Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Obstarávate si, alebo spravujete vo firme vozidlový park? Pozrite sa na hlavné povinnosti, ktoré vás čakajú.

Registračné poplatky, daň z motorových vozidiel, e-známka, nové účtovanie lízingu, ale aj výhodné obstaranie elektromobilov do júna 2018. To je len pár vecí, ktoré súvisia s vozidlovým parkom. Ak ho spravujete, prípadne do firmy obstarávate vozidlá, tu je 7 rád, na čo nezabudnúť.

  1. Registračné poplatky

Ak prihlasujete nové vozidlo, prípadne ho prepisujete, registračný poplatok vás neminie. Jeho výšku vypočítavate nielen podľa výkonu motora v kilowattoch, ale aj veku vozidla, teda v prípade prepisu ide o čas, ktorý uplynul od prvej registrácie automobilu. „Registračný poplatok sa platí pri každom zápise vozidla do evidencie, teda aj pri prepise, pričom jeho minimálna výška je 33 eur,“ upozorňuje Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu. Ak napríklad ide o vozidlá s výkonom nižším ako 202 kilowattov, výška registračného poplatku bude nižšia. Naopak pri obstaraní si vozidla s vyšším výkonom ako 202 kilowattov, si za registráciu výrazne priplatíte. Oplatí sa však obstarať si ekologickejšie vozidlo. Napríklad pri elektromobile zaplatíte len základný registračný poplatok 33 eur, v prípade vozidiel na hybridný pohon sa platí nie podľa celkového výkonu spaľovacieho a elektromotora, ale len podľa výkonu spaľovacieho motora. Odhlásenie motorového vozidla z evidencie je bez poplatku. „V prípade vozidiel na operatívny lízing je registračný poplatok súčasťou mesačnej platby, preto má jeho výška vplyv na výšku mesačnej platby operatívneho lízingu,“ podotýka Peter Kundlák.

  1. Nová e-známka

Súčasná ročná diaľničná e-známka platí len do konca januára, preto si nezabudnite obstarať na rok 2018 novú. Elektronická diaľničná známka je dostupná na webstránke www.eznamka.sk  a na vybraných čerpacích staniciach. „Ak je však napríklad v kalkulácii nájmu vozidla na operatívny lízing zahrnutá diaľničná známka, lízingová spoločnosť ju automaticky zabezpečuje,“ podotýka za Business Lease Ladislava Pozdechová, vedúca účtovného oddelenia.

  1. Daň do konca januára

Do konca januára zároveň ako podnikatelia či firmy musíte podať aj daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a do 31. januára 2018 ju aj zaplatiť. A to za všetky vozidlá, ktoré ste využívali na podnikanie v uplynulom zdaňovacom období. „Podnikatelia sú povinní za rok 2017 podať daňové priznanie a platiť daň na Slovensku aj za vozidlá, ktoré používajú na podnikanie v zahraničí a držiteľom ktorých je slovenský podnikateľ či firma,“ pripomína Ladislava Pozdechová. Obdobne zamestnávateľ, ktorý vlani posielal zamestnancov na služobné cesty ich vlastnými autami, musí tieto vozidlá zahrnúť do daňového priznania a zaplatiť daň v prepočte na počet dní, kedy sa využívali na podnikanie. „Treba si uvedomiť, že držiteľ sa nie vždy rovná majiteľ. Daň platí ten, kto je ako držiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla,“ podotýka Pozdechová z Business Lease Slovakia. Pri operatívnom lízingu je držiteľom vozidla lízingová spoločnosť, ktorá tak platí aj daň.

  1. Nižšie emisie znížia daň

Hoci obstaranie si novších vozidiel zvyšuje registračný poplatok, úľavu za nové a ekologickejšie vozidlá s nižšími emisiami, máte aj na cestnej dani. „Podľa zákona o Dani z motorových vozidiel platí variabilná ročná sadzba dane, a to podľa veku vozidla a výšky emisií. Tá zvýhodňuje novšie a ekologickejšie vozidlá,“ podotýka Pozdechová. Vyššie percento zníženia ročnej sadzby dane totiž prináša aj väčšie úspory na dani. „V prípade financovania vozidiel na operatívny lízing, kde sa obmieňajú autá obvykle po troch až štyroch rokoch, sa podnikateľovi premieta nižšia daň aj do nižších platieb operatívneho lízingu,“ vysvetľuje Pozdechová. V prípade ekologických vozidiel je zvýhodnenie ešte vyššie. Napríklad pri hybridných vozidlách a vozidlách na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová. S pribúdajúcim vekom auta sa však sadzba zvyšuje. Napríklad pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať. „V prípade operatívneho lízingu ako nájomca neplatíte žiadnu daň, ale nižšia daň sa vám automaticky premieta do nižších mesačných platieb operatívneho lízingu,“ konštatuje Pozdechová.

  1. Vozidlá odpisujete rovnomerne

Ak máte vo vlastníctve osobné vozidlá a používate ich pri podnikaní, z majetku ich odpisujete rovnomerne počas štyroch rokov. To platí aj pre vozidlá nadobudnuté formou finančného lízingu, ktorý trvá menej ako štyri roky. Vozidlá zaraďujete do prvej odpisovej skupiny a odpisy začnú plynúť prvým mesiacom zaradenia do majetku. Pozor na odpisy drahších vozidiel. „V prípade vlastného vozidla, ako aj pri vozidle obstaranom prostredníctvom finančného lízingu, je potrebné zamerať pozornosť na výšku daňovej uznateľnosti odpisov pri drahších autách,“ pripomína Pozdechová. V oboch prípadoch je limitom hranica obstarávacej hodnoty vozidla 48-tisíc eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu. Pri obstaraní vozidla na operatívny lízing platí, že limit daňovo uznateľnej výšky ročného nájmu je maximálne 14 400 eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu, pričom súčasťou základu dane sa stane po jeho zaplatení. „Limit sa však týka len finančnej časti platby operatívneho lízingu, nie služieb. Tým, že vozidlo obstarané formou operatívneho lízingu zostáva v majetku prenajímateľa, podnikateľ vozidlo neodpisuje,“ vysvetľuje Pozdechová.

  1. Dotácia na elektromobily

Do konca júna 2018 zároveň máte možnosť získať štátnu dotáciu pri obstaraní si plug-in hybridného vozidla, alebo elektromobilu. Jej výška je 5000 eur pri obstaraní si elektromobilu a 3000 eur v prípade plug-in hybridu. Náklady na elektromobilitu sa výrazne znížia aj pri operatívnom lízingu. „V prípade operatívneho lízingu nie je potrebná vstupná investícia. Vzhľadom na vysokú zostatkovú cenu elektromobilov vieme nastaviť mesačnú platbu rovnako cenovo výhodne ako pri klasických vozidlách a zabezpečiť prístup k nabíjacej infraštruktúre. Dotácia náklady na prevádzku elektromobilu ešte zníži,“ vysvetľuje Ladislava Pozdechová z Business Lease Slovakia.

  1. Pripravte sa na účtovanie IFRS 16

Firmy, ktoré sledujú EBIDTA, by sa tento rok mali pripraviť na nový systém účtovania IFRS 16. Hoci začne platiť od 1. januára 2019, účtovná závierka podľa IFRS musí obsahovať aj porovnateľné informácie za predchádzajúci rok. Hlavná zmena, ktorú IFRS 16 prináša, je vykazovanie takmer všetkých typov lízingov v súvahe. V prípade operatívneho lízingu sa pre firmy sledujúce EBIDTA zmení spôsob vykazovania. Vykázať bude potrebné aktívum a záväzok pre všetky typy lízingu s dobou trvania zmluvy viac ako 12 mesiacov a odpisovať prenajaté aktíva oddelene od úrokov z lízingového záväzku. Nové pravidlá nemenia vykazovanie služieb, sumu za ne nebude potrebné vykazovať v súvahe. Zmeny neovplyvnia produkt operatívneho lízingu. Hlavné benefity, ako úspora finančných, administratívnych, personálnych či prevádzkových nákladov, zabezpečenie komfortu a plnej mobility, ako aj prenesenie rizika z firmy na lízingovú spoločnosť ohľadom vývoja cien vozidiel na trhu po ukončení nájmu, servisných a pneuservisných úkonov a podobne, zostávajú.