Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové funkce a ověřené vzory napříč otevřenými hybridními cloudovými technologiemi společnosti Red Hat kladou důraz na škálovatelné a spravovatelné nasazení edge computingu napříč odvětvími, navíc se silnějšími bezpečnostními mechanismy

Red Hat, Inc. ako přední světový poskytovatel řešení založených na open source technologiích, oznámila nové možnosti a vylepšení napříč svým portfoliem otevřených řešení pro hybridní cloud, jejichž cílem je urychlit zavádění architektur edge computingu v podnicích prostřednictvím iniciativy Red Hat Edge. Tato sada nových funkcí pro oblast edge computingu se zaměřuje na to, aby pomohla zákazníkům a partnerům snížit omezení vyplývající z komplexity edge computingu, zrychlit nasazení, posílit zabezpečení a zvýšit důvěru v konzistentní správu systémů od datového centra až po okraj sítě.

Red Hat Edge představuje snahu společnosti Red Hat o integraci edge computingu v rámci otevřeného hybridního cloudu. Iniciativa zahrnuje širokou sadu inovativních technologií otevřeného hybridního cloudu, přičemž Red Hat Enterprise Linux (RHEL) a Red Hat OpenShift tvoří společný základ a infrastrukturu napříč jinak různorodými prostředími na okrajích sítí. Red Hat Ansible Automation Platform přidává automatizační funkce pro rozšíření nasazení edge computingu, zatímco Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes zajišťuje správu v prostředí cloudu s úložištěm na okraji sítě, které je řízeno přes Red Hat OpenShift Data Foundation.

Efektivnější inteligentní infrastruktura na okraji sítě

Red Hat OpenShift se i nadále zaměřuje na pomoc s posunem aplikací blíže k uživatelům a datům na okraji sítě, a zároveň na zefektivnění správy ve velkém měřítku. Nově dostupný Zero-touch provisioning for Red Hat OpenShift 4.10 usnadňuje opakovatelné, automatizované poskytování řešení edge computingu a zahrnuje tovární pracovní postupy pro OEM výrobce. OEM výrobci mohou na preferovaný hardware předem nahrát přemístitelný Red Hat OpenShift klastr, který pak zákazníci mohou obdržet jako plně funkční, předinstalovaný OpenShift klastr.

Zákazníci mohou tento předkonfigurovaný Red Hat OpenShift využít k rychlejšímu poskytování rádiových přístupových sítí (RAN) pro mobilní sítě nové generace, detekci chyb ve výrobních závodech a k dalším aplikacím edge computingu v téměř libovolném distribuovaném místě. To pomáhá zjednodušit často složitý proces integrace okrajových zařízení se stávajícími platformami a usnadňuje spuštění vzdálených provozů i s početně omezeným personálem IT oddělení.

Mezi další možnosti služeb Red Hat OpenShift pro edge computing patří:

  • Správa okrajových topologií OpenShift pomocí nástroje Red Hat Advanced Cluster Management, včetně jedno-uzlových klastrů OpenShift, vzdálených pracovních uzlů a kompaktních klastrů se třemi uzly. Jeden hub klastr Red Hat Advanced Cluster Management dokáže nasadit a spravovat 2 000 jedno-uzlových klastrů OpenShift a zákazníci je mohou nasadit a spravovat na okraji sítě pomocí zero-touch provisioningu. Zákazníci pak mohou vynucovat zásady a nasazovat je ve velkém měřítku a automatizovat nápravu pomocí řešení Ansible Automation Platform.
  • Podpora pro OpenShift s jedním uzlem s OpenShift Data Foundation 4.10 jako technologickým náhledem a přidání blokového úložiště s dynamickým provisioningem pro zjednodušení přístupu a zlepšení konzistence dat a služeb úložiště ve velkém měřítku.
  • Pro IT týmy, které potřebují rychle vytvářet architektury edge computingu, obsahují nové ověřené vzory Red Hat Edge potřebný kód pro rychlejší vytváření kompletních sad technologií pro edge computing, což umožňuje rychlejší přechod od návrhů k ověření konceptu. Tyto nové vzory zahrnují:
  • Medical Diagnosis, který využívá GitOps k tomu, aby pomohl poskytovatelům zdravotní péče efektivněji a rychleji pořizovat informace, analyzovat je a jednat na základě lékařských snímků a dat.
  • Multicloud GitOps, přizpůsobený pro organizace, které se snaží provozovat úlohy na různých klastrech v různých cloudech – veřejných i soukromých.

Společný základ od jádra přes okraj sítě až po cloud

Na kritickou úlohu, kterou hraje přední světová podniková linuxová platforma pro podniky, navazuje Red Hat Enterprise Linux 9, která dále rozšiřuje konzistenci, flexibilitu a inovace důvěryhodné platformy pro nasazení na okrajích sítí. To zahrnuje komplexní sadu funkcí pro správu okrajů sítě, která umožňuje centralizované řízení pro dohled a škálování nasazení edge computingu a inteligentní roll-back pro Podman, který pomáhá zvýšit provozuschopnost zařízení na okraji sítě.

Red Hat považuje rozmanitost hardwaru a možnost volby pro zákazníky za klíčové pro otevřené ekosystémy hybridního cloudu a edge computingu. Aby se zákazníkům dále rozšířila možnost výběru základních architektur, připojili se k partnerskému ekosystému Red Hat dva noví partneři, kteří se zaměřují na edge computing:

  • OnLogic se svými systémy certifikovanými společností Red Hat, které mohou zahrnovat zařízení od malých průmyslových zařízení bez ventilátorů až po výkonné robustní počítače schopné pracovat s pokročilou umělou inteligencí a strojovým učením (AI/ML).
  • Počítače Intel NUC, které se staly základní technologií napříč odvětvími, přičemž nejnovější moduly NUC Element jsou nyní certifikovány pro systémy RHEL 8 i 9. To poskytuje výkonnou možnost organizacím, které používají RHEL a Red Hat OpenShift na okraji sítě.

Automatizace ve velkém měřítku, od hybridního cloudu až po okraj sítě

Red Hat Ansible Automation Platform řeší potřeby správy a automatizace pro zajištění přehlednosti a konzistence v rámci nasazení na okrajích sítě organizace. Nedávná rearchitektura řešení Ansible Automation Platform je navržena tak, aby zjednodušila nasazení automatizace v masivním měřítku v hybridních cloudech a prostředích na okrajích sítí. Nedávno představený Automation mesh, spolu s nově přidanou vizualizací automation mesh, poskytuje jasný přehled o tom, kde automatizace běží, což umožňuje pružně škálovat automatizaci podle potřeby, s možností rychle škálovat kapacitu podle toho, jak rostou okrajová prostředí, a přiblížit automatizaci pracovním postupům na okrajích sítí.

„Vzhledem k tomu, že se edge computing stále více prosazuje ve stále více podnicích, má Red Hat dobrou pozici k tomu, aby se stal v této oblasti vedoucím dodavatelem,“ poznamenal Dave McCarthy, viceprezident pro výzkum, cloudové a infrastrukturní služby ve společnosti IDC. Podle globálního průzkumu trendů nákupů EdgeView 2022 společnosti IDC se tempo zavádění edge computingu zrychluje – 74 % organizací plánuje v příštích dvou letech své výdaje na řešení edge computingu zvýšit. Strategie společnosti Red Hat, spočívající ve vestavění funkcí specifických pro edge computing do jejího stávajícího technologického portfolia, umožňuje zákazníkům přistupovat k nasazení edge computingu jako k rozšíření jejich datových center, což snižuje složitost a zachovává konzistenci bez ohledu na to, kde se infrastruktura nachází.“

„Edge computing není pro firmy novým pojmem, IT a OT týmy se snaží posouvat nasazení edge computingu od návrhu do produkce, ale zároveň musí řešit zcela nové výzvy. Vylepšení iniciativy Red Hat Edge, počínaje komplexní správou edge computingu v systému RHEL 9, holistickými a škálovatelnými možnostmi řešení Ansible Automation Platform a možnostmi bezdotykové správy klastrů Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes i Red Hat OpenShift, jsou navržena tak, aby pomohla překonat tyto překážky v produkčním nasazení a podpořila širší přijetí edge computingu v otevřeném hybridním cloudu,“ řekl Francis Chow, viceprezident a generální ředitel divize In-Vehicle Operating System and Edge společnosti Red Hat.

Další zdroje

Značky: