Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zavedení kontejnerů a Kubernetes přináší příslib rychlejšího vývoje a poskytování aplikací ve větším měřítku, ale přináší i nové výzvy v oblasti zabezpečení. Ochrana nativně cloudových aplikací může vyžadovat významné změny v přístupu organizací k zabezpečení IT, které musí aplikovat kontrolní mechanismy v dřívějších fázích životního cyklu vývoje aplikace, využívat stávající infrastrukturu k jejich zavedení a vynucování, držet krok s plány stále rychlejšího uvolňování nových aplikací a mnoho dalšího. A nejen to, často je třeba provést vše rychle, což zvyšuje tlak na týmy IT, které už tak mají často omezené zdroje.

Aby Red Hat pomohl tuto potřebu uspokojit, spojuje možnosti nativního zabezpečení Kubernetes s pohodlím a podporou nabídky svých plně řízených služeb. Díky nové službě Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service mohou organizace při vytváření, nasazování a údržbě nativně cloudových aplikací, bez ohledu na základní platformu Kubernetes, uplatňovat přístup zaměřený na bezpečnost.

Podle studie IBM Transformation Index: State of Cloud 71 % organizací požaduje nové specialisty s cloudovými dovednostmi a 69 % tvrdí, že jejich týmy nemají dostatečné dovednosti pro správu cloudových aplikací. Tento nedostatek dovedností může organizacím často komplikovat možnost věnovat čas a zdroje potřebné k nasazení a správě nativně cloudového zabezpečení v jejich prostředích. Jako plně hostovaná a řízená cloudová služba pomůže Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service přesunout odpovědnost za provoz a správu i podporu infrastruktury na Red Hat, což zákazníkům umožní začít s vylepšováním bezpečnostních funkcí jejich pracovních úloh během několika minut a soustředit se na rychlejší poskytování hodnot bez dalších režijních nákladů a komplikací.

Funkce nativního zabezpečení Kubernetes od datových center po okraje sítí

Snahou Red Hatu je poskytovat zákazníkům nejmodernější aplikace a funkce pro zabezpečení softwaru včetně souvisejících odborných znalostí. Od akvizice společnosti StackRox v roce 2021 a uvolnění zdrojového kódu základní platformy StackRox, až po klíčovou roli při koncipování a prototypování Sigstore, open source projektu pro zabezpečení dodavatelského řetězce softwaru, se Red Hat snaží s přístupem zaměřeným na bezpečnost pomáhat organizacím při transformaci jejich podnikání pomocí nativně cloudových technologií.

Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service je nejnovější inovace v portfoliu zabezpečení IT společnosti Red Hat a podporuje zákazníky, kteří provozují kontejnerizované pracovní úlohy na platformách Red Hat OpenShift, Azure Red Hat OpenShift a Red Hat OpenShift Service on AWS. Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service je k dispozici také pro služby Kubernetes, které nepocházejí od Red Hatu a jsou provozované u hlavních poskytovatelů cloudových služeb včetně Amazon EKS, Google GKE a Microsoft AKS. Tato cloudová služba usnadňuje organizacím důslednější rozšíření výhod a poznatků o možnostech nativně cloudového zabezpečení téměř ve všech jejich clusterových prostředích, ať už se nacházejí kdekoli v rámci hybridního cloudu.

Díky architektuře cloudové služby mohou navíc organizace škálovat bezpečnostní funkce ve více prostředích, aniž by musely řešit konektivitu, sítě, integraci a další komplikace spojené se škálováním clusterů. To pomáhá zkrátit křivku učení při implementaci nativního zabezpečení Kubernetes, aniž by byly obětovány potřebné funkce a bez vynucování. Organizace navíc mohou službu nasadit během několika minut, což okamžitě přináší přehled o kritických zranitelnostech a vektorech hrozeb.

Bezpečnost IT a ochrana nativně cloudových úloh již není izolovanou záležitostí konkrétního bezpečnostního týmu nebo IT organizace. Nyní je to celopodniková výzva, což znamená, že by se do ní měly zapojit všechny úrovně organizace. Díky Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service mohou nyní organizace poskytovat výkonné nativně cloudové bezpečnostní funkce širšímu okruhu uživatelů a zároveň usnadnit bezpečnostním týmům zvyšování jejich bezpečnostní stability v hybridním cloudu. Služba Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service by měla být k dispozici začátkem prosince prostřednictvím preview verze. Red Hat během této doby očekává od zákazníků zpětnou vazbu týkající se souboru funkcí, provozní automatizace, architektury a přínosů služby. Zákazníci společnosti Red Hat se mohou tohoto předběžného testování zúčastnit, přístup ke službě Red Hat Advanced Cluster Security Cloud Service lze získat zde

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.