Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nikdy doteraz nezohrávalo dištančné online vzdelávanie takú dôležitú úlohu vo vzdelávaní žiakov aj z nižších ročníkov ako v súčasnosti. Spoločnosť Lenovo ako globálny líder v počítačovom segmente sa na Slovensku spojil s online edukačnými portálmi ALFÍK a AlfBook, aby umožnili deťom a rodičom efektívne rozširovať svoje znalosti a kompetencie hravou formou.

Vzdelávanie na Slovensku, ale aj na celom svete, zažíva v súčasnosti doslova online revolúciu a spoločnosť Lenovo ako globálny líder v segmente počítačov je v jej centre. Okrem vlastnej globálnej platformy pre dištančné vzdelávanie pre profesionálov sa v lokálnej spolupráci a partnerstve so slovenskými online vzdelávacími platformami ALFÍK a AlfBook zamerala aj na podporu mladších žiakov, ktorí si vyžadujú kreatívny a hravý prístup, aký ponúkajú práve tieto portály. Nielen zákazníci spoločnosti Lenovo ale aj fanúšikovia a business partneri majú možnosť získať pre obe platformy autorizačný prístupový kód a využiť online vzdelávanie pre svoje deti.

Edukačný portál www.alfik.sk je určený predškolákom do 6 rokov. Prostredníctvom hravého dizajnu a jednoduchého spracovania informácií sa tu deti naučia mnoho zaujímavostí o prírode, športe, štátoch, doprave, povolaniach, zvieratách či potravinách.

Okrem toho je pre žiakov dostupný aj ďalší edukačný portál www.alfbook.sk. Ten ponúka možnosť online vzdelávania pre žiakov základných škôl vo veku 6 až 15 rokov. Na stránke si žiaci zvolia úlohy pre príslušný ročník, kde nájdu široký výber predmetov a úloh. Nechýbajú ani kreatívne a oddychové kvízy, ktoré precvičia základné vedomosti.

„Sme vďační spoločnosti Lenovo za podporu online vzdelávania. Pre rodičov a deti je to skvelá príležitosť, ako sa hravou formou učiť a upevňovať vedomosti z prebraného učiva. S tisíckami interaktívnych úloh rôznych typov si deti jednoducho vyberú svoj ročník, predmet, tému a smelo sa môžu pustiť do ich riešenia. Prínos tejto spolupráce je vzácnejší o to viac, že deti sú doma a online forma vzdelávania je pre nich zaujímavejšia a prístupnejšia,“ uvádza Ing. Peter Krafčík, CEO spoločnosti Interaktívna škola s.r.o. a PcProfi s.r.o.

Školy a učitelia majú možnosť zasa využiť platformu www.ucimesadoma.sk, kde nájdu rôzne zaujímavé webináre na tému vzdelávania, tvorby interaktívnych úloh a vyučovaní v programoch ALFÍK a AlfBook pre deti z materských aj základných škôl. Pomocou webinárov bude tvorba úloh a kvízov jednoduchšia a rýchlejšia.

Ako to funguje?

„Pomocou špeciálneho Lenovo autorizačného kódu lenovovzdelava môžu naši zákazníci, ale aj nezákazníci, fanúšikovia a business partneri využiť online vzdelávanie pre svoje deti. Po zadaní tohto kódu je možné získať vstup do oboch platforiem, kde sa nachádzajú rôzne interaktívne úlohy, testy a zaujímavosti,“ vysvetľuje Petra Nechalová, Marketing Specialist zo spoločnosti Lenovo Slovensko.

V prípade, že sa žiaci a rodičia rozhodnú navštíviť platformu ALFÍK alebo AlfBook stačí, ak na stránkach zadajú autorizačný kód: lenovovzdelava (iba malé písmená), vďaka ktorému získajú kompletný prístup do vybraného portálu. Kód je platný do 30.11.2020. Je možné zaregistrovať sa ako žiak a získať aj históriu vypracovaných testov alebo len anonymne pomocou zadaného kódu.

Spoločnosť Lenovo chce pomôcť školám, učiteľom, rodičom a žiakom zvládnuť túto neľahkú situáciu, v ktorej majú deti obmedzené možnosti vzdelávania. „Uvedomujeme si, aké náročné je udržať si pozornosť detí a štandard vzdelávania v domácich podmienkach, preto sme radi, že môžeme našim priaznivcom priniesť túto zaujímavú formu online vzdelania pre deti. Veríme, že ako rodičom tak aj učiteľom pomôže a prinesie nové nápady,“ dodáva Petra Nechalová, Marketing Specialist zo spoločnosti Lenovo Slovensko.

Značky: