Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) je opäť o krok ďalej v obnove vozidlového parku na východe Slovenska. V najbližších dvoch rokoch posilní v okolí Košíc najekologickejšiu hromadnú dopravu. Pribudne tu 9 nových elektrických jednotiek (ucelených vlakov), ktoré budú nasadené na trate Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Michaľany – Trebišov a Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou.

Na hlavnej stanici  v Bratislave, priamo v jednej z 18-tich už dodaných elektrických jednotiek (25 nových EJ za 160 mil. eur, nasadených v regionálnej doprave v žilinskom a trenčianskom regióne), sme dnes za účasti Andreja Doležala, ministra dopravy a výstavby SR, Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK a Karola Martinčeka, člena predstavenstva a riaditeľa úseku obchodu ZSSK podpísali s Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR) Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre 9 ks moderných elektrických jednotiek (EJ). Dodávateľom jednotiek je český výrobca ŠKODA TRANSPORTATION.

Cestujúci v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji sa tak už môžu tešiť na moderné jednotky v predpokladanej hodnote 76,3 mil. eur. Všetkých 9 ks EJ bude nasadených do prevádzky na uvedených traťových úsekoch najneskôr do konca roku 2023.

„Do vozidlového parku našich železníc opäť pribudnú nové ekologické elektrické jednotky, ktoré umožnia bezpečnejšie a pohodlnejšie cestovanie, tentokrát na tratiach východného Slovenska. Projektom pokračujeme v úspešnej dlhodobej slovensko-českej spolupráci,” uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.

Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR, Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK a Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK

„Je mimoriadne dôležité, aby sa železnica ako najekologickejšia forma dopravy stala voľbou číslo jeden pre cestujúcich. Vďaka eurofondom sa dostanú moderné vlaky do regiónov naprieč Slovenskom, a to vrátane východu. Pre Košický a Prešovský kraj je určených 9 nových elektrických vlakov a ďalších 52 zmodernizovaných aj nových vozňov, ktoré budú premávať v regionálnej aj medziregionálnej doprave,” povedal Andrej Doležal, minister dopravy a výstavby SR.

Financovanie

 • Celková výška oprávnených výdavkov pre projekt generujúci príjem: 76 284 000,00 eur
 • Celková výška oprávnených výdavkov: 74 346 386,40 eur
 • Výška NFP (EÚ zdroj + ŠR SR): 74 346 386,40 eur
 • Spolufinancovanie ZSSK: 1 937 613,60 eur

Nové EJ budú nízkopodlažné s minimálnou kapacitou 300 miest na sedenie pre cestujúcich 2. triedy. Ich prevádzková rýchlosť bude 160 km/hod. Budú vybavené oddielom pre imobilných cestujúcich, ktorého súčasťou bude aj WC pre imobilných cestujúcich na invalidnom vozíku. V EJ bude možná preprava bicyklov, kočíkov či nadrozmerných batožín, prípadne v zime preprava lyží či snowboardov.

Samozrejmosťou výbavy EJ bude klimatizácia, wi-fi, moderný informačný systém (vizuálny/akustický), systém počítania cestujúcich, kamerový systém (vonkajší/vnútorný), zásuvky s napájaním 230 V/50 Hz a USB zásuvky.

Český výrobca ŠKODA TRANSPORTATION spolu so ŽOS Trnava v súčasnosti dodáva národnému dopravcovi 25 nových EJ za 160 mil. eur, nasadených v regionálnej doprave v žilinskom a trenčianskom regióne – v prevádzke je už 18 týchto súprav. Všetky majú v porovnaní s priemerom vozidlového parku ZSSK viditeľne nižšiu poruchovosť.

O projekte

9 ks elektrických jednotiek – ukončená kontrola dokumentácie VO na ÚVO

 • hodnota zákazky: 76 281 300 eur
 • oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Michaľany – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)
 • podpis zmluvy: 8/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

ZSSK súčasne intenzívne pracuje aj na ďalších projektoch:

Zrealizované a plánované (už podpísané) investície do vozidlového parku od roku 2016 (východné Slovensko je zvýraznené):

25 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) à projekt EÚ

 • celkový objem: 160 miliónov eur
 • predpokladané dodanie: 2020 – 2022 (18 ks EJ je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Žilinský a Trenčiansky kraj)

21 ks dieselmotorových jednotiek (ucelený vlak) à projekt EÚ

 • celkový objem: 77 miliónov eur
 • predpokladané dodanie: 2019 – 2021 (všetkých 21 ks DMJ je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: regionálna doprava (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)

5 ks elektrických jednotiek (ucelený vlak) a 1 multifunkčný rušeň à projekt EÚ + vlastné zdroje

 • celkový objem: 38,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: január 2021 – december 2021 – všetky jednotky sú už na Slovensku, aktuálne prebieha ich schvaľovací proces a dokončuje sa infraštruktúra na ozubnicovej železnici
 • nasadzovanie: regionálna doprava (tatranské elektrické železnice a ozubnicová železnica), predpokladané nasadenie – september na adhéznej trati a október na ozubnicovej železnici

35 ks nových osobných vozňov série Ampz (7 ks) a série Bmpz (28 ks) à vlastné zdroje

 • celkový objem: 66,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (všetkých 35 ks nových vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

51 ks modernizovaných osobných vozňov série Bmz à vlastné zdroje

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2018 – 2021 (48 ks modernizovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

37 ks renovovaných diaľkových vozňov série Apeer (11 ks) a série Bpeer (26 ks) à vlastné zdroje

 • celkový objem: 3,9 milióna eur
 • predpokladané dodanie: 2016 – 2020 (všetkých 37 ks renovovaných vozňov je už v prevádzke)
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

35 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bdt

 • celkový objem: 37,8 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021
 • prvý dodaný vozeň: predpokladáme 12/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

17 ks nových osobných vozňov (klimatizované vozne druhej triedy s možnosťou prepravy bicyklov pre regionálnu dopravu)

 • celkový objem 32,98 milióna eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Liptovský Mikuláš, Košice – Čierna nad Tisou, Košice – Čaňa, Košice – Lipany – Plaveč)
 • podpis zmluvy: 15. 1. 2021, dodatok č. 1 zverejnený 26. 2. 2021
 • predpokladané dodanie prvých vozňov: 8/2022
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 9/2023

15 ks modernizovaných elektrických jednotiek 425 – ukončený proces VO vydaným Rozhodnutím zo strany ÚVO, v ktorom bolo konštatované, že nedošlo k porušeniu zákona o VO, aktuálne prebiehajú procesy pred podpisom Zmluvy o dielo s dodávateľom

 •  celkový objem 3,495  milióna eur
 • oblasť nasadenia: Vysoké Tatry
 • predpokladaný podpis zmluvy: 8/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

15 ks dieselmotorových jednotiek (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 6. časť) – súťaž je vo fáze predkladania ponúk. Po ukončení lehoty na predkladanie ponúk bude dokumentácia z procesu VO predložená na výkon kontroly zo strany ÚVO. Zároveň tak v súčasnosti prebieha aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti a CBA analýzy na základe pripomienok zo strany ÚHP 

 • predpokladaná hodnota zákazky: 67 250 000 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Žilinský kraj (Kysuce – Čadca, Žilina, Rajec) aj Prešovský kraj
 • predpokladaný podpis zmluvy: 8 – 9/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

9 ks elektrických jednotiek – ukončená kontrola dokumentácie VO na ÚVO

 • hodnota zákazky: 76 281 300 eur
 • oblasť nasadenia: Košický a Prešovský kraj (Košice – Lipany – Plaveč, Košice – Michaľany – Trebišov, resp. po elektrifikácii až po Humenné, Košice – Michaľany – Čierna nad Tisou)
 • podpis zmluvy: 8/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

4 ks elektrických jednotiek pre regionálnu dopravu (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť) –  aktuálne prebieha predkladanie ponúk, následne sa bude predkladať dokumentácia z procesu VO na výkon kontroly na ÚVO.  

 • predpokladaná hodnota zákazky: 76 955 000 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Nové Zámky, Bratislava, Žilina
 • predpokladaný podpis zmluvy: 8/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 10/2023

30 ks modernizovaných osobných vozňov Bdtmee (Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť) – prebieha kontrola dokumentácie VO na ÚVO

 • predpokladaná hodnota zákazky: 32 400 400 eur
 • predpokladaná oblasť nasadenia: Zvolen – Košice, Brezno (južná trasa)
 • predpokladaný podpis zmluvy: 8 – 9/2021
 • predpokladané ukončenie realizácie projektu: 11/2023

Strediská technicko-hygienickej údržby

Po Vrútkach vzniknú v Nových Zámkoch, Zvolene a Humennom strediská technicko-hygienickej údržby (THÚ), ktoré zvýšia kvalitu vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav.

THÚ Nové Zámky

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ v Nových Zámkoch sú vo výške 41,812 mil. € bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 29,683 mil. €,
 • ŠR SR: 5,238 mil. €,
 • ZSSK: 6,891 mil. €.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Nových Zámkoch je v priebehu roka 2023 (máj – jún 2023).

THÚ Zvolen

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ vo Zvolene sú vo výške 33,992 mil. € bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 24,197 mi. €,
 • ŠR SR: 4,270 mil. €,
 • ZSSK: 5,525 mil. €.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 20 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ vo Zvolene je v priebehu roka 2023 (máj – jún 2023).

THÚ Humenné

Predpokladané finančné náklady na výstavbu strediska THÚ v Humennom sú vo výške 29,969 mil. € bez DPH. Hlavnú časť pokryjú prostriedky z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zvyšok pôjde zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov ZSSK, konkrétne:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja: 20,160 mil. €,
 • ŠR SR: 3,558 mil. €,
 • ZSSK: 6,251 mil. €.

Začiatok výstavby predpokladáme v septembri 2021 a trvanie výstavby odhadujeme na 18 mesiacov, tzn. predpoklad začatia užívania nového strediska THÚ v Humennom je v priebehu roka 2023 (marec – apríl 2023).

Tlačová konferencia sa uskutočnila priamo v jednej z už dodaných EJ, ktoré premávajú v žilinskom a trenčianskom regióneZdroj: ZSSK
Tlačová konferencia sa uskutočnila priamo v jednej z už dodaných EJ, ktoré premávajú v žilinskom a trenčianskom regióne

Vo vyššie uvedených celkových sumách nie sú zahrnuté náklady na služby stavebného dozoru, v súčasnosti na uvedenú službu prebieha proces VO.

THÚ Vrútky

Najmodernejšie pracovisko THÚ prevádzkujeme vo Vrútkach od roku 2020. Vzniklo v rámci projektu komplexnej revitalizácie rušňového depa. Projekt v súčasnosti pokračuje rekonštrukciou opravárenskej haly, ktorej skolaudovanie sa predpokladá do konca roku 2021. Súčasťou pracoviska THÚ sú zariadenia na vonkajšie umývanie skríň ŽKV (stabilný umývač), zariadenia na vyprázdňovanie WC, zbrojenie vody a interiérové čistenie ŽKV (fekálna koľaj) a základných prehliadok (prehliadkový kanál). V rámci budovania pracoviska THÚ taktiež realizovalo zariadenie na zbrojenie nafty a AdBlue.

THÚ Žilina a Košice

V súčasnej dobe pripravujeme projekt v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra, ktorého predmetom bude vypracovanie projektovej dokumentácie vyšších stupňov (DRS – dokumentácia pre realizáciu stavby, DVZ – dokumentácia pre výber zhotoviteľa) a inžiniering za účelom získania stavebných povolení na podobné strediská v Košiciach a v Žiline. V súvislosti s týmto projektom aktuálne prebieha proces notifikácie štátnej pomoci zo strany EK. Predpoklad začatia realizácie projektu je 12/2021. VO na zhotoviteľa už bolo úspešne ukončené. Tento projekt nadväzuje na projekty THÚ – projektová príprava, ktoré sa realizovali ešte v rámci Operačného programu doprava v rokoch 2013 –2015, v rámci ktorých boli vypracované projektové dokumentácie stredísk THÚ do stupňa „Dokumentácia pre stavebné povolenie“.

O THÚ všeobecne

Podmienky na čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel ZSSK  i pre krátkodobú technickú údržbu budú vytvorené na jednom mieste vybudovaním novej haly prevádzkového ošetrenia súprav, haly stabilného umývača, koľaje pre čistenie toaliet vo vozňoch s uzavretým systémom WC, nových rozvodov inžinierskych sietí ako aj nevyhnutných nových technológií pre danú činnosť technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel. V strediskách bude možné umývať vozidlá aj pri mínusových teplotách. Zároveň sa ich vybudovaním zvýši komfort pre zamestnancov ZSSK, ktorí tieto činnosti už roky vykonávajú v improvizovaných podmienkach, často pod holým nebom.

Všetky služby moderných stredísk THÚ v súlade s ich vybavením a určením, budú zamestnanci ZSSK v prípade voľných kapacít poskytovať aj ostatným dopravcom, ktorí využívajú slovenské koľaje. Strediská THÚ teda budú mať prínos pre cestujúcich všetkých spoločností vrátane súkromných dopravcov či pre zákazníkov v nákladnej doprave.

Značky: