Nemecký technologický gigant pridáva plyn v oblasti umelej inteligencie. Tá sa od párovania faktúr posúva k čoraz zložitejším úkonom a nahrádza stále viac rutinnej ľudskej práce. No nielen o AI bola tradičná jarná konferencia SAP  Sapphire, tentoraz edícia 2023.

Christian Klein pri svojej kľúčovej prednáške na Sapphire 2023
Christian Klein pri svojej kľúčovej prednáške na Sapphire 2023

To najdôležitejšie zhrnul vo svojej takmer hodinovej prednáške CEO spoločnosti Christian Klein. A tento rok bol jeho (aj aj celého Sapphire) hlavnou témou jednoznačne  razantný nástup umelej inteligencie (AI). Tá bude odteraz plne integrovaná do firemných podnikových nástrojov SAP Business AI. A čo vlastne prináša? Pomocou nej sa dá jednoduchšie vyhľadať vhodný talent pre váš podnik, na úplne inú úroveň sa dostáva vzťah k zákazníkom, je viac osobnejší, zlepší možnosti získavania zdrojov a služieb a zabezpečí, aby ste za ne zaplatili v danom čase optimálnu sumu.

Predvídanie stavu

Žijeme dobu, kedy sa podnikové procesy výrazne menia. Stále na nás dolieha energetická kríza a stále v niektorých oblastiach pociťujeme nedostatok súčiastok. Komplikuje sa aj kolobeh peňazí. Integrácia umelej inteligencie do riešenia SAP S/4HANA napr. dokáže predvídať to, že váš obchodný partner sa oneskorí s platbou. A na tento fakt sa môžete teraz dopredu pripraviť.

Nástroje predstavené na Sapphire 2023
SAP Sapphire 2023 neobišiel ani tému uhlíkovej stopy firiem. S jej vykazovaním a manažmentom dokáže pomôcť inteligentný softvér.

Rovnako umelá inteligencia vytiahne dôležité údaje z faktúr a objednávok a sama dokáže pripraviť sumarizované údaje pre vaše rozhodnutie. Uplatnenie nájde v sklade, ale aj pri hľadaní nových zamestnancov pre váš podnik. Analýzou trhu dokáže AI určiť produkt a spresniť jeho parametre, o ktoré bude medzi zákazníkmi záujem. Nestrieľate tak pri obchodných plánoch naslepo, ale idete viac na istotu a to aj so zohľadnením ceny ponúknutého produktu.

Spájanie sa s najlepšími

Kľúčovým partnerom pre SAP v oblasti umelej inteligencie je firma, ktorá v podstate dnes v tejto oblasti dominuje. Je to Microsoft a jeho šéf Satya Nadela vystúpil na kľúčovej prednáške spolu s Christianom Kleinom.

Spoločné vystúpenie Christiana Kleina (SAP) a Satya Nadela (Microsoft)
Spoločné vystúpenie Christiana Kleina (SAP) a Satya Nadela (Microsoft)

Bolo vidieť, že oba technologické giganty chcú spolupracovať a vidia v umelej inteligencii obrovskú obchodnú príležitosť pre svojich zákazníkov. Výsledkom je tak integrácia riešení SAP SuccessFactors a Azure OpenAI. V tejto fáze bude zameraná na vyhľadanie talentov pre firmy. Umelá inteligencie prejde životopisy uchádzačov a na základe toho odporučí otázky pre budúcich zamestnancov, aby sa určila ich najlepšia pracovná náplň.

Strategické partnerstvo s Google Cloud
Strategické partnerstvo s Google Cloud

Okrem Microsoftu má SAP strategické partnerstvo aj so spoločnosťou Google, konkrétne so službou Google Cloud. Pomocou tohto cloudového nástroja dochádza k integrácii analytických nástrojov a riešení s umelou inteligenciou.

SAP už dávnejšie predstavil princíp SAP low-code, ktorý umožňuje v rámci balíka SAP Build zamestnancom aj bez znalostí v oblasti programovania prispôsobovať podnikové systémy podľa ich potrieb. Výrazne sa rozšíri systém SAP Signavio, ktorý umožňuje získať rýchlejší prehľad o kritických procesoch vo firme.

Ochrana životného prostredia

Dôležitá oblasť je monitorovanie uhlíkovej stopy firiem. Táto téma bude čoraz viac sledovaná a porušenie noriem bude sankcionované. Navyše, trvalá udržateľnosť je pre SAP veľmi dôležitá. Na význame tak nadobúda zistenie reálnych hodnôt emisií a ich trvalé monitorovanie. Na ich presné monitorovanie je určený nástroj SAP Sustainability Footprint Management. Okrem iného ponúka manažment uhlíkovej stopy aj vo veľkých spoločnostiach  vrátane ich dodávateľských reťazcov.

GROVE with SAP teraz obsahuje aj princípy ochrany životného prostredia
GROVE with SAP ponúkne aj nástroje na manažment uhlíkovej stopy podnikov.

Na Sapphire 2023 Christian Klein predstavil aj nástroj SAP Sustainability Data Exchange, ktorý umožní vzájomne si vymieňať štandardizované údaje o udržateľnosti medzi dodávateľmi. Bude tak vedieť údaje o uhlíkovej stope výsledného produktu, ktoré zahrňujú všetky etapy jeho existencie. Riešenia na manažment CO2 sa stanú aj súčasťou balíkov RISE with SAP GROW with SAP.

Celkovo teda konferencia SAP Sapphire 2023 potvrdila, že nemecká IT spoločnosť sprístupní firmám integráciu najnovších technológií do ich prostredia a využitie ich potenciálu na maximum. Základom je prechod na cloud, ktorý sa už aj na Slovensku stáva štandardom. Teraz je to aj o nasadení AI, čo dá jej používateľom ďalšiu konkurenčnú výhodu.

Pohľad zo Slovenska

A ako sa prejaví ešte rozsiahlejšia integrácia AI do riešení SAP z pohľadu slovenského trhu? „Ide v podstate o evolúciu v oblasti robotizácie. Umelá inteligencia pridáva istú formu nadstavby – tam, kde ste museli robotovi povedať, čo musí urobiť, si to AI zistí sama,“ hovorí Martin Ferenec, generálny riaditeľ SAP Slovensko s tým, že slovenským firmám dokáže výrazne pomôcť aj v oblastiach, akou je napríklad vyhľadávanie talentov a zamestnancov. „Som presvedčený, že naše firmy sú otvorené novinkám a teda aj príchodu umelej inteligencie,“ uzatvára šéf slovenskej pobočky SAP.

Martin Ferenec, riaditeľ SAP Slovensko pri našom rozhovore
Martin Ferenec, generálny riaditeľ SAP Slovensko

Zdroje: vlastné, SAP

Prečítajte si tiež

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.