Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Súťaž má podnietiť inovatívne riešenia zamerané na budúce vylepšenia v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva a medicíny, životného prostredia a bezpečnosti a rozvoja miestnych spoločenstiev.

Spoločnosť Samsung Electronics oznámila, že jej súťaž nazvaná Samsung Tomorrow Solutions 2019, ktorá si kladie za cieľ budovať lepší svet, bola celosvetovo spustená. Táto každoročná súťaž, ktorá sa po prvýkrát konala v roku 2013, má prispievať spoločnosti rozvojom kreatívnych nápadov na riešenie sociálnych problémov. Tento rok sa súťaž už po druhýkrát koná v celosvetovom meradle.

 Uchádzači môžu predkladať svoje nápady v štyroch kategóriách: vzdelávanie, zdravotníctvo a medicína, životné prostredie a bezpečnosť, a rozvoj miestnych spoločenstiev. Súťaž spoločnosti Samsung Tomorrow Solutions pomáha uchádzačom rozpracovávať a realizovať ich nápady pomocou technológií a schopností spoločnosti Samsung Electronics, čím sa súťaž odlišuje od iných súťaží, ktoré len ponúkajú ceny vo forme finančného ohodnotenia.

Po siedmich rokoch existencie sa súťaž môže pochváliť radom úspešných projektov, ktoré mali reálny dopad na spoločnosť, ako boli napríklad termálny zobrazovací systém či prenosný prístroj pre diagnostiku očných chorôb. Tieto riešenia teraz využívajú pri svojej práci hasiči a zdravotníci v rozvojových krajinách, čím oba projekty prispievajú miestnym spoločenstvám a pomáhajú budovať lepší svet.

Tímy, ktoré po kvalifikácii a semifinále postúpia až do finále súťaže, získajú finančnú podporu pre ďalší vývoj svojich riešení a taktiež možnosť konzultácií s mentormi z radov pracovníkov a odborníkov spoločnosti Samsung Electronics v danom odbore. Víťazi získajú finančné príspevky v celkovej hodnote 200 miliónov KRW (približne 180 tisíc USD), ktoré budú môcť použiť na ďalší rozvoj a testovanie svojich riešení.

Po skončení súťaže sa víťazi pokúsia uplatniť svoje riešenia v reálnom živote, a prispieť tak hmatateľným spôsobom ku zmenám v spoločnosti. Riešeniam, pri ktorých sa očakáva mimoriadne významný dopad na spoločnosť, poskytne Samsung Electronics neobmedzené množstvo podpory na vývoj produktov či služieb, možnosť partnerstva a pokrytie počiatočných nákladov na komerčné využitie príslušnej inovácie.

Napríklad prenosný prístroj pre diagnostiku očných chorôb, ktorý predložil tím Project BOM, držiteľ ceny 2018 Impact, dostal od spoločnosti Samsung Electronics dodatočnú technickú a finančnú podporu na ďalší rozvoj tejto technológie. Tím Project BOM vytvoril sietnicovú kameru a lekársku informačnú platformu, ktorá využíva smartfóny, vďaka ktorým je možné obmedziť výskyt slepoty, ku ktorej dochádza v dôsledku obmedzeného prístupu k lekárskej starostlivosti, ale ktorej je možné predchádzať.

Spoločnosť Samsung Electronics a tím Project BOM konkrétne spolupracovali na zdokonalení prístroja a poskytli ho 20 komunitným zdravotným strediskám vo vietnamskej provincii Quang Tri. Na tento rok je plánovaná distribúcia prístrojov do ďalších 20 zdravotných stredísk v iných lokalitách. Toto riešenie vychádzalo z nápadu lekárskych odborníkov a bolo realizované s podporou spoločnosti Samsung Electronics, ktorá sa usiluje o zavedenie inovácií do zdravotníckej starostlivosti v rozvojových krajinách, kde chýba moderné vybavenie pre diagnostiku očných chorôb.

Súťaže Samsung Tomorrow Solutions sa môže zúčastniť každý, kto chce prispieť k vytvoreniu lepšieho sveta. Záujemci sa môžu do súťaže Samsung Tomorrow Solutions hlásiť na internetovej stránke tomorrowsolutions.org do 16. mája 18.00 (UTC+09:00).

Značky: