QS University Ranking zverejnil dnes rebríček Top 200 Universities in Emerging Europe and Central Asia.

Slovenská technická univerzita sa umiestnila na 79 mieste. Oproti minulému roku si polepšila o osem pozícii.

Hodnotitelia sledovali reputáciu školy a zamestnancov medzi akademikmi a zamestnávateľmi, veľkosť školy, publikačnú aktivitu, aktivitu na webe, pomer PhD. študentov k zamestnancom a tiež počet zahraničných študentov, pedagógov a výskumníkov. STU bodovala najmä v kategórií publikačná aktivita a aktivita na webe. Naopak, nezískala body za zahraničných študentov a pedagógov.

Slovenská technická univerzita stúpa v medzinárodných rebríčkoch univerzít. Najlepšie je dlhodobo hodnotená v informatike. A paradoxne práve v informatike máme nedostatok učiteľov. Nedokážeme zaplatiť dostatok mladých ľudí, našich absolventov, aby zostali učiť. Dostavajú lukratívne ponuky z IT biznisu. Hľadáme cesty ako to prekonať. Vítaná je pomoc od všetkých partnerov, ktorí majú záujem o kvalitné vzdelávanie mladých,“ hovorí rektor STU Robert Redhammer.

QS University Rankings zverejňuje niekoľko rebríčkov, naposledy v marci zverejnili hodnotitelia rebríček top 500 univerzít sveta podľa jednotlivých kategórii vzdelávania. STU sa umiestnila na pozícii 401-450 v kategórií Počítačové vedy a informačné technológie. Ako najlepšia v SR sa umiestnila STU aj v ďalších hodnotených kategóriách, konkrétne v architektúre, stavebníctve, chemickom inžinierstve, strojníctve, elektrotechnike, materiálovom inžinierstve a v matematike. V niektorých z týchto kategóriách dosiahla dokonca lepšie (stavebníctvo, matematika) či približne rovnaké (elektrotechnika, strojníctvo) skóre ako pri počítačových vedách, avšak hodnotitelia v nich zostavili rebríček len najlepších 100 či 200 univerzít.

Značky: