Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnosti Microsoft a Red Hat rozšiřují partnerství v oblasti hybridního cloudu, kontejnerové správy a produktivity vývojářů

 Společnosti Microsoft Corp. (Nasdaq „MSFT“) a Red Hat Inc. (NYSE: RHT) rozšířily společné úsilí, v rámci kterého pomáhají firemním vývojářům provozovat kontejnerové aplikace na platformě Microsoft Azure i v režimu on-premise. Výsledkem této spolupráce je uvedení první společně řízené nabídky OpenShift ve veřejném cloudu – jedná se o kombinaci výkonu nejkomplexnější firemní platformy Kubernetes v celém odvětví Red Hat OpenShift a veřejného cloudu Microsoft Azure.

„Agentura Gartner předpovídá, že oproti současným méně než 20 % bude do roku 2020 více než 50 % globálních organizací provozovat ve výrobě kontejnerové aplikace.“[i]

Jak se jednotlivé organizace obracejí ke kontejnerovým aplikacím a technologii Kubernetes s cílem podpořit digitální transformaci a vypořádat se s nároky zákazníků, konkurence a trhu, potřebují řešení pro snadnou orchestraci a správu těchto aplikací napříč veřejným cloudem i v režimu on-premise. Red Hat OpenShift na platformě Azure bude vycházet ze společného technologického úsilí a návrhu obou firem. Jeho záměrem je snížit složitost kontejnerové správy pro zákazníky. Jelikož jde o preferované řešení firemních zákazníků společností Red Hat a Microsoft v oblasti hybridních kontejnerových činností, budou obě společnosti spravovat a podporovat uvedené řešení pro své zákazníky.

Kromě toho, že řešení Red Hat OpenShift na platformě Azure bude plně řízenou službou, bude mít pro firemní vývojáře také následující výhody:

  • Flexibilita: Volný přesun aplikací mezi firemním prostředím a platformou Azure pomocí technologie OpenShift, což nabízí konzistentní kontejnerovou platformu napříč hybridním cloudem.
  • Rychlost: Rychlejší a lépe zabezpečené propojení mezi platformou Azure a firemními clustery OpenShift s pomocí hybridních sítí.
  • Produktivita: Přístup ke službám Azure jako Azure Cosmos DB, Azure Machine Learning a Azure SQL DB, což přinese vývojářům vyšší produktivitu.

Když si zákazníci zvolí technologii Red Hat OpenShift na platformě Azure, získají řízenou službu s provozní a servisní podporou ze strany obou společností. Podpora platí pro kontejnerové systémy, operační systémy, infrastrukturu a orchestrační nástroj. Dále budou prodejní organizace společností Red Hat a Microsoft dodávat zákazníkům rozsáhlé technologické platformy obou společností a umožní jim vytvářet více nativních cloudových aplikací a modernizovat stávající aplikace.

Zákazníci mohou snáze přesouvat své aplikace mezi firemním prostředím a platformou Microsoft Azure, neboť využívají konzistentní kontejnerovou platformu v prostředí OpenShift napříč oběma částmi hybridního cloudu.

Rozšířená spolupráce mezi společnostmi Microsoft a Red Hat bude rovněž zahrnovat: 

  • Hybridní cloud s plnou podporou kontejnerové platformy Red Hat OpenShift ve firemním prostředí i v prostředí Microsoft Azure Stack, jenž představuje konzistentní základ určený pro vývoj, nasazování a správu nativních cloudových aplikací na infrastruktuře Microsoft v on-premise režimu i v cloudu. Zákazníci tak získají způsob, jak provázat výkon veřejného cloudu Azure s flexibilitou a možnostmi kontroly lokálního systému OpenShift na platformě Azure Stack.
  • Správu kontejnerů ve více architekturách, jež pokrývá kontejnery Windows Server i Red Hat Enterprise Linux. Systém Red Hat OpenShift na platformě Microsoft Azure bude trvale podporovat kontejnery Windows spolu s kontejnery Red Hat Enterprise Linux a společně nabídnou jednotnou orchestrační platformu pokrývající přední poskytovatele firemních platforem.
  • Více způsobů využití dat s rozšířenou integrací Microsoft SQL Serveru v prostředí Red Hat OpenShift. SQL Server se brzy stane certifikovaným kontejnerem Red Hat pro nasazení do systému Red Hat OpenShift na platformě Azure a do kontejnerové platformy Red Hat OpenShift napříč hybridním cloudem, včetně Azure Stack.
  • Více způsobů, jak mohou vývojáři využít nástroje Microsoft pro technologie Red Hat, například předplatitelé produktů Visual Studio Enterprise a Visual Studio Professional dostanou kredity pro systém Red Hat Enterprise Linux. Poprvé mohou vývojáři pracovat s prostředími .NET, Java či nejoblíbenějšími zdrojovými prostředími typu open source v této samostatné, podporované platformě.

 Dostupnost

Systém Red Hat OpenShift na platformě Azure by měl být k dispozici jako předběžná verze v nadcházejících měsících. Kontejnerová platforma Red Hat OpenShift a systém Red Hat Enterprise Linux na platformách Azure a Azure Stack jsou dostupné již v současnosti.

 Podpůrné citace

Paul Cormier, prezident pro produkty a technologie, Red Hat

„Jen velmi málo organizací zvládne plně provozovat své informační technologie výhradně v režimu on-premise nebo ve veřejném cloudu; namísto toho jde o hybridní směsici těchto prostředí, což představuje cestu k digitální transformaci. Rozšířením spolupráce se společností Microsoft můžeme nabídnout nejkomplexnější platformu Kubernetes v celém odvětví na předním veřejném cloudu, což zákazníkům umožní snáze inovovat v hybridním cloudu, aniž by museli obětovat produkční stabilitu.“

Scott Guthrie, výkonný viceprezident divize Produkty a Technologie, Microsoft

„Společnosti Microsoft a Red Hat mají společný cíl – dodávat jednoduchost, možnost volby a flexibilitu firemním vývojářům, kteří vytvářejí nativní cloudové aplikace. Dnes využíváme přední postavení obou společností v rámci platformy Kubernetes, hybridního cloudu a firemních operačních systémů a zjednodušujeme komplexní proces kontejnerové správy pomocí prvního řešení na platformě Azure v celém odvětví.“

[i] Gartner, Inc., Smarter with Gartner, “6 Best Practices for Creating a Container Platform Strategy,” Contributor: Christy Pettey, Oct. 31, 2017.