Nová aplikácia využíva revolučný optický snímač prístrojov Galaxy S9 a S9+ na poskytnutie kontextovo zasadenej spätnej väzby k hodnotám krvného tlaku a stresu účastníkov programu.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. a University of California, San Francisco (UCSF) oznámili, že na trh uvádzajú spoločne vyvinutú aplikáciu pre smartfóny My BP Lab, ktorá má ich užívateľom pomôcť sledovať hodnoty krvného tlaku a stresu, a získať tak adresné informácie o tom, ako zlepšiť svoj zdravotný stav.

Aplikácia My BP Lab, ktorá bola predstavená verejnosti, maximálne využíva inovatívny optický snímač dostupný v prístrojoch Samsung Galaxy S9 a S9+ a užívateľom poskytuje viac presnejších informácií o ich zdravotnom stave. Optický snímač je do prístroja integrovaný a umožňuje smartfónu merať krvný tlak priamo bez ďalších externých zariadení.

Užívatelia, ktorí sa zapoja do programu vedeného výskumnými pracovníkmi UCSF, budú v priebehu dňa na vyžiadanie získavať informácie o krvnom tlaku a strese. Jedným z cieľov štúdie je optimalizovať aplikáciu My BP Lab, aby poskytovala kontextovo zasadenú a vedecky podloženú spätnú väzbu a aby si užívatelia boli lepšie vedomí hodnôt krvného tlaku a stresu, a mohli tak lepšie zvládať svoj zdravotný stav. Štúdia na základe zberu údajov od tisícov užívateľov v reálnych podmienkach ďalej spresňuje odpočty hodnôt krvného tlaku.

 „V spoločnosti Samsung kladieme veľký dôraz na zdravie, telesnú a duševnú pohodu užívateľov našich výrobkov,“ uviedol Peter Koo, senior viceprezident a vedúci tímu Health Service spoločnosti Samsung Electronics. „Práve preto sme vyvinuli revolučný optický snímač pre Galaxy S9 a S9+. Sme radi, že tento snímač môžeme v rámci partnerstva s UCSF využiť, a prispieť tak k výskumu, ktorý našim zákazníkom prinesie užitočnú spätnú väzbu o ich zdravotnom stave.“

 Užívatelia, ktorí aplikáciu My BP Lab spustia, budú prizvaní k účasti v trojtýždňovej výskumnej štúdii UCSF, ktorej cieľom je sledovať stres a spôsob, akým emócie prežívané v priebehu dňa ovplyvňujú telesnú a duševnú pohodu. Účastníci budú podávať správy o svojom chovaní, vrátane spánku, cvičenia a stravy, a snímač smartfónu budú v priebehu dňa využívať na meranie krvného tlaku. Dozvedia sa napríklad, ktorý deň v týždni prežívali najväčší stres alebo aký vplyv mala kvalita spánku v noci na ich krvný tlak ráno.

„Táto štúdia by mohla poskytnúť doposiaľ najväčší súbor dát o strese, krvnom tlaku a emočných prežívaniach v priebehu dňa,“ uviedla profesorka psychiatrie na UCSF a riaditeľka Laboratória pre štúdium emócií, zdravia a psychofyziológie Wendy Berry Mendes, PhD. „Naše partnerstvo so spoločnosťou Samsung by mohlo prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu mnohých ľudí po celom svete tým, že im pomôžeme zvládať stres.“

O University of California v San Franciscu

UC San Francisco (UCSF) je prestížna univerzita, ktorá sa venuje podpore zdravia po celom svete prostredníctvom vyspelého biomedicínskeho výskumu, magisterského vzdelávania v oblasti vied o živej prírode a zdravotníckych profesií a excelencie v starostlivosti o pacienta. Zahŕňa špičkové fakulty so študijnými programami v odboroch zubného lekárstva, medicíny, ošetrovateľstva a farmácie, magisterskú divíziu s celoštátne uznávanými študijnými programami v odboroch základného výskumu, biomedicínskych, translačných a populačných vied a taktiež vynikajúci ústav biomedicínskeho výskumu. Zahŕňa taktiež divíziu UCSF Health, ktorú tvoria špičkové nemocnice, UCSF Medical Center a detské nemocnice UCSF Benioff v San Francisku a Oaklande – a ďalšie partnerské a pridružené nemocnice a zdravotnícke zariadenia v oblasti Sanfranciského zálivu. Pre viac informácií navštívte internetové stránky www.ucsf.edu/news.

 

Značky: