Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Outsourcing rôznych služieb je už dlhodobo trendom na trhu hlavne z dôvodu znižovania rôznych nákladov. Spoločnosť Siecit špecializujúca sa na IT sa rozhodla rozšíriť možnosti poskytovania cloudových riešení prostredníctvom private cloudu.

Cloudové riešenia v podstate presúvajú starostlivosť o IT infraštruktúru zo zákazníka na poskytovateľa služieb. Zákazník teda nemusí riešiť priestory, napájanie, chladenie, konfiguráciu a údržbu infraštruktúry, ale to, čo potrebuje, dostane ako službu. Investícia do cloudového riešenia v hodnote 320 tisíc Eur poskytuje zákazníkom konkrétne riešenia na kľúč. Zároveň vytvára široký priestor pre outsourcing IT služieb. Ponúka prostredie na virtualizačných platformách Openstack a VMware. Ďalšie platformy rieši podľa individuálnych potrieb zákazníkov.

„Pre firmy je outsourcing do private cloudu úsporou investičných nákladov na budovanie a údržbu IT infraštruktúry a ich premena na operatívne náklady,“ vysvetľuje Radoslav Novanský, obchodný riaditeľ spoločnosti Siecit. Prevádzkovateľ využíva synergie ľudských a hardvérových zdrojov, čo umožňuje mať menšie náklady ako keď si firma rieši IT vo vlastnej réžii. V drvivej väčšine ide o lacnejšie riešenie, ako keď si firma vybuduje vlastnú infraštruktúru. Akékoľvek, riešenie je škálovateľné. „Najväčšia časť a špecializácia nášho private cloudu je zameraná na riešenia pre softvérových vývojárov s vysokou úrovňou automatizácie budovania softvérových riešení a následného efektívneho testovania ich funkčnosti. Sú postavené na platforme CI/CD. Investícia zabezpečí outsourcing štandardných a špecifických IT služieb v private cloude, ak zákazník nemá potrebu mať riešenie u seba,“ dodáva Novanský.

Radoslav Novanský

Ďalším krokom rozšírenia služieb pre klientov je vytvorenie public cloudu, ktorý bude fungovať prostredníctvom portálu. Ten umožní poskytovanie IT služieb vo forme balíčkov. Public cloud bude verejne dostupný cez internet. Zákazník si na portáli bude môcť vybrať bežné ale aj špecializované IT služby o ktoré má záujem.

Služby v cloude redukujú náklady na hardware, software a správu interných IT služieb. Zároveň presúvajú nákladové položky z kapitálových výdavkov na IT nákupy do prevádzkových nákladov, kde zákazník platí za služby a kapacity, ktoré reálne využíva oproti riešeniu na vlastnej infraštruktúre, ktorá je v mnohých prípadoch naddimenzovaná a reálne sa využíva len časť jej kapacity.

Značky: