Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tri projekty ministerstva vnútra plus projekt na budovanie národného systému kybernetickej bezpečnosti z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu idú ďalej. Dnes ich schválil riadiaci výbor Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Prioritná os 7 (OPII PO7).  

„Považujem za veľmi dôležité vyhnúť sa megaprojektom a tam, kde sa to dá, rozdeliť projekt na menšie časti, ktoré budú obstarávané samostatne. Som preto veľmi rada, že projekty ministerstva vnútra boli schválené práve s podmienkou, že nebudú realizované iba jedným verejným obstarávaním, ale každý z projektov bude mať niekoľko obstarávaní. Vytvoríme tak priestor pre menšie firmy a väčšiu súťaž na trhu,“ uviedla digitálna líderka Martina Slabejová s tým, že ďalšou podmienkou bolo, aby nové cloudové služby mohli používať aj  ostatné subjekty verejnej správy.

Ministerstvo vnútra bude realizovať tri projekty:

  1. Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe (36 806 624 EUR s DPH)
  2. Riadenie procesov a dát pre okresné úrady, policajný zbor a hasičský a záchranný zbor (16 387 225 EUR s DPH)
  3. Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra SR (19 438 853 EUR s DPH)

Tieto projekty prinesú okresným úradom, policajnému zboru, hasičským a záchranným zborom a rezortu vnútra koniec dvojitej evidencie a záznamov vedených paralelne na papieri. Skrátia čas na podávanie informácií odbornými pracovníkmi vďaka tomu, že sa táto činnosť presunie na call-centrum. Pre občana a podnikateľa odstránia nadmernú administratívnu záťaž, spôsobenú rôznymi spôsobmi vykonávania procesov správneho konania. Automatizácia a integrácia umožní  odbúrať získavanie a predkladanie informácií, podkladov a dokumentov, ktorými verejná správa už disponuje.

Vo vládnom cloude sa, navyše, vytvoria systémy pre správne konanie, ktoré sa opakuje aj v iných rezortoch verejnej správy. Cloudové služby „Software as s Service“ poskytované ministerstvom vnútra bude možné znova použiť, vďaka čomu sa znížia náklady na vybudovanie nových systémov.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predložil projekt Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe v plánovanej hodnote 44 132 761 EUR s DPH. Partnermi projektu sú Národný bezpečnostný úrad, Slovenská informačná služba a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby. Cieľom je vybudovať na kľúčových inštitúciách jednotky CSIRT, ktoré budú chrbticou národného systému kybernetickej bezpečnosti. Projekt bude ešte prerokovaný na pracovnej skupine Kybernetická bezpečnosť a na výbore Bezpečnostnej rady SR, kde sa bude prezentovať súlad projektu so stratégiou kybernetickej bezpečnosti. Presnú hodnotu projektu určí až verejné obstarávanie.

 

Značky: