Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost Red Hat, Inc., přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí fiskálního roku 2019, který skončil 31. května 2018.

„Posun směrem k hybridní cloudové architektuře je i nadále pro naše zákazníky strategickou prioritou. Znovu jsme v 1. čtvrtletí dosáhli vysokého nárůstu výnosů, neboť zákazníci i nadále zahrnovali naše cloudové technologie do svých aplikací,“ prohlásil Jim Whitehurst, prezident a výkonný ředitel společnosti Red Hat. V souvislosti s tím, jak stále více zákazníků modernizuje své aplikace v linuxových kontejnerech pro své hybridní cloudy a inovuje činnosti v oblasti digitální transformace, pozorujeme silný nárůst ve výnosech z předplatného i z prodeje služeb týkajících se našich technologií OpenShift.“

Výnosy: Celkový výnos za 1. čtvrtletí byl 814 miliónů amerických dolarů, meziroční nárůst v amerických dolarech o 20 % resp. o 17 % v konstantní měně. Podrobné údaje v konstantní měně jsou uvedeny v originální zprávě v anglickém jazyce. Výnosy z předplatného za 1. čtvrtletí byly 712 miliónů amerických dolarů, což znamená 19% meziroční nárůst v amerických dolarech resp. 16% nárůst v konstantní měně. Výnosy z předplatného za 1. čtvrtletí tvořily 87 % celkových výnosů.

Struktura výnosů z předplatného: Čtvrtletní výnosy z předplatného týkajícího se nabídek cloudové infrastruktury činily 522 miliónů amerických dolarů, což je 14% meziroční nárůst v amerických dolarech resp. 11% nárůst v konstantní měně. Výnosy z předplatného z vývoje aplikací a dalších nových technologií za 1. čtvrtletí byly 189 miliónů amerických dolarů, což je meziroční nárůst o 37 % v amerických dolarech resp. 32% nárůst v konstantní měně.

Výhled: Výhled společnosti Red Hat vychází z aktuálních tržních podmínek a současných směnných kurzů.

Pro celý rok:

  • Výnosy se očekávají ve výši zhruba 3,375 až 3,410 miliardy amerických dolarů.
  • Provozní marže dle GAAP by měla být zhruba 16,4 % a provozní marže mimo GAAP se očekává ve výši 23,9 %.
  • Zisk na akcii se očekává zhruba v úrovni 2,36 až 2,40 amerického dolaru, s předpokladem 191 miliónů zředěných nesplacených akcií. Zředěný zisk na akcii se očekává zhruba ve výši 3,44 až 3,48 amerického dolaru, s předpokladem 185 miliónů nesplacených zředěných akcií. Zisk na akcii dle GAAP i mimo GAAP předpokládá dle čtvrtletní předpovědi 4 milióny amerických dolarů jiných příjmů a odhadovanou každoroční efektivní daňovou sazbu zhruba 22,5 % před odčitatelnými daňovými položkami.
  • Provozní cash flow se očekává zhruba ve výši 1,035 až 1,045 miliardy amerických dolarů.

Na druhé čtvrtletí:

  • Výnosy se očekávají zhruba ve výši 822 až 830 miliónů amerických dolarů.
  • Provozní marže dle GAAP se očekává zhruba 15,1 % a provozní marže mimo GAAP by měla být zhruba 23,0 %.
  • Zředěný výnos na akcii dle GAAP by měl být cca 0,5 amerického dolaru, s předpokladem 191 miliónů zředěných nesplacených akcií. Zředěný výnos na akcii mimo GAAP se očekává zhruba 0,81 amerického dolaru, s předpokladem 185 miliónů zředěných nesplacených akcií. Zředěný výnos na akcii dle GAAP i mimo GAAP předpokládá dle čtvrtletní předpovědi 4 milióny amerických dolarů jiných příjmů a odhadovanou každoroční efektivní daňovou sazbu zhruba 22,5 % před uplatněním odčitatelných daňových položek.

Webcast s komentáři k výsledkům společnosti Red Hat a dalšími dokumenty obsahujícími klíčová finanční data a dodatečné metriky jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti Red Hat pro vztahy s investory na adrese http://investors.redhat.com. 

Program zpětného odkupu akcií ve výši 1 miliardy amerických dolarů

Nový program zpětného odkupu akcií, který schválila správní rada společnosti Red Hat, je založen na nepravidelném zpětném odkupu běžných akcií společnosti ve výši až 1 miliardy amerických dolarů na otevřeném trhu nebo v soukromě vyjednaných transakcích.

Za dobu trvání předchozího programu, který běžel od 1. července 2016 do 20. června 2018, společnost zpětně odkoupila cca 8,2 miliónů běžných akcií v hodnotě 751 miliónů amerických dolarů.

„Správní rada společnosti Red Hat a manažerský tým pevně věří v náš dlouhodobý růst a schopnost generovat provozní peněžní tok prostřednictvím našeho obchodního modelu předplatného. S nově schváleným odkupem akcií v hodnotě 1 miliardy amerických dolarů rovněž dokazujeme své dlouhodobé zaměření na efektivní alokaci kapitálu,“ řekl Eric Shander, výkonný viceprezident a finanční ředitel společnosti Red Hat.

Značky: