Ako sme už spomínali, celú registráciu v tomto prípade zaisťuje Konferencia biskupov Slovenska. NCZI pritom len overuje registrácia, či spĺňajú podmienky.

Na podujatí sa môžu zúčastniť len registrovaní účastníci, ktorí zároveň spĺňajú podmienku plnej zaočkovanosti: Sú tieto možnosti: 1. očkovaní v dvojdávkovej schéme, ak uplynulo 14 dní po podaní druhej dávky, 2. očkovaní v jednodávkovej schéme, 21 dní po podaní jednej dávky (ide o vakcínu Janssen od spoločnosti Johnson&Johnson), 3. očkovaní 1. dávkou + 14 dní po podaní prvej dávky, ak zároveň prekonali COVID v intervale maximálne do 180 dní.

Na podujatie sa teda bez predchádzajúcej registrácie a overení podmienok nedostanete. Momentálne sa môžete registrovať na návštevu na štyroch miestach: Prešov, Luník IX Košice, Lokomotíva Košice a Šaštín.

Na to, aby ste sa zaregistrovali si musíte vybrať konkrétne miesto stretnutia, zadáva sa meno, telefónne číslo, e-mail (s potvrdzovaním). A áno, je tam aj rodné číslo (tento raz trea zadať s lomkou). Zaujímavá je otázka o tom, ako sa na dané miesto dostanete (či ste vodič, spolujazdec, prídete autobusom, vlakom alebo neviem). A tiež uvádzate z akej diecézy a farnosti ste. Otázka o diecéze sa pritom povinná, ale jedna z odpovedí je aj iná.

Nasledujú súhlasy, medzi ktorými je vyjadrenie registrovaného, že nebude propagovať žiadnu politickú stranu alebo občianske hnutie. Z ďalších vyjadrení sa dá usúdiť, že špeciálna pozornosť bude venovaná vozíčkárom a osobám, ktoré sprevádzajú osoby mladšie ako 12 rokov.

Zhromaždené registrácie sa budú následne preverovať tak, aby sa potvrdilo, že účastníci naozaj spĺňajú podmienky na účasť na tomto stretnutí. Kontrola sa bude realizovať porovnaním so záznamami v NCZI. Zatiaľ nie je známe, v akých intervaloch sa tak stáva. Počas nasledovaného týždňa máme stretnutie s predstaviteľmi NCZI, budeme sa na to pýtať.

Po zadaní všetkých údajov nastáva ich kontrola používateľom a po nej dostane link, na ktorom sa dá skontrolovať stav vašej žiadosti o registráciu.

Prakticky hneď po podaní žiadosti sme dostali potvrdzovací mail, ktorý nás informoval o tom, že našou žiadosťou sa budú zaoberať. Po prijatí registračného mailu ho údajne treba vytlačiť a predložiť na kontrolu vo vytlačenej podobe. Konferencia biskupov Slovenska pre tento účel zakúpila väčšie množstvo čítačiek QR kódov. Okrem registračného kódu treba na kontrolu predložiť aj doklad totožnosti. Dostanete tiež informáciu, do akého sektoru platí vaša vstupenka.

O stretnutie sme teda požiadali, budeme vás ďalej informovať, ako to celé prebieha.

Prečítajte si aj

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.