Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Projekty inteligentných miest – smart cities čelia výzvam, ako sú nedostatočné rozpočty, nevhodná infraštruktúra a krátkodobé zmýšľanie
  • Najväčší prínos pre implementáciu fenoménu smart cities by malo vizionárske vedenie miest
  • Odmeny za úsilie sú vysoké, príkladom je 47 000 pracovných miest a miliónové tržby za inteligentné parkovanie v Barcelone

Philips Lighting publikoval novú správu, ktorú pripravil spoločne so spoločnosťou SmartCitiesWorld. Prieskum poukazuje na dôvody a prekážky, ktorým čelia lokálne úrady pri zvažovaní implementácie projektov inteligentných miest.

Red bus in motion, Big Ben and Westminster Palace in London, the UK. at night. View from Westminster Bridge. Moon shining, vintage, retro.

Správa vychádza z hĺbkového prieskumu medzi 150 kľúčovými influencermi na plánovanie miest z celého sveta a označuje Singapur, Londýn a Barcelonu za najlepšie inteligentné mestá na svete. Za jeden z najdôležitejších faktorov pri nasadzovaní inteligentných miest považuje vizionárske vedenie – vyjadrilo sa tak 56 % respondentov. Prieskum tiež zdôrazňuje vplyv vedúcich pracovníkov, ktorí myslia do budúcnosti, a spoluprácu úradov a agentúr naprieč oddeleniami.

Potenciálne odmeny sú vysoké. Príkladom je Barcelona, ktorá vďaka implementácii systémov Internetu vecí (IoT) vytvorila 47 000 pracovných miest, ušetrila 4,25 milióna eur za vodu a generuje o 36,5 milióna eur vyššie ročné tržby za inteligentné parkovanie.

Prekážky pre rozvoj inteligentných miest

1 z 10 zástupcov lokálnych úradov tvrdí, že nemá schopnosti na projekt inteligentného mesta. Medzi ďalšie prekážky patrí aj obmedzenie rozpočtu, nevhodná infraštruktúra, krátkodobé plánovanie a chýbajúci vedúci pracovníci, ktorí by projekt implementovali.

Nedostatočný rozpočet je podľa prieskumu hlavným nedostatkom (23 % respondentov), výrazným obmedzením je aj nevhodná infraštruktúra (19 %). Tieto aj ďalšie prekážky demonštrujú fakt, že získať investície pre projekty inteligentných miest nie je ľahká úloha.

Prieskum však poukazuje aj na to, že projekty, ktoré dokážu priniesť krátkodobý zisk a dlhodobo poskytovať infraštruktúru, môžu tieto nedostatky prekonať. Príkladom je osvetlenie so zabudovanými telekomunikačnými službami v San Jose a inteligentné LED osvetlenie v Los Angeles s ročnými úsporami na úrovni 9 miliónov dolárov a návratnosťou investície do 7 rokov. Prieskum potvrdil, že nie je neobvyklé, keď mestá minú polovicu svojho rozpočtu na energie za pouličné osvetlenie. Implementácia inteligentného osvetlenia nielen znižuje spotrebu energie, ale znižuje aj mieru kriminality a podporuje lokálny biznis.

Mestá spotrebujú 70 % energie

Inteligentné mestá prinášajú množstvo benefitov a je potrebné si ich uvedomiť. Mestá dnes spotrebovávajú 70 % celosvetovej energie. Predpokladá sa, že v roku 2050 bude v mestských častiach bývať 6,5 miliardy ľudí, o 2,5 miliardy viac ako dnes. Požiadavky na spotrebu energie budú preto rásť a mestá budú musieť reagovať na rôzne odvetvia, ako sú technológie, komunikácia, používanie energie a ochrana dát.

Singapore

Využitie Internetu vecí (IoT)

Prieskum sa zameriava aj na kľúčovú úlohu Internetu vecí (IoT). Predstavuje revolúciu v zbieraní dát (podľa 35 % respondentov), v komunikácii pre presné poskytovanie služieb (15 %) a v manažovaní zdrojov (13 %). Internet vecí môže v týchto odvetviach pomôcť, avšak implementácia nových technológií a projektov inteligentných miest je odlišná pre každé mesto.

Tri najlepšie inteligentné mestá na svete majú výrazne odlišné prednosti svojich projektov. Singapur bol ocenený za progresívnu infraštruktúru, budovy, prepravu a využitie podzemného priestoru. Londýn dostal pochvalu za dôraz na komunity pri implementácii technológií. Barcelona púta pozornosť vládou, ktorá je iniciátorom zmeny.

Značky: