Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Samsung dosahuje kľúčové technologické míľniky vďaka významnému posunu vpred v oblasti 5G inovácií. Vystavené boli na Mobile World Congress 2016.

Spoločnosť Samsung Electronics Co., Ltd. predstavila na MWC 2016 rad kľúčových 5G inovácií, vrátane pokročilých platforiem 5G technológie využívajúcej milimetrové vlny a riešenie Multi-Link. Urobila tak doteraz najvýznamnejší krok pre mobilné technológie nadchádzajúcej generácie z hľadiska použiteľnosti a schopností.

Samsung5G_nowat

„V roku 2014 nastavil Samsung niektoré z prvých meradiel v oblasti 5G technológií. Tento rok sme si stanovili ďalší cieľ – zameriavame sa na skúšky v reálnom prostredí, testy mobility a použitia 5G v podobe živého streamingu VR, ktorý sa blíži rozlíšeniu 4K UHD, s vybranými operátormi na území USA a Kórey,“ povedal Dongsoo Park, výkonný viceprezident a riaditeľ tímu Global Sales and Marketing v divízii Samsung Networks Business, a dodal: „Stojíme na prahu 5G, teda budúcej generácie mobilných a s nimi súvisiacich sieťových technológií, ktoré umožnia taký stupeň konektivity, o ktorom sa nám pred desiatimi rokmi ani nesnívalo.“

„Celé priemyselné odvetvia sa budú transformovať vďaka konektivite, ktorá bude možná so zariadeniami a sieťami 5G. Pri pohľade na meniace sa potreby každého, od malých spotrebiteľov po veľké podniky, sa Samsung intenzívne zameriava na rozpoznanie a dodávanie technológií, ktoré budú formovať nasledujúce desaťročie pripojených užívateľov a služieb,“ povedal Kyungwhoon Cheun, výkonný viceprezident a vedúci tímu Communications Research v divízii Samsung Mobile Communications Business.

Technologický míľnik

Na tohtoročnom MWC Samsung odhalil najnovšie aktualizácie svojich platforiem technológie 5G, ktoré pokrývajú pásma od 3,5 GHz do 28 GHz a 60GHz milimetrové vlny (mmWave). Medzi hlavné výhody patria pokročilé schopnosti hybridného beamformingu, ultra-vysoké prenosové rýchlosti, extrémne nízka latencia, prototypy buniek malej veľkosti určené pre milimetrové vlny a technológia Full Dimension-MIMO spoločnosti Samsung, ktorá je schopná zvýšiť kapacitu buniek o viac ako 65 % v porovnaní so štandardnou MIMO.

Pôsobivé výsledky ako v laboratóriu, tak v reálnom prostredí preukázali 28GHz a 60GHz mmWave systémy spoločnosti Samsung. Pri výskume mmWave spektra Samsung objavil, že je ideálne pre budúce rozmiestnenie malých buniek s vysokou hustotou. Okrem toho, špeciálne anténne rady v kombinácii s technológiou spracovania signálu umožňujú techniky vyspelého hybridného beamformingu. Tieto techniky zvyšujú kapacitu buniek a zlepšujú užívateľské skúsenosti zaistením najlepšieho možného signálu, ktorý je priamo smerovaný do užívateľovho zariadenia. S využitím technológií adaptívnych anténových radov má technológia beamformingu schopnosť kompenzovať straty v prípade prenosu v situáciách bez priamej viditeľnosti (non-line of sight, nLoS) pomocou odrazu od blízkych povrchov.

Celosvetové prvenstvo – Mobilita vo vašich rukách

Aktuálne začal Samsung zameriavať svoj vývoj na prekonanie ďalších kľúčových míľnikov. To zahŕňa úspešnú demonštrácii multi-bunkovej mobility a mobilné zariadenia v komerčnej podobe. V oboch prípadoch sa jedná o svetové prvenstvo.

Testy mobility predstavujú dôležitú požiadavku pre komercializáciu. Samsung preukázal schopnosť plynulého handoveru medzi bunkami. Zahrnuté sú ako prenosy vo vnútri systému (z bunky systému mmWave na bunku mmWave), tak mimo systému (z bunky využívajúcej mmWave do siete LTE). Prototyp použitého zariadenia, založený na Samsung Galaxy S6, zachováva súčasnú 3G a LTE konektivitu s pridaním zabudovaného 60 GHz anténneho modulu.

Multi-Link – jednotná konektivita

Typická mobilná sieť dnes môže byť pomerne zložitou spleťou technológií. Väčšina z týchto sietí je zložená z radu rôznych frekvenčných pásiem, predpisov využitia (s licenciou a bez licencie) a technologických štandardov (2G, 3G, LTE, WiFi).

So sieťami 5G posunie Samsung agregačnú technológiu o veľký skok dopredu, vďaka zavedeniu svojho Smart Multi-Link riešenia. Využitím kombinácie technológií Network Function Virtualization (NFV) a Software-Defined Networks (SDN) v zjednotenom riešení poskytne Samsung operátorom možnosť agregovať pripojenia naprieč ľubovoľným počtom prístupových technológií (napr. trojpásmové LTE + WiFi či 5G + LTE-U).

Vďaka zapojeniu svojej širokej škály odborných znalostí naprieč produktovým portfóliom (od mobilných zariadení po domáce spotrebiče a polovodičové čipy) je Samsung schopný rýchlo inovovať a vytvárať skutočné end-to-end portfóliá, ktoré spĺňajú rôznorodé potreby zákazníkov od koncových užívateľov po poskytovateľa služieb a od firiem po vládu.

Samsung má tiež za cieľ prispieť k zvýšeniu konektivity a všeobecného prístupu k službám cez svoju významnú účasť v celosvetových štandardizačných organizáciách ako 3GPP a ITU. Rovnako tak partnerstvo s vládami (ako napríklad projekt Giga Kórea a európskej 5G-PPP) a rôznymi poprednými výskumnými inštitúciami znamená, že je Samsung jedným z lídrov úsilia o zavedenie štandardu 5G.

Značky: