pálčivosť klimatických zmien firma reagovala zvýšeným dôrazom na výskum a vývoj inovatívnych technológií. Podľa najnovších údajov Huawei za posledné roky do inovácií investoval 15% celkových tržieb.

Šanca v kríze

Napriek strašidelným číslam existuje v obehovom hospodárstve aj množstvo príležitostí. Dnes vieme, že iba 17,4 percenta elektronického odpadu z roku 2019 bolo zozbieraného a recyklovaného. To znamená, že zlato, striebro, meď, platina a ďalšie cenné materiály v hodnote približne 57 miliárd USD  (suma vyššia ako HDP väčšiny krajín sveta) boli s veľkou pravdepodobnosťou vyhodené na skládky alebo spálené, namiesto aby sa zbierali na spracovanie a opätovné použitie. Ak sa firmám tento odpad podarí využiť produktívne, mali by zaznamenať výrazný hospodársky rast a vznik nových pracovných miest.

Značky: