Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ericsson predstavuje 5G platformu pre potreby prvých pohybujúcich sa objektov v 5G.

Komunikácia sa rýchlo pohybuje smerom k dátovo náročným aplikáciám, ako je virtuálna realita či rozšírená realita. S ohľadom na to je dnes Ericsson prvou spoločnosťou, ktorá prináša na trh riešenia, umožňujúce dnešným sieťam hladký vývoj smerom k sieťam budúcich generácií.

Nová platforma 5G od Ericssonu sa skladá z 5G jadra, rádiového a transportného portfólia, spolu s digitálnym podporným systémom, transformačnými službami a bezpečnosťou. Príprava na 5G prináša obrovské možnosti pre operátorov.

Ericsson očakáva, že v roku 2026 budú po celému svete trhové príležitosti v hodnote 582 miliárd amerických dolárov a telekomunikační operátori budú využívať 5G technológie na digitalizáciu priemyslu. Pre operátorov to predstavuje potenciál rastu tržieb o takmer 34 % v roku 2026. V pripravovanej štúdii Ericsson dospieva k záveru, že výroba, energetika a verejné služby predstavujú pre operátorov najväčšiu príležitosť pre rast výnosov, vytvorenú alebo rozšírenú vďaka 5G technológiám.

„V rámci spustenia tejto kombinácie sme predstavili našu platformu na podporu začiatku veľkej zmeny v kapacite sietí, umožňujúcu našim zákazníkom ponúkať vyspelejšie prípady použitia a nové business modely svojim zákazníkom. Je to dôležitý míľnik pre operátorov v ich vývoji smerom k 5G technológiám,“ uviedol Arun Bansal, riaditeľ oddelenia sieťových produktov v spoločnosti Ericsson.

„Sme nadšení pokrokom, ktorý Ericsson vytvára komerčnou podporou 5G technológií,“ hovorí Roger Gurnani, riaditeľ pre technológie v spoločnosti Verizon, a dodáva: „Naši zákazníci testujú technológie 5G v 11 mestách po celých Spojených štátoch, čo je dôležitý krok k urýchleniu cesty k ďalšej generácii bezdrôtových služieb.“

V jadre

Ericsson teraz uvádza na trh svoj prvý 5G Core System, pripravený na použitie v 5G v delených sieťach. Tie umožňujú operátorovi poskytovať špecializované virtuálne siete so špecifickými funkciami pre konkrétne služby alebo zákazníkov prostredníctvom spoločnej siete.

Už dnes systém umožňuje niektoré včasné 5G prípady použitia pre telekomunikačných operátorov, ktoré zachytávajú príležitosti na rast. Ericsson preto teraz uvádza doplnky do celého radu oblastí systému 5G jadra a jeho aplikácií:

  • Federalizované delené siete pre 5G roaming rozširujú tento koncept o navštívenú sieť. Táto technológia umožní operátorom poskytnúť sieťovú službu na celom svete a zaistí, že podniky nebudú potrebovať individuálne dohody s rôznymi operátormi pre globálne skúsenosti z prevádzky.
  • Riadenie delených sietí slúži na automatizáciu nastavenia prepojení a zabezpečenia kvality služieb, ale aj na ušetrenie nákladov a zaručenie zrýchlenia poskytovania servisu.
  • Politika 5G a užívateľské dáta pre delené siete s cieľom zaistiť používateľom správnu kvalitu služieb a integritu dát.
  • Distribuovaný cloud má za cieľ zjednodušiť aplikácie s krátkymi latenciami – napr. rozpoznanie tváre v reálnom čase, pri pohybujúcich sa aplikáciách a s objemom dát bližšie k prístupu. 5G jadro okrem toho umožní úplné oddelenie kontrolných a používateľských dát, ale aj bezprecedentnú kapacitu a hodnotenie používateľských dát.
  • Transformačné služby 5G zaručia migráciu siete a prevádzky z existujúcej siete na 5G jadro, ktoré bude virtualizované a na základe automatizovaného prevádzkového modelu.

Spoločnosti Deutsche Telekom, Ericsson a SK Telecom spolu úspešne predviedli dôkaz využitia. Všetky tri sa podieľali na tvorbe a demonštrácii prvej testovacej medzikontinentálnej 5G siete na svete, keď sa časti delených sietí sprístupnili v stope druhého operátora.

Novinky sú postavené na pevných základoch, ktoré svedčia o tom, že cesta k 5G sa už začala. Využíva sa napríklad virtualizácia, kedy sú funkcie na hardvérovej báze uložené na platformách cloudovej infraštruktúry, ako napr. dátové centrá. Sieťové funkcie virtualizácie (Network Functions Virtualization, skrátene NFV) a softwarovo definované siete (Software Defined Networking, skrátene SDN) budú použité na vytváranie sietí a programovateľnosť. Systémy umožňujú okrem iného ultra-škálovateľnosť a automatizáciu sietí. Súčasné portfólio Ericssonu v oblastiach riadenia používateľských dát, v rámci Evolved Packet Core (EPC) a systému poskytovania internetového protokolu pre multimediálne služby (IP Multimedia Subsystem) je uložené na cloude na podporu nových prípadov použití.

Dimitris Mavrakis, riaditeľ pre výskum v spoločnosti ABI Research, povedal: „Spustenie nového produktu od Ericssonu je potvrdením odborných znalostí spoločnosti v 5G a NFV, ktorá dodáva významnú hodnotu svojej základnej funkcii. Všetko naznačuje tomu, že technologická vyspelosť v NFV, 5G jadro a federalizované delenie sietí je radikálny koncept smerujúci do budúcnosti, ktorý otvára príležitosti novým business modelom.“

Prvý globálny prístup k 5G na trhu a prepravné portfólio

Vo vysielacích službách a preprave Ericsson pridáva stredné a vysoké pásma v rámci 5G NR Rádia ako prvého 5G NR Rádia na svete, ktoré predstavila minulý rok. Vysielanie je k dispozícii pre všetky kmitočtové pásma, ktorým prinesie výhody 5G komunikácie na celom svete. 5G rádiové portfólio ako prvé podporí nové štandardizované 5G fronthaulové rozhranie (tzv. eCPRI).

Podpora týchto nových obchodných príležitostí a nových aplikácií bude vyžadovať dodanie terabajtu dát v celej sieti. Na zaistenie potrebnej kapacity transportnej siete Ericsson zároveň zavádza optimalizované transportné riešenie. Prináša MINI-LINK, ktorý umožňuje rýchlosť 10 Gbps, ďalej nové fronthaulové rozhrania a routery, umožňujúce nulovú stopu.

Ericsson bude zároveň dodávať ďalšie inovácie na ceste k 5G prostredníctvom LTE sietí a 1 Gbps LTE riešenia. Nové produkty dopĺňajú ocenený Radio System od Ericssonu, zvýšia energiu a účinnosť spektra 4G sietí a zlepšia aj pokrytie ich aplikácie. Okrem toho budú nové rádiá tvoriť rýchle 1Gbps LTE siete.

Daniel Staub, riaditeľ Joint Mobile Group v spoločnosti Swisscom, dodáva: „Nové 5G portfólio od Ericssonu otvára nové príležitosti. S prvými krokmi smerom k 5G technológiám pomôže  nové širokopásmové rádio spoločnosti Ericsson produkovať ešte väčšie rýchlosti 4G. Vďaka tomu Swisscom zostáva technologickým lídrom a ponúka lepšiu zákaznícku skúsenosť.“

„Získaním prístupu k širokému spektru NR rádiových jednotiek sa zvýši spracovanie kapacity pásiem a ponúkne sa široké spektrum možností prepravy, operátori získajú možnosť nasadenia skúšobných sietí, ktoré im poskytnú významný vhľad do charakteru fungovania a príležitostí v 5G. Ide o zásadný krok, ktorý vzbudzuje dôveru na strane operátorov a napomáha ďalšiemu pokroku smerom k 5G technológiám,“ hovorí Ken Rehbehn, hlavný analytik pre oblasť mobilnej infraštruktúry v spoločnosti 451 Research.

Značky: