Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nejnovější verze jsou navrženy tak, aby rozšířily prostředky a možnosti hybridního cloudu na ještě více vysoce distribuovaných prostředí

Praha, 21. října 2021 – Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, představil Red Hat OpenShift 4.9 a Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.4, řešení určená k zajištění konzistence otevřeného hybridního cloudu v nejvzdálenějších částech podnikové sítě. Nové možnosti, mezi něž patří všeobecná dostupnost OpenShift s jedním nodem pro malý a plnohodnotný podnikový cluster Kubernetes, pomáhají organizacím škálovat stávající postupy vývoje, implementace a řízení tak, aby odpovídaly zvýšenému zájmu o informace a služby. 

Podle IDC bude 50 % nově nasazené podnikové IT infrastruktury umístěno na okrajích sítí a nikoli v podnikových datových centrech, přičemž ještě v roce 2021 to bude méně než 10 %. Do roku 2024 předpovídá IDC 800% nárůst počtu aplikací nasazených v okrajových lokalitách. Organizace napříč odvětvími využívají edge computing k nasazení aplikací citlivých na latenci – nejen proto, aby uživatelům poskytly co nejlepší zkušenosti s aplikacemi, ale také proto, aby mohly rychleji přijímat na datech založená rozhodnutí ve prospěch svého podnikání. 

S rostoucí poptávkou po aplikacích provozovaných ve vzdálených lokalitách potřebují organizace nástroje, které jim nejen umožní jejich snadnější nasazení na okrajích sítí, ale také umožní tyto aplikace ve velkém měřítku spravovat. Nejnovější aktualizace dostupné v Red Hat OpenShift 4.9 a Red Hat Advanced Cluster Management 2.4 poskytují organizacím flexibilitu a možnosti řízení, potřebné pro nasazení pracovních úloh tam, kde to dává smysl. 

Plnohodnotné možnosti Kubernetes pro méně rozsáhlé implementace 

Když se organizace snaží využívat výhody edge computingu, může fyzická povaha okrajových lokalit způsobovat problémy architektům, kteří potřebují nasadit hardware v omezených prostorách nebo v místech, kde může docházet k přerušování síťového připojení. Díky vylepšením v Red Hat OpenShift 4.9 může tato přední podniková Kubernetes platforma poskytnout uživatelům konzistentnější prostředí ve všech lokalitách bez ohledu na rozsah implementace. 

Red Hat OpenShift 4.9 zavádí OpenShift s jedním nodem, třetí možnost topologie, která je k dispozici pro okrajové lokality, společně s klastry se třemi nody a nody pro vzdálené pracovníky. OpenShift s jedním nodem umisťuje řídicí i pracovní funkce do jediného serveru, aby bylo možné se vejít do prostředí s omezeným prostorem. OpenShift s jedním nodem navíc poskytuje okrajovým lokalitám provozní nezávislost, protože není závislý na centralizované řídicí úrovni Kubernetes – což je mnohem snazší pro okrajové lokality, kde může docházet k výpadkům v připojení, jako jsou vzdálené mobilní základnové stanice nebo výrobní závody.

Spravujte Red Hat OpenShift kdekoli – od fyzických serverů po okraje sítí

Implementace na okrajích sítí se mohou pohybovat v rozmezí stovek až stovek tisíc clusterů Kubernetes a často je třeba je spravovat v místech s minimálním nebo žádným personálem IT. Red Hat Advanced Cluster Management poskytuje jednotný, konzistentní pohled od okrajových lokalit až po datová centra a cloudová prostředí, což organizacím umožňuje konzistentnější správu napříč lokalitami a clustery, aniž by bylo nutné trvalé spojení mezi Red Hat Advanced Cluster Management a okrajovou lokalitou.

Nejnovější verze řešení Red Hat Advanced Cluster Management poskytuje plné možnosti správy pro celé aplikační prostředí organizace, a to i napříč implementacemi OpenShift s jedním nodem, nody vzdálených pracovníků a klastry se třemi nody. To pomáhá zmírnit provozní zátěž spojenou se správou škálované architektury. 

Mezi další funkce zaměřené na edge computing patří: 

  • Správa edge computingu ve velkém měřítku poskytuje uživatelům možnost spravovat téměř 2 000 OpenShift klastrů s jedním nodem pomocí jediného Red Hat Advanced Cluster Management hubu (je k dispozici jako technologické preview) spolu s podporou IPv6 dual stack pro spravovanou flotilu. To pomáhá zajistit škálovatelnost při nízké šířce pásma, připojeních s vysokou latencí a lokalitách bez připojení.
  • Šablonování zásad na straně hubu, které snižuje počet zásad potřebných pro scénáře správy ve velkém měřítku načtením jediné zásady v hubu a jejím použitím na různé scénáře v rámci clusteru.
  • Zero touch provisioning, který je k dispozici jako technologické preview, umožňuje uživatelům používat asistovaný instalátor s místní instalací řešení Red Hat Advanced Cluster Management, což zjednodušuje počáteční složitosti nasazení clusterů ve velkém měřítku.

Zjednodušené a reprodukovatelné kompletní sady komponent pro edge computing 

Většina dnešních nasazení edge computingu je složitá na návrh a implementaci a vyžaduje spolupráci více produktů. S cílem zjednodušit proces budování kompletní sady komponent pro edge computing zavádí Red Hat ověřené vzory.

Ověřené vzory Red Hatu pro edge computing spojují potřebné komponenty pro architekturu edge computingu, čímž pomáhají snižovat složitost a šetřit čas. Ověřené vzory Red Hatu, které poskytují „komponenty pro edge computing formou kódu“, definují, sestavují a ověřují softwarové konfigurace potřebné pro nasazení edge computingu. Při zavádění nových verzí softwaru jsou šablony znovu ověřovány, aby fungovaly podle návrhu, což zákazníkům minimalizuje riziko a umožňuje jim využívat všechny nově zavedené funkce. Ověřené vzory jsou navíc otevřené, což přispěvatelům umožňuje spolupracovat a navrhovat vylepšení. 

Dostupnost

Očekává se, že Red Hat OpenShift 4.9 bude všeobecně dostupný ještě tento měsíc. Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes 2.4 by měl být k dispozici v listopadu. Oba produkty jsou k dispozici jako součást platformy Red Hat OpenShift Platform Plus, která pomáhá zákazníkům škálovat ve více clusterech a cloudech a poskytuje funkce pro ochranu dodavatelského řetězce softwaru, infrastruktury a úloh během celého životního cyklu softwaru.

„Edge computing zásadně mění způsob, jakým podniky využívají data a pracují s nimi, a protože případy využití edge computingu exponenciálně rostou, je pro řízení rozsahu těchto distribuovaných úloh a infrastruktury nezbytná konzistence. Nové funkce řešení Red Hat OpenShift a Red Hat Advanced Cluster Management pomáhají dále rozšiřovat možnosti otevřeného hybridního cloudu – poskytují společný základ pro inovace od lokálních datových center až po nejvzdálenější místa podnikových sítí,“ řekla Stefanie Chiras, senior viceprezidentka Platforms Business Group ve společnosti Red Hat.

Značky: