Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rumunsko spúšťa najväčší centralizovaný zálohový systém na svete s takmer 80 000 zbernými miestami. Pripája sa tým k ďalším 13 krajinám EÚ, ktoré spustili systémy zálohovania (DRS) s cieľom zvýšiť mieru zberu a recyklácie jednorazových nápojových obalov.

Rumunský systém DRS využíva softvérové riešenie od slovenskej technologickej spoločnosti Sensoneo. Softvér funguje ako základ celého systému, pretože integruje všetky zainteresované strany a zhromažďuje údaje zo všetkých zdrojov v rámci procesného reťazca. Rumunský zálohový systém bude zbierať plastové, sklenené a kovové nápojové obaly s objemom od 0,1 do 3 litrov. Záloha za jednu fľašu bude 0,5 rumunského lei (približne 0,1 €).

Všetky právnické osoby, ktoré v Rumunsku vyrábajú, dovážajú alebo predávajú nápoje v jednorazových obaloch, sú povinné zapojiť sa do zálohového systému. Oficiálne spustenie systému sa uskutoční 30. novembra 2023. Zálohový systém v Rumunsku je celosvetovo najkomplexnejší centralizovaný systém záloh. Jeho vytvorenie čelilo zložitým výzvam vo viacerých aspektoch, ktoré zahŕňali nastavenie zariadení, integráciu softvéru a zabezpečenie vhodných lokalít pre regionálne centrá.

Prevádzkovateľom systému je RetuRO, konzorcium, ktoré  tvoria viaceré súkromné subjekty (združenia výrobcov a predajcov nápojov) s menším zastúpením verejnej správy (rumunské Ministerstvo životného prostredia, vôd a lesov). RetuRO bude ročne spravovať približne sedem miliárd nápojových obalov, čo Rumunsku pomôže zlepšiť mieru recyklácie, ktorá je v súčasnosti v rámci Európy jednou z najnižších. Cristian Mihai, IT riaditeľ spoločnosti RetuRO:

„Napriek mnohým výzvam sa nám podarilo implementovať veľmi komplexný zálohový systém v neuveriteľne krátkom čase. Hovoríme o mimoriadne komplexnom, modulárnom IT systéme, ktorý bude nielen prijímať informácie od takmer 80 000 hospodárskych subjektov, ale aj spájať údaje o identifikácii, zásobách, vrátení, zbere, fakturácii a reportovaní takmer 7 miliárd obalov. Revolučný charakter a inovatívnosť tohto systému ho robia rovnako vzrušujúcim ako provokatívnym.“

Úloha Sensoneo v rumunskom systéme DRS

Spoločnosť Sensoneo vyvinula unikátny a na integráciu pripravený IT systém pre DRS, ktorý sa dá prispôsobiť špecifickým potrebám rôznych krajín a je agnostický s akýmkoľvek zálohovacím automatom. V prípravnej fáze spoločnosť nástroj poskytla na mapovanie trhu, čo umožnilo veľmi efektívnu implementáciu DRS. Tá zahŕňala digitálny zber a analýzu údajov od všetkých subjektov, registráciu subjektov a nápojov do systému a automatizované digitálne uzatváranie zmlúv.

Komplexný systém DRS od spoločnosti Sensoneo obsahuje moduly pre každú činnosť spojenú s prípravou, prevádzkou a reportingom v zálohovom systéme. Hlavné moduly systému predstavujú webový portál pre výrobcov a predajcov, register obalov, register zberných miest, systém ERP (plánovanie podnikových zdrojov), reporting, systém správy dokumentov, rozhrania s inými systémami (RVM, sčítacie a triediace strediská) a mobilné aplikácie. Všetky tieto moduly sú umiestnené v infraštruktúre Microsoft Azure Cloud, ktorá poskytuje neobmedzené možnosti škálovania výkonu a vysokú úroveň bezpečnosti. Moduly odrážajú špecifické požiadavky a kompletne spĺňajú všetky povinnosti jednotlivých zainteresovaných strán.

Martin Basila, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Sensoneo: „Sme veľmi hrdí na to, že sa môžeme významne podieľať na budovaní najväčšieho centralizovaného zálohového systému na svete. Sme nadšení, že môžeme prispieť k tejto prelomovej iniciatíve naším špičkovým softvérom. Spoločnosť Sensoneo sa zaviazala poskytovať inovatívne riešenia, ktoré sa bez problémov prispôsobia zložitým požiadavkám tohto monumentálneho projektu. Tešíme sa, že budeme zohrávať kľúčovú úlohu pri úspechu rumunského zálohového systému.“

Spoločnosť Sensoneo využíva svoje rozsiahle skúsenosti so zálohovými systémami a v súčasnosti je jediným integrátorom DRS, ktorý pôsobí v piatich európskych krajinách. Okrem Rumunska slúži IT riešenie pre DRS od Sensoneo ako centrálna infraštruktúra pre celý systém DRS na Slovensku, Malte, v Írsku a Maďarsku. Slovenský systém DRS, ktorý v súčasnosti dosahuje 93% mieru návratnosti zálohovaných obalov, Sensoneo dokázalo implementovať len za 10 mesiacov.

Sme radi, že ďalšia európska krajina je na ceste k zavedeniu zálohového systému. Som presvedčený, že pre Rumunsko je to správny krok na zvýšenie miery recyklácie, spätného odberu čistého materiálu a zníženie znečistenia odpadom. Naše IT riešenie pre DRS sa dokonale hodí na rozsiahle nasadenie, pretože poskytuje centralizovanú platformu pre všetky zainteresované strany systému DRS s vysokou úrovňou automatizácie odpadového hospodárstva a finančných tokov,“ Peter Kňaz, vedúci divízie DRS spoločnosti Sensoneo.

Značky: