Spoločnosť SAP SE, svetový líder v oblasti podnikových informačných systémov, oznámila finančné výsledky za druhý štvrťrok a prvý polrok roka 2019.

  • Príjmy z cloudu narástli o 40 %
  • Hrubá marža pri cloude narástla o 4 percentuálne body
  • Príjmy z cloudu a softvéru ako aj celkové príjmy stúpli o 11 %
  • Riešenia Qualtrics Experience Management naštartovali rýchly rast v segmente zákazníckej a zamestnaneckej skúsenosti
  • Tempo rastu SAP S/4HANA pokračuje, počet zákazníkov narástol už na vyše 11 500
  • Prevádzkový zisk (IFRS) klesol o 21 % z dôvodu pokračujúcej reštrukturalizácie a významného nárastu cien akcií
  • Prevádzkový zisk (non-IFRS) ťažil z prevádzkovej disciplíny a zvýšenej efektivity cloudu a vzrástol o 11 %

Významné obchodné udalosti

Finančné ukazovatele

Druhý štvrťrok 2019

V druhom štvrťroku stúpli nové objednávky cloudu o 17 % na 494 miliónov eur (15 % pri fixnom menovom kurze). Nové objednávky cloudu bez infraštruktúry ako služby (IaaS) narástli o 27 %, keď sa SAP v súlade so stratégiou blízkeho partnerstva s poskytovateľmi hyperškálovanej IaaS sústredí. Príjmy z cloudu narástli medziročne o 40 % na 1,69 miliardy eur (IFRS), o 40 % (non-IFRS) a o 35 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z licencií softvéru klesli medziročne o 5 % na 948 miliónov eur (IFRS), o 5 % (non-IFRS) a o 6 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), čo zapríčinili nedávne makroekonomické neistoty, najmä v Ázii. Nové objednávky cloudu a softvéru stúpli v druhom štvrťroku medziročne o 3 % (o 1 % pri fixnom menovom kurze). Nové objednávky cloudu a softvéru bez IaaS vzrástli o 9 %. Príjmy z cloudu a softvéru narástli medziročne o 11 % na 5,49 miliardy eur (IFRS), o 11 % (non-IFRS) a o 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Celkové príjmy stúpli medziročne o 11 % na 6,63 miliardy eur (IFRS), o 11 % (non-IFRS) a o 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze).

Prevádzkový zisk klesol medziročne o 21 % na 0,83 miliardy eur (IFRS), stúpol o 11 % (non-IFRS) a o 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). IFRS prevádzkový zisk bol podľa očakávania ovplyvnený v druhom štvrťroku vyššími nákladmi na akvizície, ako aj vyššou akciovou kompenzáciou (z dôvodu akvizície Qualtrics a silného rastu hodnoty akcií SAP v druhom štvrťroku), či ďalšími nákladmi pri reštrukturalizácii, najmä pre nárast v očakávanej účasti v programoch dobrovoľných výpovedí a skoršieho odchodu do dôchodku v Nemecku.

Prevádzková marža (IFRS) klesla medziročne o 4,9 percentuálneho bodu na 12,5 %. Prevádzková marža (non-IFRS a non-IFRS pri fixnom menovom kurze) zostala stabilná na 27,3 % napriek akvizíciám. Zisk na akciu klesol o 21 % na 0,48 eura (IFRS) a stúpol o 11 % na 1,09 eura (non-IFRS). Prevádzkový cash-flow za prvých šesť mesiacov bol 2,68 miliardy eur, čo je medziročný pokles o 10 %. Ten bol v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi roka 2018 zapríčinený najmä vyššími platbami v súvislosti s akciovou kompenzáciou (234 miliónov), platbami pri reštrukturalizácii (183 miliónov) a vyššími daňovými hotovostnými výdavkami (412 miliónov eur). Prevádzkový zisk okrem toho medziročne ťažil zo zavedenia IFRS16 približne v hodnote 185 miliónov eur. Voľný cash-flow klesol medziročne o 10 % na 1,96 miliardy eur. Na konci druhého štvrťroka bola čistá likvidita -8,55 miliardy eur.

Regionálne výsledky

SAP zaznamenal v regióne EMEA solídny výkon. Príjmy z cloudu a softvéru narástli o 9 % (IFRS) a o 8 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze). Príjmy z cloudu stúpli o 46 % (IFRS) a o 44 % (non-IFRS pri fixnom menovom kurze), pričom najlepšie sa spoločnosti darilo v Nemecku a Španielsku. Nemecko okrem toho zaznamenalo solídny štvrťrok čo sa týka príjmov zo softvérových licencií, pre Francúzsko a Taliansko to bol v tejto oblasti silný štvrťrok.

Výhľad na rok 2019

Spoločnosť SAP opakuje svoj výhľad na celý rok 2019

SAP naďalej očakáva:

  • non-IFRS príjmy z cloudu v rozmedzí 6,7 – 7,0 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 5,03 miliardy eur), čo je 33-39 % nárast pri fixnom menovom kurze.
  • non-IFRS príjmy z cloudu a softvéru v rozmedzí 22,4 – 22,7 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 20,66 miliardy eur), čo je 8,5 – 10 % nárast pri fixnom menovom kurze
  • non-IFRS prevádzkový zisk v rozmedzí 7,85 – 8,05 miliardy eur pri fixnom menovom kurze (2018: 7,16 miliardy eur), čo je nárast o 9,5 % – 12,5 % pri fixnom menovom kurze (predtým: 7,7 – 8,0 miliardy eur, nárast o 7,5 % – 11,5 % pri fixnom menovom kurze.)

Spoločnosť SAP okrem toho očakáva silný nárast celkových príjmov, pri nižšom tempe rastu ako prevádzkový zisk.

Čísla za rok 2019 obsahujú príjmy a zisky spoločnosti Qualtrics len od dátumu akvizície, 23. januára. Komparatívne čísla za celý rok 2018 neobsahujú príjmy a zisky spoločnosti Qualtrics a obsahujú príjmy a zisky spoločnosti Callidus od 5. apríla 2018. Hoci výhľad na celý rok 2019 počíta s fixným menovým kurzom, očakáva sa, že čísla, založené na skutočných kurzoch budú ovplyvnené pohybmi menových kurzov.

Pre viac informácií navštívte SAP News Center. Sledujte SAP na Twitter @sapnews

Značky: