Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aplikácia Samsung Global Goals funguje už od roku 2019, používatelia jej prostredníctvom venovali viac ako 10 miliónov dolárov na Rozvojový program OSN

Spoločnosť Samsung Electronics oznámila dosiahnutie významného míľnika na ceste k udržateľným globálnym cieľom (Sustainable Development Goals). Na Rozvojový program OSN (UNDP) už používatelia Samsungu venovali viac ako 10 miliónov dolárov (približne 9,41 mil. Eur). Na výber financií slúži aplikácia Samsung Global Goals, ktorej vybraná čiastka pomáha UNDP podporovať pozitívny spoločenský vývoj v najrôznejších krajinách po celom svete.

Program udržateľných globálnych cieľov vyhlásila OSN v roku 2015 ako spoločnú stratégiu jednotlivých krokov pre vytvorenie spravodlivejšieho a udržateľnejšieho sveta do roku 2030. Globálnych cieľov je 17 a týkajú sa predovšetkým celoplanetárnych problémov, ku ktorým patrí spoločenská nerovnosť, klimatické zmeny, narušovanie ekosystémov, vzdelanie. Samsung od začiatku podporuje plnenie globálnych cieľov prostredníctvom svojich inovatívnych riešení a od roku 2019 v spolupráci s UNDP ponúka aplikáciu Samsung Global Goals ako jednoduchý a zmysluplný nástroj, ktorým k plneniu cieľov môžu prispievať aj samotní užívatelia zariadení Galaxy po celom svete.

Spoločne pre splnenie cieľov

„V Samsungu dobre vieme, akú dôležitú úlohu hrajú moderné technológie pri riešení zásadných svetových problémov,“ vyhlásil TM Roh, prezident a riaditeľ divízie Mobile experience spoločnosti Samsung Electronics. „Do plnenia globálnych cieľov sme preto prostredníctvom partnerstva s Rozvojovým programom OSN zapojili aj samotných užívateľov mobilných zariadení Galaxy – slúži im na to aplikácia Samsung Global Goals. Za to, že sa nám podarilo dosiahnuť tento úžasný míľnik, teda ďakujeme aj našim zákazníkom.“

Prostredníctvom aplikácie Samsung Global Goals môžu používatelia podporiť dôležitú prácu v rámci Rozvojového programu OSN, ku ktorej patrí aj zapojenie mladých ľudí do plnenia globálnych cieľov. V rámci programu sa zavádzajú najrôznejšie stratégie, projekty a iniciatívy pre mladých vo viac ako 100 krajinách sveta, uzavrelo sa už vyše 900 partnerstiev.

„Na ceste do roku 2030 sa pomaly blížime k polovici a nadchádzajúci rok hrá v našom úsilí o dosiahnutie globálnych cieľov obrovskú úlohu,“ komentoval to administrátor Rozvojového programu Achim Steiner. „Svet sa v poslednej dobe stretáva s neúspechmi, nám ale dodáva energiu pokrok, ktorý sme vďaka tomuto partnerstvu dosiahli. Spoločne so Samsungom musíme oživiť spoločné úsilie o dosiahnutie cieľov a inšpirovať k akcii aj ďalšie generácie.“

Vplyv na mnohých úrovniach

Aplikácia Samsung Global Goals je v súčasnej dobe nainštalovaná na takmer 300 miliónoch zariadení radu Galaxy po celom svete, predovšetkým na smartfónoch, tabletoch a inteligentných hodinkách. Prostredníctvom tejto aplikácie Samsung informuje užívateľov o globálnych cieľoch a zároveň im umožňuje kráčať drobnými praktickými krôčikmi k veľkým zmenám. V aplikácii Samsung Global Goals môžu používatelia prispievať priamo alebo pomocou reklamy, či už na tapetách alebo priamo v prostredí aplikácie. Samsung navyše všetky financie zarobené reklamou dorovnáva v rovnakej výške z vlastných zdrojov.[1]

Od predstavenia aplikácie Samsung Global Goals v roku 2019 sme rozšírili spoluprácu s Rozvojovým programom OSN pomocou iniciatívy Generation17, v ktorej dostáva slovo 14 mladých lídrov z rôznych svetových krajín. Táto iniciatíva zohráva v oblasti plnenia globálnych cieľov veľkú úlohu, čo sa týka pôsobenia na novú generáciu.

Okrem toho sa Samsung snaží podporovať globálne ciele aj prostredníctvom svojich obchodných aktivít. Okrem iného sme globálnym cieľom prispôsobili svoju stratégiu v oblasti ekologickej a spoločenskej zodpovednosti, aby sme v súlade s týmito cieľmi mohli zodpovedajúcim spôsobom upraviť firemné priority a postupy. Sme tiež signatármi iniciatívy United Nations Global Compact, ktorá podporuje zavádzanie udržateľných a sociálne zodpovedných opatrení vo firmách po celom svete.

Ďalšie informácie a inštrukcie, ako sa pripojiť k darcom, nájdete v aplikácii Samsung Global Goals: http://smsng.co/SGG-App.

Ďalšie informácie o tom, ako sa Samsungu darí v oblasti udržateľnosti, nájdete v našej správe za rok 2022.


[1] Spoločnosť Samsung sa zaviazala, že venuje zo svojich prostriedkov rovnakú sumu, akú vygeneruje inzercia v aplikácii Global Goals, až do výšky 5 miliónov dolárov ročne.

Značky: