Na podujatí SAP Innovation Day sme sa zúčastnili osobne a získali sme poznatky o tom, ako môžu podniky fungovať inak, moderne a efektívne. Už prvá prednáška bola zameraná na cloud a jeho využívanie na Slovensku. Nie je prekvapením, že je využívanie v rámci podnikov na Slovensku nie je zatiaľ vysoké. To sa však do budúcnosti zmení. Na podujatí sme hovorili najprv s generálnym riaditeľom SAP Slovensko, pánom Martinom Ferencom a neskôr sme bili na prednáške Marka Rabena, ktorý je okrem iného aj profesionálny prezentátor.

Ako sme sa dozvedeli od Martina Ferenca, SAP Slovensko má dobrú pozíciu ako aj výsledky na Slovensku a prináša nový pohľad na to, ako robí a funguje moderný podnik. Ide hlavne o využívanie nových poznatkov, ktoré sa doteraz nevyužívali.

SAP

SAP Innovation Day a využívanie cloudu

Rozhovor s Markom Rabenom bol jedinečný. Mark je predovšetkým Chief Technology Officer (CTO) pre región MEE, čo znamená Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko, východná Európa a Rusko. A potom má vlastný biznis, je to totiž profesionálny prednášateľ. V rámci týchto činností inšpiruje zákazníkov v zmysle umenia efektívneho využívania technológie. Prezentuje neštandardné veci, čo ukázal aj v Bratislave.

SAP

SAP Innovation Day: Mark Raben a jeho interaktívna prezentácia

V rámci CTO tiež pracuje na viacerých inovačných projektoch, príkladom je projekt Farlora. Je to prvý, úplne cash-less obchod, ktorý je umiestnený na železničnej stanici v Zürichu. Ten je založený myšlienkach okolo strojového učenia, internetu vecí, blockchain a toto všetko sa tu prenáša do praxe. Mark počas prezentácie ukázal, ako je možné cielene motivovať zákazníka, aby si vybral konkrétny produkt. Výskum SAP sa sústreďuje hlavne okolo toho, ako funguje ľudský mozog. Napr. webová stránka s množstvom produktov a možností nie je vhodné riešenie, ľudský mozog je z toho zmätený. Je potom veľmi pravdepodobné, že ľudia z takejto stránky rýchlo odídu. Preštudovanie takejto stránky vyžaduje príliš veľa úsilia. Ľudské telo prirodzene smeruje k tomu, aby spotrebovalo čo najmenej energie.

SAP

SAP Innovation Day a Mark Raben s ľudským mozgom v ruke

Ak chceme teda pripraviť dobrú stránku pre úspešný e-shop, musíme redukovať množstvo prezentovaného tovaru. A naozaj sa dá správnym výberom tovaru ovplyvniť, čo si zákazníci najčastejšie vyberú. Všetky tieto poznatky vytvárajú vlastne kompletnú profesiu. Je to neurologický marketing, čo je vlastne kombinácia správania sa ľudských neurónov a marketingu. To dokopy ovplyvňuje zákaznícky výber a to, ako si ľudia kupujú produkty.

SAP

SAP rozlišuje dva typy údajov. Prvé sú operačné dáta, ktoré predstavujú konkrétne fakty. Tie získame napr. z webovej stránky. Patria sem údaje o tom, čo si zákazník v minulosti kúpil a to vrátane ceny produktu, dátumu nákupu a pod. Často tieto údaje pochádzajú z ERP systému a väčšina spoločností má obrovské množstvo operačných údajov. To čo im však chýba, sú dáta o tom, prečo si ľudia ich produkty kupujú, resp. nekupujú. Tieto voláme skúsenostné dáta. Ide o to, čo ľudia pri výbere produktu cítia a čo ich vlastne motivuje k nákupu produktov. Je to úplne nová a mimoriadne cenná kategória dát. Na ich získanie sú potrebné nové technológie. Príkladom je sledovanie pohybu očí zákazníka, pohyb myšou po webovej stránke, ale aj záznam hlasu a pod. Je to množstvo údajov, ktoré hovoria o tom, prečo vlastne ľudia robia konkrétne veci.

SAP

SAP Innovation Day a vysvetľovanie Marka Rabena o tom, ako sa dá efektívne predávať tovar

Len pripomeňme, že SAP pripravil aj podnikový kamión, ktorý cestuje po svete a bol už aj na Slovensku. Vo vnútri tohto kamiónu je 360° prostredie a môžeme tu prezentovať celé mesto v jedinej miestnosti. V tomto kamióne vieme prezentovať najnovšie technológie tak, že ich návštevníci doslova cítia a to v reálnom prostredí.

SAP

Mark Raben a jeho interaktívna prednáška, ktorá pútala hlavnú pozornosť

Počas mojej prezentácie Mark veľmi často používal maketu mozgu. Analógia biznisu s ľudským mozgom má tri časti. Prvá časť je zameraná na rutinné činnosti, teda rutiny. Tu sa skúma, ako sa dajú vylepšiť neustále sa opakujúce procesy a úlohy. Cieľom je, samozrejme, byť viac efektívny. Druhá časť je zameraná na to, prečo sa vlastne dejú niektoré veci v organizácii. Prečo napr. zamestnanci odchádzajú z firmy, prečo sa niektorý produkt predáva menej a pod. Opäť je cieľ zvýšenie celkovej efektivity. Toto spájame s emočnou stránkou mozgu. A posledná časť je zameraná na predstavivosť a inovácie. Cieľom je reinvetovať biznis. Veď si len predstavte, že veľmi jednoducho môžete naozaj efektívne robiť v podniku množstvo nesprávnych procesov. Práve preto musíte mať nastavenú spätnú väzbu, aby ste mohli posúdiť správnosť obchodných modelov.

A to je kompletná cesta k úspechu v súčasnosti.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.