Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rastúca produkcia odpadu je vážnym environmentálnym a spoločenským problémom.

Každý Slovák/ Slovenka ho vyprodukuje za rok v priemere pol tony. Avšak haldy smetí znehodnocujú aj našu prírodu či dokonca chránené národné parky. V boji s odpadom a nelegálnymi skládkami v prírode pomôže aj aplikácia EcoHike, ktorú pri upratovaní Ružína testovali dobrovoľníci z GlobalLogic Slovakia, v spolupráci s dobrovoľníkmi z OZ Ružínska priehrada a OZ Save Nature by Čivas.

Bezplatná aplikácia a technologické možnosti, ktoré má takmer každý z nás k dispozícii, nám všetkým otvárajú dvere v boji s odpadkami. „Aplikáciu EcoHike sme v GlobalLogic vyvinuli pre všetkých, ktorým nie je životné prostredie ľahostajné. Tento nástroj umožňuje veľmi jednoducho označiť miesto na mape, kde sa nachádza neporiadok, alebo kde sa upratovanie bude konať,“ hovorí Tibor Radačovský, Director Software Engineering v GlobalLogic Slovakia.

Aplikácia je určená organizáciám, ktoré si kladú za cieľ kultivovať životné prostredie upratovaním verejných priestranstiev. Je zadarmo a pre všetkých. „Aplikácia EcoHike obsahuje aktuálne mapy, do ktorých je možné označiť miesta znečistené odpadom, či miesta, odkiaľ bol odpad odstránený. Všetky informácie sú k dispozícii komukoľvek, kto sa do aplikácie prihlási,“ vysvetľuje Radačovský.

Zaťažkávacia skúška na Ružíne

Dobrovoľníci z GlobalLogic Slovakia, z OZ Ružínska priehrada a OZ Save Nature by Čivas mali možnosť aplikáciu vyskúšať ako prví práve na Ružíne. Na tejto priehrade prebieha intenzívne upratovanie od roku 2021, a to nielen na pevnine, ale aj na vodnej hladine. Dobrovoľníci za posledné 4 roky vyzbierali neuveriteľných 56 ton odpadu.

„Je to výborná myšlienka, pretože vďaka apke vieme identifikovať ohniská odpadu a vyhodnocovať, ktorá lokalita je najviac znečisťovaná a vytvára potenciálne naplaveniny. Ak si ju jednotlivci osvoja, aplikácia by vedela pomôcť aj pri odhaľovaní obcí, ktoré separovaniu a odpadovému hospodárstvu nevenujú pozornosť,“ reaguje na aplikáciu EcoHike Jozef Kojecký z OZ Ružínska priehrada.

Počas upratovania na Ružíne sa dobrovoľníkom podarilo vyzbierať 106 vriec odpadu, pričom našli aj chladničku, pneumatiku, rýchlovarnú kanvicu, umývadlo alebo topánky.

OZ Save Nature by Čivas zbierajú odpad prevažne len v Košickom samosprávnom kraji. Zavítajú však aj do Vysokých Tatier, Popradu, či Nových Zámkov. „EcoHike bude pre nás užitočná pri lokalizácii odpadu. Ak ho niekto nahlási, my budeme mať konkrétne GPS súradnice. Viem si na mape pozrieť úsek, na ktorom sa odpad nachádza, a tak naplánovať upratovanie a jeho propagovanie medzi dobrovoľníkmi.“

Ľudia sú často schopní vyhodiť odpad aj na miesta, kde by to nikto nečakal. Ružínska priehrada nie je výnimkou. „Životné prostredie si treba nielen chrániť, ale hlavne neznečisťovať. Hnevá ma, keď vidím v prírode množstvo odpadu, ktoré nás prežije. Ak má človek možnosť pozbierať odpad z nejakého miesta, tak by to mal urobiť. Preto si myslím, že je super mať možnosť pri výletoch v prírode takéto miesta označiť, odfotiť a zviditeľniť ich. Čím viac ľudí, dobrovoľníkov, občianskych združení a zodpovedných inštitúcií by sa pripojilo k jej užívaniu, tým by sa efekt znásobil a mohli by sme si spoločnými silami vyčistiť prírodu,“ hovorí Michal Timko, jeden z dobrovoľníkov a zamestnancov GlobalLogic Slovakia, ktorý sa zapojil do sobotňajšieho upratovania Ružína.

„Na Slovensku začíname s aplikáciou EcoHike na Ružíne. Už teraz sa však využíva na Ukrajine a v Poľsku, kde sme zaregistrovali veľkú vlnu dobrovoľníctva. Veľmi sa z toho tešíme, pretože prírodné zdroje sú vzácne a limitované, mali by sme sa snažiť o ich udržanie. V boji proti klimatickým zmenám môže byť zaangažovaný každý z nás. Najväčší efekt však môžu priniesť dobre premyslené stratégie nielen regionálneho, ale aj globálneho charakteru tak, ako to robí GlobalLogic. V súčasnosti máme rozpracované viaceré interné projekty, na ktorých sa podieľajú naši kolegovia. Vysokú prioritu má pre nás práve podpora aplikácie EcoHike. Veríme, že si ju užívatelia obľúbia,“ dodáva na záver Vladimír Jacko, Finance Director v GlobalLogic Slovakia. Práve v tejto globálnej IT spoločnosti sa zapájajú do komunitných a regionálnych projektov a pomáhajú naplniť dlhodobé environmentálne ciele, ako je napríklad dosiahnutie uhlíkovej neutrality na pracoviskách.

Značky: