Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Operátor ICT, ktorá má v Prahe za úlohu testovať a implementovať inteligentné a inovatívne riešenia, uzavrela výberové konanie na monitorovanie odpadu v českom hlavnom meste. Víťazom sa stal návrh, ktorý využije technológiu spoločnosti Sensoneo – globálneho poskytovateľa komplexných riešení pre inteligentný manažment odpadov.

„Hlavným cieľom pilotného projektu je vytvorenie efektívneho nástroja pre monitorovanie zaplnenosti a stavu podzemných odpadových nádob so separovaným odpadom. Tento nástroj prinesie Prahe nové informácie, na základe ktorých bude možné optimalizovať zvozové trasy, vytvoriť prediktivný model plánovania zvozov a umiestnenie nových odpadových nádob,“ uviedol k projektu Chytrý svoz odpadu Michal Fišer, generálny riaditeľ mestskej spoločnosti Operátor ICT, a pokračuje:

„Okrem merania hladiny zaplnenosti chceme vyskúšať napríklad aj technológiu pre detekciu upchania šachty pre vhadzovanie a automatickú detekciu požiaru. Dáta zo senzorov, ktoré sa nasadia do 420tich podzemných kontajnerov so separovaným odpadom, budeme môcť okamžite začleniť do dátovej platformy hlavného mesta Prahy Golemio a následne tieto dáta využívať pre potreby mesta. Celý projekt zapadá do konceptu Smart Prague 2030, v ktorom si Praha definovala ako jednu z oblastí aj bezodpadové mesto, ktoré je postavené na zodpovednom, inteligentnom odpadovom hospodárstve. Navyše vďaka poznatkom, ktoré získame vďaka tomuto pilotnému projektu, sa bude vedieť mesto rozhodnúť, či monitorovanie v budúcnosti rozšíri na územie celého mesta.“ 

Riešenie sa bude implementovať postupne v priebehu približne dvoch mesiacov, pričom s nasadzovaním sa začína už v posledný novembrový týždeň. Realizácia projektu je výsledkom spolupráce so skúsenou telco spoločnosťou Slovanet s vyše 20 ročnou tradíciou, ktorá je súčasne operátorom siete internetu vecí. Bola prvou spoločnosťou, ktorá sa certifikovala pre riešenie Sensoneo a na Slovensku má za sebou realizáciu projektov inteligentnej správy odpadu už v dvadsiatke miest.

Realizácia projektu monitorovania 420tich podzemných kontajnerov v Prahe je pre nás potvrdením našej špičkovej technickej vyspelosti. Teší nás, že záujem o využívanie technológií pri správe a zvoze odpadu je čoraz väčší aj v našom regióne a po množstve zákazníkov, ktorých obsluhujeme v 25 krajinách, stále výraznejšie vnímame dopyt aj z centrálnej Európy,“ okomentoval projekt riaditeľ spoločnosti Sensoneo, Martin Basila.

Okrem tohto projektu je riešenie Sensoneo v Českej republike nasadené približne v desiatke miest a obcí. Viac ako rok už v mestskej časti Praha II Sensoneo v spolupráci s ďalším partnerom pilotne monitoruje sklenený, plastový a papierový odpad v podzemných kontajneroch, a tento projekt bol nedávo predĺžený o ďalší rok. Sensoneo v Čechách spolupracuje s viacerými partnermi ako napríklad operátormi Vodafone a Tmobile, ale aj CRA, SimpleCell, Incinity či Elkoplast.

Značky: