Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

ŽOS Trnava, a.s. tento rok oslávi 25 rokov existencie akciovej spoločnosti, ktorej hlavné činnosti sú revízie výroba, opravy, modernizácie nákladných a osobných vozňov a tiež výroba nových nákladných  železničných vagónov. Počas posledných rokov sa menila stratégia a zameranie hlavných činností spoločnosti na opravy, revízie a modernizácie, čo  prinieslo spoločnosti v roku 2018  hospodársky výsledok pred zdanením 2,5 mil. € a  čistým ziskom pred zdanením, úrokmi a odpismi (EBITDA) 8,1 milióna € (2017:  HV 1,65 mil. €; EBITDA  6,67 mil. EUR; plán 2019: HV 2,7 mil. €; EBITDA 8,7 mil. €).

V minulom roku v ŽOS Trnava opravili (vrátane revízií) až 4850 vagónov (2017: 4550, plán 2019: 6000).

„Napriek rozšírenej predstave, že ŽOS Trnava je závislá od „slovenských železníc“, až 80 % našich výkonov smeruje do zahraničia. Spolupracujeme s najvýznamnejšími hráčmi v oblasti koľajovej dopravy z Rakúska, Nemecka, Českej republiky  Švajčiarska a ďalších štátov západnej Európy,“ hovorí generálny riaditeľ ŽOS Trnava Ing. Miloš Kyselica.

Medzi najvýznamnejších zahraničných klientov ŽOS Trnava v oblasti nákladných vozňov patria spoločnosti ako rakúske OBB, nemecké Deutsche Bahn, České dráhy a fleetové spoločnosti ako sú VTG, GATX, Ermewa, Lineas a ďalší.

Opomenúť nemožno ani slovenské privátne spoločnosti, ktoré spoločne tvoria cca 20 % objemu plánovaných revízií nákladných vozňov v roku 2019. Po skončení zákazky na výrobu 485 vagónov pre švajčiarske SBBI, využil minulý rok spokojný zákazník opciu na dodávku ďalších 40 vozňov.

ŽOS Trnava nezabúda ani na výskum a vývoj. „Minulý rok v septembri sme na veľtrhu InnoTrans Berlín v spolupráci s rakúskym partnerom RCA predstavili prototyp intermodálneho nákladného vagónu. Prioritne je určený pre zahraničný trh. Pri tomto type vagóna je možné meniť nadstavbu, kde popri primárne kontajnerovej preprave, je možné využiť tieto vozne na prepravu, či už sypkého alebo kusového materiálu, ako sú napríklad stavebné diely alebo drevo. Okrem internej potreby RCA o vozne prejavili vážny záujem aj ďalšie spoločnosti z EÚ. Táto skutočnosť ponúka ŽOS Trnava a.s. šancu stať sa v strednodobom horizonte stabilným partnerom pre sériovú výrobu takýchto vozňov,“ prezrádza výkonný riaditeľ ŽOS Trnava Ing. Zdenko Lančarič.

ŽOS Trnava, a. s. dnes zamestnáva 1500 zamestnancov s priemerným platom 1100 € (bez manažmentu).

Značky: