Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Do roku 2050 plánuje firma dosiahnuť nulové emisie a pripája sa k iniciatíve RE100. Šetrné produkty pomôžu zákazníkom k udržateľnému životu. Pokračujú investície do vývoja inovatívnych technológií pre zlepšenie životného prostredia

Spoločnosť Samsung Electronics predstavila novú stratégiu ochrany životného prostredia, prostredníctvom ktorej sa firma pripojí k celosvetovým aktivitám zameraným na potláčanie klimatických zmien. V rámci tejto stratégie chce Samsung Electronics dosiahnuť celofiremné zníženie uhlíkových emisií na nulovú hodnotu, plánuje rozsiahlejšie využitie obnoviteľnej energie a chystá sa investovať do vývoja nových technológií využívaných na výrobu úsporných produktov. Medzi ďalšie plány patrí aj cirkulárne využitie vodných zdrojov a vývoj technológie zachytenia uhlíkových zlúčenín.

Hlavným cieľom novej stratégie je dosiahnutie nulových emisií (v rozsahu Scope 1 a Scope 2) pri všetkých operáciách v divízii Device eXperience (DX) do roku 2030 a pri všetkých globálnych operáciách vrátane divízie Device Solutions (DS) do roku 2050. Do divízie DX patria všetky sekcie zamerané na spotrebnú elektroniku, teda divízie mobilných zariadení, zobrazovacích zariadení, digitálnych spotrebičov, sietí i zdravotníckeho vybavenia. Do divízie DS patrí sekcia pamätí, LSI systémov a polovodičov.

Okrem toho sa spoločnosť Samsung Electronics pripojila ku globálnej iniciatíve RE100, ktorej cieľom je dosiahnuť 100 percent obnoviteľnej energie. V rámci tejto iniciatívy chce spoločnosť počas piatich rokov previesť na obnoviteľnú energiu všetky elektrické zdroje na všetkých zahraničných trhoch, kde mimo Kórei pôsobí.

Nový plán stavia na súčasnej stratégii ochrany klímy spoločnosťou Samsung Electronics, výrazne však rozširuje rozsah existujúcich programov a investícií. Samsung Electronics plánuje aj naďalej vyvíjať nové technológie a zavádzať udržateľné postupy pre lepšiu budúcnosť celej spoločnosti.

„Klimatická zmena patrí k najväčším výzvam dnešnej doby. Keby sme na ňu nijako nereagovali, boli by výsledky nepredstaviteľne zlé. Situácia vyžaduje, aby sme sa do riešenia zapojili všetci do jedného, ​​veľké firmy a vlády nevynímajúc,“ vyhlásil Jong-Hee Han, podpredseda správnej rady a generálny riaditeľ Samsung Electronics. „Samsung na hrozby klimatických zmien reaguje prostredníctvom komplexného plánu, ktorý počíta so znížením emisií, zavedením nových udržateľných postupov i vývojom inovatívnych technológií a produktov pre prospech celej planéty.“

Okrem toho sa Samsung Electronics zaväzuje aj k celopodnikovej snahe o posilnenie cirkulárnej ekonomiky zdrojov v rámci celej životnosti produktov, od surovín až po recykláciu a likvidáciu. Plán tiež podrobne vysvetľuje, ako chce firma investovať do nových technológií umožňujúcich zníženie emisií z procesných plynov a zníženie spotreby energie v spotrebiteľských produktoch. Firma sa chce venovať aj technológiám umožňujúcim zachytávanie a spracovanie uhlíkových zlúčenín a škodlivých častíc v ovzduší.

Inovatívny prístup k ekologickej udržateľnosti vyžaduje značné investície a Samsung Electronics chce do ekologických iniciatív do roku 2030 vložiť viac ako 7 biliónov KRW. Tieto investície sa budú okrem iného týkať obmedzovania procesných plynov, ochrany vody, recyklácie elektronického odpadu či znižovania škodlivých látok v ovzduší. Do uvedenej sumy však nepatria náklady na väčšie využitie energie z obnoviteľných zdrojov.

Nulové priame aj nepriame emisie uhlíka do roku 2050

Do roku 2050 chce spoločnosť Samsung Electronics dosiahnuť nulové priame aj nepriame emisie uhlíka, pričom divízia DX by tento cieľ mala splniť už v roku 2030. Dosiahnutím tejto hodnoty Samsung Electronics ušetrí ekvivalent 17 miliónov ton ekvivalentných emisií oxidu uhličitého (CO2e) podľa hodnôt z roku 2021.

Pre dosiahnutie týchto cieľov bude Samsung Electronics výrazne investovať do inovatívnych technológií pre čistiace zariadenia, ktoré dokážu redukovať uhlíkové emisie. Firma plánuje vývoj nových technológií schopných výrazne obmedziť produkciu procesných plynov, ktoré vznikajú pri výrobe polovodičov. Čistiace jednotky by sa na výrobných linkách pre polovodiče mali inštalovať do roku 2030. Samsung Electronics bude aj naďalej rozširovať zariadenia na využitie odpadového tepla, uvažujeme aj o zavedení elektrických tepelných zdrojov z dôvodu obmedzenia kotlov na LNG.

Spoločnosť Samsung Electronics sa pripojila aj k iniciatíve RE100, ktorej cieľom je spolupracovať na znižovaní nepriamych emisií uhlíka spôsobených spotrebou energie. Do roku 2050 chce pri využití elektriny kompletne po celom svete prejsť na obnoviteľné zdroje. Všetka činnosť mimo Kórey a kompletné operácie divízie DX by pritom mali plne využívať obnoviteľnú energiu už o päť rokov. Medzi firemné metódy získavania obnoviteľnej energie bude patriť napríklad uzatváranie dohôd o nákupe energie (PPA), certifikáty o nákupe obnoviteľnej energie alebo účasť v ekologických cenových programoch.

V roku 2022 by spoločnosť mala pri spotrebe elektriny kompletne využívať obnoviteľné zdroje v juhozápadnej Ázii a vo Vietname, v roku 2025 v Strednej a Latinskej Amerike a v roku 2027 v juhovýchodnej Ázii, v Rusku, v niektorých ďalších post sovietskych krajinách a v Afrike. V USA, v Číne a v Európe už bol tento cieľ dosiahnutý a Samsung Electronics tu plánuje naďalej rozširovať dohody o nákupe energie z obnoviteľných zdrojov (PPA).

Kórea, v ktorej sa nachádza celý rad výrobných závodov Samsung Electronics, patrí podľa dokumentov iniciatívy RE100 ku krajinám, kde je prechod na obnoviteľné zdroje najťažší. Čiastočne za to môže tamojší trh s obnoviteľnou energiou, kde sa možnosti nákupu pre korporácie začínajú rozširovať, ale stále sú veľmi obmedzené. A navyše neustále rastie spotreba energie v zariadeniach na výrobu polovodičov, pretože firma Samsung Electronics priebežne rozširuje svoje výrobné kapacity, aby pokryla svetový dopyt. Aj tak však Samsung Electronics chce proaktívne presadzovať využitie obnoviteľných zdrojov, pretože to súčasné klimatické zmeny vyžadujú. Firma okrem toho posilní spoluprácu s najrôznejšími hráčmi na trhu, okrem iného aj s ďalšími technologickými spoločnosťami, medzinárodnými inštitúciami a neziskovými organizáciami.

Produkty s mimoriadne nízkou spotrebou a cirkulácia zdrojov

Súčasťou snáh firmy Samsung Electronics o lepšie životné prostredie na planéte je aj sústavná práca na energetickej úspornosti firemných produktov a taktiež úspora elektriny pri ich výrobe. Zároveň sa usilujeme o vyššiu udržateľnosť produktov počas celého životného cyklu od využitia surovín až po likvidáciu a recykláciu vyslúžilých výrobkov.

Polovodiče s mimoriadne nízkou spotrebou a úsporná elektronika

Spoločnosť Samsung Electronics plánuje zavádzať nové úsporné technológie, vďaka ktorým bežná spotrebná elektronika spotrebuje menej elektriny. Znamená to okrem iného vývoj nových pamäťových čipov s mimoriadne nízkou spotrebou, ktorých účelom je do roku 2025 výrazne znížiť ročné množstvo elektriny využívanej pamäťovými produktmi v dátových centrách a mobilných zariadeniach.

Okrem toho spoločnosť využije úsporné technológie v dôležitých modeloch v siedmich odvetviach spotrebnej elektroniky, ktoré tvoria smartfóny, chladničky, práčky, klimatizácie, televízory, monitory a počítače. Cieľom je znížiť spotrebu energie do roku 2030 v priemere o 30 percent v porovnaní s produktmi s rovnakými špecifikáciami z roku 2019.

Spoločnosť Samsung Electronics si taktiež nastavuje strednodobé a dlhodobé ciele znižovania spotreby pre emisie z hodnotového reťazca (Scope 3). Sústredí sa aj na nové prístupy k zníženiu emisií v rôznych oblastiach, ku ktorým patria dodávateľské reťazce, logistika či cirkulárne využívanie zdrojov. Pri stanovení cieľov pre zníženie emisií spoločnosť podporuje aj svojich dodávateľov.

Cirkulárne využívanie zdrojov v celom produktovom životnom cykle

Spoločnosť Samsung Electronics plánuje zosilniť aj úsilie o cirkulárne využívanie zdrojov a surovín pri výrobe spotrebnej elektroniky v celom životnom cykle produktov, od využitia surovín až po recykláciu a likvidáciu vyslúžilých produktov. Každý produkt by tak mal mať čo najmenší dopad na životné prostredie.

Na začiatku tohto procesu je potrebné starostlivo zvážiť, akým spôsobom je potrebné využívať suroviny a zdroje pri vývoji produktov. Firma Samsung Electronics za týmto účelom zriadila špeciálne laboratórium Circular Economy Lab, v ktorom prebieha komplexný výskum recyklačných technológií a procesov získavania a zhodnocovania surovín z odpadov. Tieto technológie chce maximálne využívať v praxi a podporovať tak cirkulárne využívanie zdrojov. Do roku 2030 chce zaviesť aj systém extrakcie minerálov z použitých batérií na ďalšie využitie.

V roku 2030 by tiež 50 percent plastov využívaných v produktoch Samsung Electronics malo pochádzať z recyklovanej živice. Do roku 2050 toto číslo narastie na celých 100 percent. Už pri výrobe smartfónu Galaxy Z Fold4 spoločnosť využila plasty z vyradených rybárskych sietí a z ďalšieho morského odpadu. Akcia bola úspešná, takže tieto materiály budú použité aj v ďalších produktoch.

Z dôvodu udržateľného uplatnenia produktov po skončení ich životnosti plánuje spoločnosť Samsung Electronics rozšíriť územie, na ktorom funguje systém zberu elektronického odpadu zo zhruba 50 súčasných krajín na 180 do roku 2030. Medzi rokmi 2009 a 2030 by tak spoločnosť mala zhromaždiť celkom 10 miliónov ton elektronického odpadu, čo je najvyššie číslo v celom odbore. Do roku 2050 potom toto číslo narastie na 25 miliónov ton. Okrem toho bude Samsung Electronics aktívne podporovať upcyklovací program, v rámci ktorého sa zbierajú použité telefóny a využívajú sa na iné účely, napr. ako zariadenia pre internet vecí (IoT).

Ochrana vody a spôsoby čistenia

Samsung Electronics rovnako plánuje maximálne zvýšiť efektivitu využívania vodných zdrojov. Kapacita na výrobu polovodičov v domovskej Kórei neustále rastie a denná spotreba vody by sa tak mala do roku 2030 oproti súčasnému stavu zdvojnásobiť. Spoločnosť chce preto maximálne využívať recykláciu vody a skutočná spotreba by tak v porovnaní s rokom 2021 nemala vôbec stúpnuť.

Pri divízii DX plánuje firma podporiť recykláciu vody vylepšením čističiek a zavedením projektov na obnovu použitej vody, ktorej množstvo by sa v roku 2030 malo vyrovnať množstvu čerstvo vyčerpanej vody.

Divízia DS chce zase zavádzať nové technológie, ktoré odstránia zo vzduchu a vody nečistoty vzniknuté počas výroby polovodičov, aby nedošlo prakticky k žiadnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie. Tieto technológie majú kompletne fungovať v roku 2040.

Na celofiremnej úrovni chce Samsung Electronics získať do roku 2025 platinový certifikát Zero Waste to Landfill (nulový odpad na skládku) vydávaný globálnou certifikačnou organizáciou Underwriters Laboratories (UL).

Investície do vývoja inovatívnych technológií pre udržateľnú budúcnosť

Svoje vyspelé technológie chce Samsung Electronics využívať aj pri riešení globálnych klimatických problémov. Zameria sa predovšetkým na vývoj technológií na zachytávanie a využívanie uhlíka s cieľom znížiť uhlíkové emisie. Ďalej sa bude venovať technológiám na čistenie vzduchu, vďaka ktorým chce znížiť množstvo pevných častíc v ovzduší – tie sa v poslednej dobe stali v oblasti životného prostredia naliehavým celosvetovým problémom.

V septembri 2021 spoločnosť zriadila za týmto účelom na pôde inštitútu Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) výskumné centrum na zachytávanie uhlíka Carbon Capture Research. V odbore polovodičov ide o prelomovú novinku. Hlavným účelom nového centra je vyvíjať technológie na zachytenie a ďalšie využitie uhlíka a ich uvádzanie na bežný komerčný trh. Pomocou týchto technológií bude možné zhromažďovať a ukladať uhlík unikajúci do ovzdušia v závodoch na výrobu polovodičov a premeniť ho na využiteľný zdroj. Technológie vyvinuté v rámci výskumného centra plánuje Samsung Electronics po roku 2030 inštalovať na výrobných linkách, následne aj v ďalších prevádzkach a u dodávateľov.

Okrem toho chce firma vyvíjať technológie na čistenie vzduchu, napríklad nové filtračné systémy na obmedzenie pevných častíc. Od roku 2030 sa ich chystá ponúkať miestnym komunitám a obciam.

Samsung Electronics taktiež plánuje vyhľadávať nádejné startupové firmy, ktoré podporujú inovatívne ekologické technológie, a investovať do nich. Nápady a projekty zamerané na riešenie klimatických zmien chce podporovať prostredníctvom svojho startupového akceleračného inkubátora C-Lab.

Zodpovednosť a monitorovanie výsledkov

Aby bolo zrejmé, že za svoje snahy a aktivity plánuje Samsung Electronics niesť plnú zodpovednosť, chce si všetky výsledky nechať overovať nezávislými organizáciami. Kvôli hodnoteniu výsledkov sa firma zapája do certifikačného systému EHS Strategy, o verifikáciu sa postará organizácia Carbon Reduction Verification Committee.

Okrem toho spoločnosť vytvorila konkrétne realizačné plány pre jednotlivé ekologické ciele, napríklad pre nulové emisie alebo cirkulárnu ekonomiku. Na monitorovanie výsledkov bude dohliadať tzv. Rada pre udržateľnosť, ktorej predsedá generálny riaditeľ, a Výbor pre udržateľnosť zložený z externých riaditeľov.

Značky: