Vedomostné ostrovy predstavujú úplne novú interaktívnu vzdelávaciu pomôcku na Slovensku. Jej súčasťou je 100 špecializovaných kioskov plných zaujímavostí a testov s bezplatným pripojením na internet na dva roky. Tieto kiosky čakajú na 100 základných škol na Slovensku. Stačí sa zaradiť do zoznamu žiadateľov. 

Za projektom stojí nadácia Volkswagen Slovakia a spolupracuje s Agentúrou pre vzdelanie a vedu SEA. Vedomostný ostrov predstavuje spomenutý interaktívny kiosk s troma dotykovými displejmi a špeciálnou aplikáciou tvoriacou jeho vedomostný obsah. Cieľom projektu je podporiť netradičné formy vzdelávania na základných školách a zároveň usmerniť žiakov pri výbere strednej školy. Ďalším cieľom je podporiť popularitu nemčiny u mladých ľudí.

Vedomostný obsah tvoria dva časti. Prvou je animovaný ostrov s interaktívnymi úlohami z oblasti techniky, nemeckého jazyka, ekológie a fyziky. Úlohy sa ukrývajú pod lokalitami označenými na mape, na ktoré treba kliknúť. Druhú časť tvoria digitálne učebnice pre nemecký jazyk, dopravnú výchovu a fyziku a poradenstvo vo forme „Viem, čím chcem byť“. Pri hľadaní odpovede na danú otázku môžu deti používať aj Google.

V štúdiu zaujímavých informácií môžu žiaci pokračovať aj doma na stránke www.vedomostneostrovy.sk napr. aj na svojom tablete.

Okrem vedomostí sa môžu žiaci dostať k zaujímavým nápadom ako získané poznatky využiť v praxi. Nájdu sa tu návody na domáce pokusy, videá, tipy ako sa lepšie postarať o životné prostredie alebo ako si vybrať svoje budúce povolanie. V riešení úloh a vedomostných kvízov sa budú môcť deti otestovať a súťažiť buď jednotlivo alebo za celú školu o hodnotné ceny.

Do projektu sa môže zapojiť akékoľvek základná škola na Slovensku. Na základne žrebovania bude potom rozdelených 100 Vedomostných ostrovov pre 100 škôl, ktoré k nim automaticky dostanú aj pripojenie na internet na dva roky. Školy sa môžu prihlasovať od 1. septembra do 18. októbra 2017. Šťastné školy budú vyhlásené 9. až 12. novembra 2017 v Bratislave na podujatí Bibliotéka – Pedagogika 2017. Prvé Vedomostné školy tak budú na školy nainštalované v januári 2018.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.