Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravuje sériu odborných konferencií, ktoré sú súčasťou bezplatného energetického poradenstva, poskytovaného v rámci národného projektu ŽIŤ ENERGIOU. Prvé tri konferencie sa budú konať v najbližších týždňoch.

Aktuálna energetická situácia a zmeny zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojoch energie a zákona č. 654/2004 Z. z. o tepelnej energetike otvárajú nové otázky a možnosti v oblasti zabezpečenia vykurovania, chladenia a využívania obnoviteľných zdrojov. Pripravované odborné konferencie poskytnú okrem praktických informácií aj príležitosť otvorene diskutovať o výhodách a obmedzeniach možných riešení a vymieňať si skúsenosti. Prvá z pripravovaných odborných konferencií s názvom Efektívne zásobovanie teplom sa uskutoční 25. – 26. októbra 2022 v hoteli Družba v Demänovskej Doline. Podujatie je určené pre širokú odbornú verejnosť vrátane verejného sektora.

Počas dvoch dní budú na konferencii prezentované aktuálne informácie o meniacej sa legislatíve, ktorá sa týka tepelných hospodárstiev, tiež plánované možnosti podpory v tejto oblasti a príklady dobrej praxe. Program je rozdelený do troch tematických blokov, súčasťou bude aj diskusné fórum, v rámci ktorého budú diskutovať zástupcovia štátnych inštitúcií a súkromného sektora aj o možnostiach využitia obnoviteľných zdrojov energie ako neoddeliteľnej súčasti procesov pri výrobe tepla. Záujemcovia o účasť sa môžu na konferenciu prihlásiť prostredníctvom registračného formuláru.

Ďalšie dve odborné konferencie sú venované problematike klimatizačných systémov, vetraniu, energetickým auditom a garantovaným energetickým službám a konať sa budú v novembri. Všetky potrebné informácie budú zverejnené na stránke www.siea.sk.

Vstup na konferencie, ktoré sú organizované v rámci projektu bezplatného odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, je pre zaregistrovaných záujemcov bezplatný. Pre účastníkov bude zabezpečené ubytovanie v mieste konania konferencií.

V rámci bezplatného odborného poradenstva ŽIŤ ENERGIOU môžete využiť rady odborných konzultantov v konzultačných centrách SIEA – ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach, alebo na bezplatnej poradenskej linke 0800 199 399.

Projekt ŽIŤ ENERGIOU je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Slovenská inovačná a energetická agentúra je štátnou príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo hospodárstva SR. SIEA poskytuje špecializované činnosti v oblasti energetiky a inovácií, pôsobí ako sprostredkovateľský orgán a implementačná agentúra pre štrukturálne fondy EÚ a zároveň plní úlohy technologickej agentúry.

Značky: