Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

O tom, že technológie uľahčujú každodenné fungovanie nielen ľuďom ale aj podnikom, netreba pochybovať.

Čoraz viac spoločností už objavilo čaro ERP systémov na riadenie podniku, ktoré sa už dajú cenovo prijateľne prispôsobiť na konkrétne použitie. Znamená to, že ERP systém môže obsahovať iba tie moduly, ktoré potrebujete, a tak nemusíte platiť horibilné sumy za niečo, čo nevyužijete. Spomedzi množstva iných je veľmi užitočnou nadstavbou ERP systému práve CRM. Na detaily jeho integrácie sa bližšie pozrieme v nasledujúcom článku.

ERP systém riadenie podniku je riešením pre malé aj väčšie spoločnosti, ktoré chcú mať dokonalý poriadok vo svojich veciach a neustále pracovať na zlepšovaní procesov. Kvalitný ERP systém vám umožní prehľadné delegovanie úloh, riadenie rizika projektov, sledovanie nákladov a čerpania rozpočtu a rovnako vďaka nemu získate prístup k celému radu užitočných údajov. Nezabudli sme však na to najdôležitejšie – vašich klientov? Nezabudli! Riešením je CRM modul, s ktorým môžete naplno zapracovať na zákazníckych vzťahoch a udržiavať si poriadok v zákazkách.

manažment riadeniaZdroj: elements.envato.com

Integrácia záleží aj od zvoleného CRM systému

Skôr, ako sa však rozhodnete, či uprednostníte jednoduchý CRM systém, alebo skôr CRM potrebujete ako súčasť robustnejšieho riešenie, premyslite si spôsob a možnosti jeho integrácie. Na to, aby CRM prinášal úžitok, je potrebná jeho správna integrácia na softvér, ktorý už používate a zabezpečenie dostatočného prísunu dát do samotného CRM. Keďže každá firma funguje trochu inak, aj samotný proces integrácie je vždy individuálny.

Napriek tomu, môžeme zovšeobecniť, že najčastejšie je potrebné zabezpečiť prepojenie s e-mailovým klientom, office aplikáciami, telefonickým systémom a veľmi užitočná je aj integrácia s fakturačným softvérom. CRM však v každom ohľade nie je iba IT záležitosťou, veď napokon dáta z tohto systému sú relevantné pre všetky úrovne v rámci firmy. Moderné cloudové CRM systémy sú spravidla na integráciu najľahšie a v prípade, že s podobnými systémami skúsenosti nemáte, oplatí sa začať práve nimi.

Riadenie projektovZdroj: elements.envato.com

Značky: