Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Skupina KBC si vybrala spoločnosť Deloitte za systémového integrátora pre implementáciu jej core bankového systému T24 v slovenskej ČSOB a maďarskej K&H.

Skupina KBC, patriaca k najväčším banko-poisťovacím skupinám v Európe, inovuje core bankové systémy na Slovensku a v Maďarsku. Ide o kľúčový prvok pri realizácii päťročnej digitálnej stratégie a transformácie. Z prevádzkového hľadiska bude za komplexnú integráciu tohto systému zodpovedať tím odborníkov z Centra excelentnosti spoločnosti Deloitte pre systém Temenos spolu s lokálnymi tímami.  Spoločnosti KBC a Deloitte podpísali dohodu o spolupráci v uplynulých dňoch.

Skupina KBC je banko-poisťovacou skupinou, ktorá poskytuje služby najmä retailovým a privátnym klientom, malým a stredným podnikom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou. Skupina poskytuje služby viac ako 11 miliónom zákazníkov a zamestnáva 42 000 ľudí na svojich strategických trhoch, medzi ktoré patrí Belgicko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Írsko. Široká škála kompetencií spoločnosti Deloitte umožňuje jej tímu realizovať komplexné a viacúrovňové projekty. Deloitte je oficiálnym partnerom spoločnosti Temenos a má  rozsiahle skúsenosti s implementáciou systému T24 na celom svete.

„Pre realizáciu našej biznis stratégie a transformácie, v plnom súlade s reguláciou a legislatívnymi požiadavkami, implementujeme nový core bankový systém T24 v slovenskej ČSOB aj maďarskej K&H. Táto zmena je v súlade s našou stratégiou a plánom päťročnej digitálnej transformácie, ktorého cieľom je zabezpečiť našim klientom služby na najlepšej možnej úrovni a čo najlepší zážitok pri kontakte s bankou. Túto transformáciu bude viesť tím spoločnosti Deloitte, ktorý preukázal svoju profesionalitu v rámci fázy analýzy tohto projektu počas posledných 6 mesiacov,“ uviedol Willem Hueting, riaditeľ pre medzinárodné trhy skupiny KBC.

Prvá fáza digitálnej transformácie zahŕňa výmenu core bankových systémov a potrvá dva roky. „Jedným z kľúčových cieľov je úplná digitalizácia ČSOB, ktorá našim klientom poskytne prístup k moderným, inovatívnym bankovým službám založeným na digitálnych riešeniach a technológiách,“ hovorí Daniel Kollár, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB na Slovensku.

Komplexný projekt je zameraný na modernizáciu hlavných bankových činností. „Veľké výzvy vedú k ešte väčším zlepšeniam. Implementácia modernej, integrovanej a otvorenej  bankovej platformy akou je T24, umožní K&H ponúkať ešte inovatívnejšie produkty a zároveň dostupné, prehľadné a jednoducho ovládateľné  služby pre zákazníkov na maďarskom trhu, ktorých potreby sa rýchlo menia. Pri implementácii systému Temenos T24 sa spoliehame na spoločnosť Deloitte a jej Centrum excelentnosti, ktoré má rozsiahle kompetencie v oblasti hlavných bankových systémov,“ zdôraznil David Moucheron, generálny riaditeľ K&H v Maďarsku.

Finančné inštitúcie si uvedomujú  potrebu zmeny ich fungovania a systémov, ktorá im umožní flexibilne reagovať na požiadavky trhu a zákazníkov. Zjednodušenie a zvýšenie efektívnosti prevádzkových modelov, spolu s optimalizáciou digitálnych kanálov, sú preto nevyhnutnosťou.

Značky: