Ak vám rastú náklady na mzdy vo firme, jedným z dôvodov môže byť aj nepresná evidencia dochádzky. Svoje o tom vie RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB (RŠK). Stačilo pritom vymeniť papierovú evidenciu za elektronickú.

Organizácie zriadené obcami na Slovensku museli vedieť vždy efektívne hospodáriť s peniazmi.  Tá ružinovská nie je výnimkou. Počas roka sa podieľa na organizácii viacerých športových a spoločenských podujatí pre deti a mládež. Okrem toho spravuje napríklad Zimný štadión Vladimíra Dzurillu, Areál netradičných športov na Pivonkovej ulici, alebo Areál hier na Štrkovci. Posledné obdobie organizáciu trápili neustále rastúce náklady na mzdy.

Po analýze stavu sa zistilo, že jedným z dôvodov rastúcich nákladov je nepresná evidencia dochádzky. „Zamestnanci sa zapisovali do klasických papierových hárkov. Zapísať sa tam mohlo čokoľvek, čo neraz nekorešpondovalo so skutočnosťou,“ konštatuje Ľubomír Lenár, riaditeľ organizácie. Pri bližšom pohľade na dochádzku približne 35 zamestnancov sa zistilo samovoľné zapisovanie odchodov a príchodov do zamestnania, ktoré nekorešpondovali s predpísanou pracovnou dobou. Rovnako sa objavil problém so svojvoľným vykonávaním nadčasov a nerešpektovaním pracovného času. Mesačne tak klub zbytočne prichádzal o svoje finančné prostriedky.

Konica Minolta

Zdroj: Konica Minolta

Čo sa dá s tým urobiť?

Riaditeľ Ľubomír Lenár po zistení problému vedel, že musí dôjsť k okamžitej náprave.  O elektronickej dochádzke napojenej na mzdový systém počul už predtým. Obával sa však vysokých nákladov, ťažkostí pri zavádzaní samotného systému a či je to vôbec vhodné riešenie aj pre typ príspevkovej organizácie ako sú oni. Všetky tieto otázniky dokázala zodpovedať Konica Minolta. „Pre RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB sme pripravili riešenie na mieru.

Spočíva v elektronickom dochádzkovom systéme pre 35 používateľov s exportom do mzdového systému,“ konštatuje Pavol Katrenčík, ITS portfólio manažér z Konica Minolta Slovakia. Zamestnanci sa do dochádzky prihlasujú prostredníctvom kariet, ktoré priložia k snímaču. Môžu sa prihlásiť aj cez webové rozhranie, alebo priložením karty na multifunkčné zariadenie Konica Minolta. Pre prihlasovanie sa mimo pracoviska slúži virtuálna čítačka.  Klub v rámci spustenia elektronickej evidencie dochádzky dostalo školenie na systém, aby každý zamestnanec presne vedel ako má postupovať.

Konica Minolta

Zdroj: Konica Minolta

Dochádzka prináša výhody

Po spustení elektronickej evidencie dochádzky sa benefity tohto systému prejavili takmer okamžite. „Získali sme presnejšiu celkovú evidenciu pracovného času. Máme presné podklady pre mzdy, zodpovední pracovníci si vedia pozrieť dochádzku kedykoľvek, vedia urobiť podľa potreby zmeny a je priamo prepojená so mzdovým systémom. Vďaka exportom dát je príprava výplat oveľa efektívnejšia a rýchlejšia,“ konštatuje riaditeľ organizácie.

Na nový spôsob evidencie dochádzky si museli zvyknúť aj samotní zamestnanci. Podľa ich slov to však nebol problém. Oceňujú jednoduchosť riešenia a férové počítanie dochádzky. „Po dobrých skúsenostiach by RUŽINOVSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB chcel zaviesť kamerový systém s prepojením na prístupový systém do priestorov areálov,“ konštatuje Pavol Katrenčík z Konica Minolta Slovakia.  „Sme spokojný s výberom tohto systému. Je variabilný, prehľadný, má intuitívne rozhranie a ponúka veľa možností nastavenia. Očakávame, že po jeho spojení s prístupovým systémom do priestorov organizácie získame ďalšie dôležité informácie ako aj zjednodušenie,“ uzatvára Ľubomír Lenár.

Konica Minolta

Zdroj: Konica Minolta