Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Víťazkou šiesteho ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča sa stala Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Mihalíka v Seredi, kde vyučuje biológiu. Pôvodne sa nevidela za katedrou, chcela byť vedkyňou. Neskôr pochopila, že jej poslaním je učiť, a dnes sa vidí vo svojich bývalých žiakoch, ktorí sa vydajú vedeckou dráhou. Cenu jej pod záštitou ministerstva školstva odovzdal štátny tajomník Slavomír Partila.

Spoza monitorov sa učitelia z dištančnej výuky vrátili za katedry a po pandémii ožil aj kontakt so žiakmi v triedach. V tých často zostávajú, aj keď ruch školských chodieb stíchne a v učebni pracuje iba malá skupina študentov. Pani učiteľky ich v rámci krúžkov pripravujú na predmetové olympiády, z ktorých často prinášajú najcennejšie kovy, a to z najvyšších kôl slovenských súťaží, ako aj zo zahraničia. Práve na takéto obetavé učiteľky a učiteľov sa zameriava Cena Dionýza Ilkoviča, ktorých oceňuje za rozvoj mimoškolskej činnosti v prírodovedných predmetoch. Porota každoročne vyberá z desiatok nominovaných z celého Slovenska.

Zo 43 nominácií sa tento rok finalistkami stali učiteľky chémie Gabriela Podracká z Košíc a Ľubomíra Krajčová z Hlohovca. Absolútnou víťazkou 6. ročníka sa stala pani učiteľka Mariana Straková z Gymnázia Vojtecha Michalíka v Seredi, kde vyučuje biológiu.

Budúcnosť Slovenska dnes sedí v stredoškolských laviciach

„Mimoriadne učiteľky a učiteľov, ktorí so žiakmi pracujú nad rámec svojho pracovného času, oceňujeme už šiesty rok. Opakovane od nich počúvame, ako sa potešia, keď sa im aj ostatným učiteľom dostane spoločenského uznania, ktoré je na Slovensku stále skôr výnimočné. Želali by sme si, aby sa to zmenilo, k čomu chceme aj udeľovaním Ceny Dionýza Ilkoviča prispieť. Veď sú to práve učitelia a učiteľky, ktorí motivujú mladých, aby sa stali lekármi, vedcami, IT odborníkmi a ďalšími špecialistami, ktorých Slovensko bytostne potrebuje,“ hovorí pracovník Fyzikálneho ústavu SAV, nový člen správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča a predseda poroty, ktorá nominácie hodnotí, Martin Plesch.

Aj víťazka šiesteho ročníka Mariana Straková priznáva, že ak pedagógovia vnímajú svoju prácu ako poslanie, ich úloha sa nekončí poslednou hodinou: „Každý jeden deň so študentmi ma baví, jednoducho sem patrím a je pre mňa naplnením, keď sa mi darí ich talent rozvíjať. Práca vedca ma vždy lákala a myslela som si, že to bude moje životné smerovanie. Postupne som zistila, že mojím poslaním je učiť. Teším sa, keď sa z mojich žiakov stanú vedci, a ja sa vidím v nich.“

Ocenení učitelia v školách inšpirujú mladších kolegov

Záštitu nad ocenením pred štyrmi rokmi prebralo ministerstvo školstva, ktorého štátny tajomník Slavomír Partila blahoželal finalistkám: „Je mi cťou oceniť také výnimočné pedagogičky. Myslím, že sú inšpiráciou aj pre mnohých mladších kolegov, a je skvelé, že sa im okrem uznania dostane aj mediálnej pozornosti.“
„Každý rok dostaneme množstvo prihlášok, ktoré sú dôkazom toho, že na Slovensku máme dosť motivovaných pedagógov. So žiakmi pracujú po vyučovaní v čase, za ktorý často nedostávajú honorár. Napriek tomu sú odhodlaní a ich zverenci nielenže nosia ocenenia z medzinárodných súťaží, ale potom aj pokračujú v štúdiu na najprestížnejších svetových univerzitách. Je úlohou Slovenska, aby pre týchto ľudí vytvorilo dostatočne atraktívne podmienky pre návrat, aby o nich ako o kvalitných odborníkov neprišlo,“ hovorí Marián Marek, predseda správnej rady Nadácie Dionýza Ilkoviča.

Kritériá ocenenia

Výnimočných mentorov môže nominovať ktokoľvek. Najčastejšie tak robia ich kolegovia, zriaďovatelia škôl, rodičia, žiaci či bývalí študenti. O Cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať jednotlivec – pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa aktívne podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, informatika a biológia. Porota hodnotí nominované osobnosti na základe štyroch kritérií: dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, jej výsledky, rozsah a inovatívny prístup mentora. Finalisti a víťaz získavajú finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 eur a vecné ceny. Ďalší ročník Ceny Dionýza Ilkoviča odštartuje nominačný proces koncom jari 2023.

Značky: