Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Spoločnosť Huawei usporiadala 2. Európsky Talent Summit, spolu s odborníkmi preskúmali riešenia nedostatku špecialistov v IKT, podporili digitálnu gramotnosť a medzigeneračnú výmenu vedomostí.
  • Samitu v Aténach sa okrem zástupcov vlád, medzinárodných organizácií, priemyslu a akademickej obce zúčastnili aj najšikovnejší študenti z celej Európy, medzi nimi aj Slovák Marek Hlavatý.

Téma samitu „Spoločné vytváranie udržateľnej budúcnosti pre talenty v Európe“ poskytla prostredníctvom panelových diskusií náhľad do budúcnosti vzdelávania v informačno-komunikačnej oblasti. Európski lídri vyzvali na otvorenejší ekosystém pre rozvíjanie talentov a hlbšiu medzigeneračnú výmenu vedomostí.

„Odhaduje sa, že v Európe chýbajú základné digitálne zručnosti 20 percentám dospelej populácie. Podpora mladých talentov môže pomôcť k preklenutiu digitálnej priepasti nie len vďaka príležitostiam, ktoré ponúkajú nové a inteligentné technológie, ale aj spoluprácou so staršou generáciou pri formovaní digitálnej budúcnosti,“ vyjadril sa David Atchoarena, riaditeľ Inštitútu UNESCO pre celoživotné vzdelávanie.

Počas samitu bola zverejnená biela kniha o medzigeneračnej spolupráci a digitalizácií. Spomína výsledky prieskumu, ktoré podčiarkujú dôležitosť medzigeneračnej výmeny vedomostí obzvlášť pri digitálnych zručnostiach. Približne tretina pracovníkov vo veku 55 a viac rokov sa za posledný mesiac naučila digitálne zručnosti od kolegu mladšieho najmenej o desať rokov a práve veková diverzita je prehliadanou výhodou európskych pracovísk.

Radoslaw Kedzia, Viceprezident spoločnosti Huawei CEE & Nordic Europe Region, vo svojom hlavnom prejave povedal: „Talent je nevyhnutný na to, aby Európa mohla pokračovať vo svojich iniciatívach, akými sú digitalizácia a trvalo udržateľný rozvoj. Aby sme spoločne dosiahli úspech musíme sa spojiť a vybudovať otvorený ekosystém talentov. Spoločnosť Huawei vždy prikladala veľký význam kultivácií talentov, čo je pre nás jedna z najvyšších priorít v Európe. Za posledné desaťročie sme v tomto regióne vyškolili viac ako tridsaťtisíc IKT odborníkov.“ Kedzia na podujatí spustil program Bright Star, ktorého cieľom je každoročne získať 100 univerzitných stážistov v Európe. Počas nasledujúcich troch rokov plánuje Huawei prijať 600 absolventov z európskych univerzít.

Súčasťou jedného z diskusných panelov bol aj študent Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Marek Hlavatý: Na to, aby ma vybrali do panelovej diskusie bolo potrebné nahrať video na danú tému. Ja som si vybral tému udržateľnosti a zameriaval som sa na sociálny aspekt technológií – na úlohu inovácií nielen odstraňovať chyby v každodenných procesoch, zvyšovať efektivitu a produktivitu, ale hlavne prinášať úžitok ľuďom a zvyšovať ich kvalitu života. Vďaka tomuto som mohol v Aténach diskutovať so študentami z celej Európy o technologických inováciách a udržateľnosti. Zo samitu si odnášam v prvom rade neoceniteľné kontakty a tiež možnosť stáže v spoločnosti Huawei a možno neskôr aj budúce zamestnanie.“

Huawei podporuje vytvorenie otvoreného ekosystému pre talenty prostredníctvom série programov na kultiváciu talentov. Spoločnosť doteraz otvorila viac ako 200 IKT akadémií v Európe zameraných na získanie odborných certifikátov, ktoré odovzdali viac než 16 000 európskym študentom. V roku 2011 spoločnosť Huawei predstavila v Európe program Seeds for the Future a odvtedy vyškolila viac ako 3 500 študentov.

Súbežne so samitom prebiehal dvojdňový workshop k súťaži Tech4Good s účastníkmi z celej Európy. Odštartoval ju Adonis Georgiadis, grécky minister rozvoja a investícií. „Talentovaní mladí študenti z európskych krajín boli pozvaní stráviť niekoľko dní v Grécku. Tu im boli odhalené tajomstvá v špičkovom biznise a získali štipendiá pre ich štúdium,“ vyjadril sa Georgiadis. Huawei tiež v spolupráci s organizáciou Manpower Employment Organization a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Grécka spustila program Women in Tech s cieľom poskytnúť základné školenia v oblasti IKT 500 nezamestnaným ženám v Grécku. 

Značky: