Technológie pomáhajú znižovať vzdialenosti medzi rodinnými príslušníkmi, ale vedia tiež zvýšiť pocit istoty u seniorov.

Práve oni sú totiž rizikovou skupinou. Ich krehkosť sa naplno ukazuje aj v súvislosti s koronavírusom. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat žila vlani až tretina ľudí starších ako 65 rokov osamote. S riešením, ako efektívne využiť moderné technológie na ich „ochranu“ a dodať im pocit bezpečia, prišla slovenská spoločnosť, ktorá svetu ponúka svoj vlastný monitorovací systém.

Väčšina si praje starnúť doma

Systém MONSE (názov vznikol zo skratky monitoring seniorov) pozoruje správanie a zvyky seniora v domácnosti, čo umožní predchádzať vzniku nebezpečných situácií a zlepšiť kvalitu života seniora v jeho domácom prostredí.

Podľa výskumu MetLife Mature Marketing Institute až 91 % ľudí v preddôchodkovom veku (50 – 65 rokov) si praje starnúť doma. Z nich 49 % by chcelo zostať žiť v aktuálnom prostredí a 38 % pripúšťa, že by sa mohli presťahovať do iného bývania.

Ide síce o výskum realizovaný v USA, takže sociálne aj ekonomické podmienky nie sú úplne totožné s našimi, výsledky však môžeme považovať za relevantné a aplikovateľné aj na naše pomery, obzvlášť ak ide o tvrdenie, že konzervatívni Slováci chcú starnúť doma.

Smart riešenie pre osamelo žijúcich seniorov

Osamelo žijúci seniori sú ohrozenejší situáciami, kedy budú potrebovať pomoc a nebudú schopní sami si ju privolať. MONSE im síce nevie predchádzať, ale vďaka nemu sa o neštandardnej situácii  dozviete tak skoro, ako sa to len dá. Vie vás napríklad upozorniť na to, že senior nebol dlhší čas v niektorej miestnosti, prípadne nevyšiel z domu či bytu, alebo nechal otvorené vchodové dvere.

Prehľad sa realizuje prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá v reálnom čase zobrazuje všetky notifikácie a alarmy.

Už od začiatku máte plnú kontrolu nad konfiguráciou systému a určujete si množstvo senzorov, ktoré budú do vášho individualizovaného systému zaradené. Rovnako si viete nastaviť podmienky, ktoré budú definovať notifikácie o zmene stavu (upozornenia na zmenený stav) alebo alarmy o zmene stavu (krízové hlásenia, ktoré vyžadujú reakciu).

MONSE pomáha seniorovi aj mimo obydlia

MONSE pomáha seniorovi aj mimo obydlia

Ako MONSE funguje?

V byte seniora je potrebné v každej miestnosti nainštalovať bezdrôtové senzory, ktoré zberajú informácie a prostredníctvom centrálnej riadiacej jednotky ich odosielajú do centra spracovania informácií, kde sa následne vyhodnocujú.

Senzorická sieť nenarúša súkromie seniora a rešpektuje diskrétnosť, pretože v priestore nie sú používané kamery ani mikrofóny. Sieť tvorí sústava pohybových snímačov a senzorov, ktoré komunikujú na bezdrôtovom princípe.

Komunikácia je obojstranná a slúži tak na zber údajov zo senzorickej siete, ako aj na jej diaľkovú konfiguráciu, prípadne verifikáciu funkčnosti a momentálneho stavu senzorickej siete. Konfigurácia senzorov vychádza z počtu miestností v domácnosti, v ktorých bude sledovaný pohyb.

Problémom nie sú ani domáce zvieratá, vtedy je však potrebné prispôsobiť senzitivitu senzorov, ktoré zachytia len pohyb ľudí.

Nové riešenie MONSE je zamerané predovšetkým na samostatne žijúcich seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby

Nové riešenie MONSE je zamerané predovšetkým na samostatne žijúcich seniorov a zdravotne znevýhodnené osoby

Technické detaily

Riadiaca jednotka senzorovej siete (MONSE controller) zároveň slúži na počiatočné spracovanie a triedenie dát, ktoré v následnom kroku odošle na backend softvérového riešenia MONSE, kde sa dáta vyhodnotia a distribuujú na terminál alebo mobilnú aplikáciu dohľadového centra. Komunikácia medzi riadiacou jednotkou a senzorovou sieťou je zabezpečená technológiou Z-Wave. Komunikácia medzi riadiacou jednotkou a backendom je zabezpečená dátovou linkou (prostredníctvom internetu).

Informácie zo senzorovej siete umiestnenej v domácnosti seniora sa v centre spracovania informácií spracujú a vyhodnotia na základe špeciálnych algoritmov. Ak je výsledkom tohto vyhodnotenia odklon od normálneho stavu, systém na to upozorní rodinného príslušníka alebo ošetrovateľa. Toto upozornenie má formu notifikácie alebo alarmu, ktoré sú doručované formou SMS alebo e-mailu.

Spustenie len s PIN kódom

Veľkou výhodou systému je nezávislosť od osoby, ktorej má pomáhať a to, že sa vyhýba nedostatkom, ktoré majú už existujúce riešenia na trhu.

Systém MONSE  zohľadňuje  technologické obmedzenia, ktoré prichádzajú s vekom – starší ľudia mávajú problémy s jemnou motorikou, prípadne zabúdajú zariadenia pravidelne nabíjať. Navrhnuté riešenie je preto „user friendly“ a zároveň zachováva čo najväčšiu autonómiu jednotlivých členov rodiny bez zbytočného narúšania súkromia.

Rovnako nemôže byť naištalované bez vedomia dohliadanej osoby – výrobca to ošetril aktivačným PIN kódom, ktorý dostane k dispozícii len senior. Bez jeho aktívnej participácie teda nie je možné službu spustiť.

MONSE upozorní na situácie, kedy je potrebná okamžitá kontrola dohliadanej osoby

MONSE upozorní na situácie, kedy je potrebná okamžitá kontrola dohliadanej osoby

Pri maximálnom zachovaní súkromia

Jednoduchý proces inštalácie, správy a údržby odbúrava obavy zo samotnej technológie a pozornosť sa sústreďuje na seniora. Systém ho monitoruje 24 hodín denne bez toho, aby pre to musel niečo aktívne robiť. To všetko pri maximálnom zachovaní súkromia.

Samotnému seniorovi zase MONSE dáva pocit bezpečia nielen v domácom prostredí, ale aj mimo neho. Možnosť nepretržitého monitorovania sa vzťahuje aj na exteriér, napríklad pri práci v záhrade, na prechádzkach alebo na nákupe. Postačí, ak si senior na kľúče od domu umiestni tzv. tracker – prívesok MONSE mini, ktorý obsahuje lokalizáciu GPS a SIM kartu a má tiež SOS tlačidlo.

Moderné technológie aj v tomto prípade prinášajú maximálny komfort a bezpečie a hoci nenahradia osobný kontakt, pomáhajú vtedy, keď nemôžete byť so svojimi blízkymi fyzicky.

Viac informácií o službe MONSE  získate na www.monse.sk.

Osamote a predsa v bezpečí – moderné riešenie pre seniorov od slovenskej firmy

Osamote a predsa v bezpečí – moderné riešenie pre seniorov od slovenskej firmy

Značky: