Lukáš Sojka (LS) je generálny riaditeľ Národnej agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) od októbra 2017.  Od začiatku svojho pôsobenia stojí za tým, aby služby, ktoré v elektronickej podobe poskytuje pre občanov štát boli lepšie a dali sa čo najjednoduchšie používať. Zašli sme za ním a zisťovali, čo všetko sa počas jeho pôsobenia zmenilo a vylepšilo. Špeciálne nás zaujímala možnosť využitia elektronických služieb štátu cez smartfón.

TI: Povedzte nám viac o vás. Kde ste robili pred NASES a aké sú vaše skúsenosti?

LS: Už viac ako 10 rokov pôsobím v oblasti sieťovej bezpečnosti a rozvoja dátových služieb v rôznych spoločnostiach so súkromnej i štátnej sféry. V rokoch 2007 až 2016 som pracoval v spoločnosti Slovak Telekom, kde som mal na starosti správu produkčných systémov, návrh a dizajn nových riešení technológií či implementáciu sieťových a bezpečnostných zariadení na rôznych platformách. V roku 2016 som pracoval ako vedúci odboru informačných technológií v Národnej diaľničnej spoločnosti, kde som zabezpečoval tvorbu strategických plánov rozvoja v oblasti dátových služieb.

V Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby pôsobím od februára 2017, kde som nastúpil ako riaditeľ sekcie prevádzky infraštruktúry. Generálnym riaditeľom agentúry som bol menovaný 1. októbra 2017.

TI: Ktoré zmeny vo fungovaní elektronických služieb štátu považujete počas svojho pôsobenia za rozhodujúce?

LS: Za kľúčové považujem všetky zmeny, ktoré robia prácu so slovensko.sk príjemnejšou. Počas môjho vedenia NASES zaviedol pilotný projekt platby kartou a následne sme ju zaviedli do plnej prevádzky. Tiež sme nakúpili nový hardvér pre platformu www.slovensko.sk, pričom sme mysleli na to, že požiadavky na systém sa budú dať ľahko navyšovať podľa potreby. Urobili sme zmeny smerujúce k vyššiemu komfortu používateľov – doručenky majú jednoduchší vzhľad, aplikácie na prístup do e-schránky či podpisovanie sa už neinštalujú zvlášť, ale všetky v jednom balíčku. Ak používateľovi príde viacero rozhodnutí, notifikácie o doručení nemusí potvrdzovať po jednej, ale môže to urobiť jedným klikom hromadne. V najbližších týždňoch predstavíme ďalšie novinky: nový konštruktor podaní, v spolupráci s ministerstvom vnútra pripravujeme možnosť vzdialeného nahrávania podpisových certifikátov na občianske preukazy, aby občania nemuseli chodiť na úrady. Pribudne aj možnosť preposielania správ z e-schránky na zvolený e-mail.

S prístupom na elektronické služby štátu samozrejme počítame

TI: Asi najviditeľnejšie sú pre podnikateľov elektronické schránky, cez ktoré s nimi už teraz výhradne komunikuje štát. Aké sa dosiahli zmeny tu?

LS: Áno, s týmto sa podnikatelia stretávajú najčastejšie a za posledné mesiace sme zjednodušili vyberanie a listovanie v zozname správ. V doručenke sme zaviedli zobrazovanie údajov tak, aby boli dobre čitateľné. Chceli sme, aby si používatelia mohli jednoduchšie nastavovať notifikácie o prijatých správach a tiež sme zvýraznili označenie neprečítaných správ v elektronickej schránke. Používatelia majú teraz tiež možnosť hromadného presúvania a mazania správ.

TI: Vieme o tom, že používatelia po zavedení výhradnej komunikácie so štátom cez elektronické schránky žiadali o zavedenie potvrdenia o odoslaní správ. Zapracovali ste to už?

LS: Áno, potvrdenie o odoslaní funguje po novom od júna. Znamená to, že potvrdenie sa automaticky zasiela do schránok fyzickej a právnickej osoby hneď po odoslaní podania. Pritom toto potvrdenie je použiteľné aj na právne účely. Len pripomeniem, že predtým sa takéto potvrdenie vydávalo na vyžiadanie od Kontaktného centra NASES. Teraz je to úplne automatické.

TI: To znie dobre, na čom pracujete ďalej v najbližšej dobe?

LS: Aktuálne zapracúvame možnosť rozšíreného vyhľadávania v schránke a pribudne aj nový dizajn detailu správ. Objaví sa trojstĺpcový dizajn a zavedieme možnosť tagovania, teda označovania správ podľa vlastných kritérií a ich zvýraznenia farbami. Používatelia si budú môcť nastaviť pravidlá v priečinkoch a budú aj ďalšie vylepšenia.

TI: Máte aj plán dlhodobejších a väčších zmien elektronických služieb štátu?

LS: Áno, chceme ešte zaviesť overenie správnosti nastavených kontaktných údajov (teda overovací e-mail a SMS) a zavedieme aj hlásenie, že spracovanie správy trvá dlhšie ako obvykle. Od používateľov máme požiadavku na prístup k službám priamo zo schránky a možnosť zasielania notifikácií na viac telefónnych čísiel. Pribudne aj možnosť preposlania správy na iný úrad priamo zo schránky fyzickej či právnickej osoby. Pre podnikateľov zavedieme možnosť podpísania toho istého dokumentu dvoma osobami.

Základom úspechu je pozitívny prístup k veci

TI: Z nášho pohľadu je hlavným limitujúcim prvkom pri jednoduchom využití elektronických služieb štátu čítačka čipových kariet v občianskych preukazoch a tiež výhradný prístup cez počítač/notebook. Je tu generácia ľudí, ktorá už nemá skúsenosti s takýmto typom počítačov, prípadne ich zariadenie vôbec nemá port USB 2.0. Ako je to teda s možnosťou využitia elektronických služieb štátu z moderných mobilných zariadení?

LS: V NASES samozrejme pracujeme na lepšom a priateľskejšom využívaní elektronických služieb štátu. A teda pracujeme aj na prístupe k nim cez mobilný telefón. Zavedieme mobileID a budeme podporovať platformu Android aj iOS. Skončia teda časy, kedy prihlásiť a podpisovať dokumenty je možné len jedným spôsobom – pomocou počítača, na ktorý pripojíte čítačku a to za predpokladu inštalácie rôznych aplikácií a certifikátov. Aktivácia mobilného zariadenia bude prebiehať online, pritom zvažujeme aj asistovanú aktiváciu. Viac nájdete na našej stránke.

TI: Výborne, ako to bude fungovať prihlásenie zo smartfónu?

LS: Po inštalácii už nebude na prihlásenie potrebná čítačka, nemusíte nič inštalovať do počítača a na prístup nepotrebujete mať u seba občiansky preukaz. Nainštalujete si jednu mobilnú aplikáciu a váš mobil autorizujete tak, aby ste s ním mohli pristupovať na služby štátu ale aj podpisovať elektronické podania cez mobileID.

TI: A kedy to reálne bude?

LS: Plánované spustenie tejto mobilnej možnosti prístupu by malo byť vo februári 2019.

Určite si vyskúšame ako to bude s prístupom na služby štátu cez mobilný telefón. A ďakujeme pekne za rozhovor!

Za TOUCHIT sa pýtal Ondrej Macko

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.