Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dodržiavanie práv spotrebiteľov pri inštaláciách zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie nie je samozrejmosťou. O tom, čo sa oplatí dohodnúť v zmluve medzi domácnosťou a zhotoviteľom v projekte Zelená domácnostiam, hovorili experti na spotrebiteľské právo na seminári, ktorý zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

V pokračovaní projektu Zelená domácnostiam bude z Programu Slovensko k dispozícii 151 miliónov eur, čo je príležitosť pre desiatky tisíc domácností, ale aj zhotoviteľov.

„Sme radi, že náš projekt domácnosti motivuje, avšak dodržiavanie práv spotrebiteľov pri inštaláciách zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie nie je samozrejmosťou. Preto sme v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou a spotrebiteľskými organizáciami pripravili rady, ako si pri inštaláciách zabezpečiť korektné obchodné vzťahy a dohodnúť pre obe strany férové zmluvy. Tie by mali ochrániť domácnosti aj v prípadoch, že všetko nevyjde podľa pôvodných plánov a predstáv,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Užitočné odporúčania, na čo si dať pozor pri výbere zhotoviteľa a uzatváraní zmlúv, ale aj ako postupovať pri preberaní diela a reklamáciách, na seminári prezentovali zástupcovia Slovenskej obchodnej inšpekcie, Európskeho spotrebiteľského centra v SR, Spoločnosti ochrany spotrebiteľov a SIEA. Odborníci sa venovali podrobnému vysvetleniu práv spotrebiteľov a okolnostiam, kedy a ako ich môžu uplatňovať.

Pri inštaláciách podporovaných zariadení platia pri riešení sporov rovnaké pravidlá ako pri súkromných investíciách. Výber zhotoviteľa je vždy na výlučnom rozhodnutí domácnosti a dôležité je, čo je uvedené v zmluve, ktorú medzi sebou uzatvorili. Ak nastane problém, nemáme ako SIEA možnosť zasahovať do vzájomných zmluvných vzťahov. Aj preto sme radi, že sme s expertmi objasnili, v akých prípadoch sa môžu domácnosti obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ako môžu pomôcť spotrebiteľské organizácie a kedy riešenie zostáva na rozhodnutí súdu,“ uviedol S. Jurikovič.

SIEA bude so SOI naďalej úzko spolupracovať. Obe inštitúcie sa budú informovať o sťažnostiach a zisteniach súvisiacich s projektom. SOI dohliada na dodržiavanie práv spotrebiteľov a postupov pri reklamačnom konaní, ktoré sú definované v zákone na ochranu spotrebiteľa. Domácnosti jej môžu adresovať podnety aj pri podozrení, že výrobok môže byť nebezpečný.

Ak vzniknú problémy medzi spotrebiteľom a dodávateľom, je možné bezplatne využiť alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov mimosúdnou dohodou, ktorá je pre strany sporu záväzná.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov, medzi ktoré patrí aj SOI, je k dispozícii na stránke Ministerstva hospodárstva SR. Podmienkou je, aby domácnosť ešte predtým využila zákonom dané možnosti riešenia sporu, napríklad uplatnila si svoje právo v reklamačnom konaní.

Prezentácie a videozáznam z podujatia sú k dispozícii na stránke projektu zelenadomacnostiam.sk.

SIEA pozýva aj na ďalší zo série seminárov na tému Zelená domácnostiam v bytových domoch. Podujatie, na ktorom zástupcovia SIEA vysvetlia, ako môžu bytové domy využiť poukážky na inštaláciu fotovoltických panelov, tepelných čerpadiel, kotlov na biomasu a solárnych kolektorov, sa uskutoční v stredu 13. decembra 2023, prístupné bude aj online. Otázky k téme je možné zasielať vopred, v prípade záujmu o osobnú účasť je potrebné vyplniť registračný formulár.

Značky: