Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nárast pokrytia optikou o desiatky tisíc nových domácností.

  • Rozdátované Slovensko: rast prevádzky mobilných sietí o 65 percent
  • Významný test v Bratislave: Massive MIMO
  • Riešenia pre B2B oblasť: konektivita pre eKasu i paušály ÁNO Biznis

„Prvých šesť mesiacov roka 2019 reflektuje viaceré úspechy a ciele Slovak Telekomu, medzi ktoré patrí najmä zameranie sa na vlastnú bázu zákazníkov, ich spätnú väzbu, riešenia pre lepšiu zákaznícku skúsenosť i technologický pokrok. Investujeme do nového pokrytia optiky i VDSL, rozšírili sme ich o desiatky tisíc nových domácnosti a rýchlejšie technológie dostávame čoraz väčšiemu počtu zákazníkom. Sústredíme sa na našich klientov a priniesli sme

im viaceré novinky na čele s plošným prechodom z paušálov Happy na ÁNO: aj vďaka nim sa Slováci ešte viac rozdátovali a medziročne stúpla prevádzka o 65 percent. Pre biznis klientelu sme odštartovali naše riešenie pre eKasu i nové paušály ÁNO Biznis, opäť s veľkými objemami dát. Našu technologickú silu potvrdil aj test technológie Massive MIMO v Bratislave. Vo finančnej oblasti sme zaznamenali mierny nárast výnosov i EBITDA a aj prevádzkové ukazovatele sú pozitívne pri raste zákazníkov internetu a TV,“ uviedol Dušan Švalek, výkonný riaditeľ pre Slovensko v Skupine Slovak Telekom.

Nové riešenia a vyššia zákaznícka skúsenosť

Počas uplynulých mesiacov odštartoval Telekom aj viaceré novinky v oboch hlavných oblastiach.

Dôležitým krokom zameraným na existujúcich zákazníkov, ktorým chce Telekom priniesť nové výhody, bolo umožnenie plošného prechodu z paušálov Happy na ÁNO. Vďaka nemu môžu zákazníci pokračovať už na novom programe ÁNO aj počas viazanosti a získať najmä viac dát.

Mobilné dáta a práca so zákazníkmi boli akcentované aj pri ďalších novinkách ako napríklad ÁNO Biznis, kde Telekom uviedol dva nové programy a biznis zákazníkom ponúka ešte viac dát a aj benefit podľa výberu.

Viaceré aktivity v mobilnej sieti (viac zákazníkov s paušálmi ÁNO a iné novinky) podporujú aj rastúcu dátovú prevádzku v mobilných sieťach, ktorá dosiahla už 3010 TB mesačne v júni a medziročne stúpla o 65 percent.

Výhodnejšie dáta v zahraničí boli uvedené v novej ponuke roamingových dátových balíčkov mimo EÚ. Odteraz majú zákazníci k dispozícii lepšie ceny aj v Turecku, Kanade či iných destináciách a môžu využiť i väčšie objemy dát.

V apríli Telekom spolu so spoločnosťou ELCOM predstavili spoločné riešenie pre eKasu, kde Telekom zastrešuje konektivitu na špičkových sieťach.

TV platforma Magio TV dostala očakávanú funkciu 2HD+2SD streamov na VDSL sieti a portfólio sa rozširuje o množstvo HD kanálov.

Telekom navyše rozšíril svoje portfólio aj o nečakávaný segment a vytvoril novú kategóriu ponuky pre e-bike, kde predáva už viacero modelov a takto naplno podporuje mobilitu v mestách.

Špičkové siete pre kvalitné služby

Investície do nových technológií sú pre Telekom kľúčové. Zameranie na rozširovanie pevných sietí pokračovalo aj v prvom polroku 2019: pokrytie sa zvýšilo na 583 tisíc domácnosti na optike a 662 tisíc domácností na VDSL.

V oblasti 4G siete pokračuje Telekom v expanzii nových lokalít pre rýchlejšiu 4G+ sieť a na mape pokrytia pribudlo 17 lokalít s kapacitou do 200 Mbps. Rýchlejšie 4G+ je najnovšie v mestách Galanta, Hlohovec, Levice, Leopoldov, Sereď, Sládkovičovo, Šaľa a Žiar nad Hronom.

Pri 4G sieti sa Telekom orientuje na osvedčené VoLTE portfólio a zvýšil počet podporovaných zariadení na 84 modelov od deviatich výrobcov.

Telekom z pozície technologického lídra realizoval v minulosti viaceré testy mobilných technológií a v januári 2019 predviedol technológiu Massive MIMO s ukážkou posilňovania sieťovej kapacity v súčasnej 4G sieti a ako môže byť táto vlastnosť využívaná v ďalšej generácii sietí: viac zákazníkov využije vyššie rýchlosti v rovnakom čase.

Prevádzkové ukazovatele

Pevná sieť

Počet TV zákazníkov rástol v oboch kvartáloch a dosiahol napokon 623 tisíc. K pokračujúcemu rastu spoločnej bázy prispeli obe portfólia Magio a DIGI TV.

Počet širokopásmových prístupov stúpol už na 697 tisíc.

V tisícoch (vrátane DIGI)H1 2019H1 2018 Medziročný nárast/pokles
Pevné linky854859-0,6%
Širokopásmové prístupy6976841,9%
Zákazníci digitálnej TV6236062.8%

Mobilná sieť

K 30.6.2019 využívalo služby mobilnej siete Telekom 2 402 tisíc zákazníkov.

Telekomu sa darí najmä v post-paid segmente, kde sa čoraz viac etablujú paušály ÁNO,  nových zákazníkov, aj u prechádzajúcich z minulej generácie Happy.

 v tisícochH1 2019H1 2018Medziročný nárast/pokles
Celkový počet2 4022 3193,6%
– z toho počet zmluvných zákazníkov1 5741 4806,4%
– z toho počet zákazníkov predplatených kariet579588-1,5%
– z toho počet SIM kariet pre SkyToll2502500%

Poznámka: Údaj 2 402 tisíc zákazníkov zohľadňuje počet klientov, ktorí vykázali aktivitu v priebehu posledných 12 mesiacov. Celkový počet aktívnych zákazníkov, ktorí využili služby Telekomu za posledné tri mesiace, dosiahol 2 309 tisíc zákazníkov.

Biznis výsledky

Prvých šesť mesiacov roka 2019 zaznamenala Skupina Slovak Telekom mierny rast v oboch hlavných finančných ukazovateľoch. Konsolidované výnosy dosiahli 375,3 milióna eur a prevádzkový zisk EBITDA stúpol na 162,6 milióna EUR.

V miliónoch EURH1 2019H1 2018Medziročný nárast/pokles
Výnosy375,3365,52,7%
EBITDA (upravený)162,6157,73,1%

Poznámka: V prípade reportovania EBITDA novou metodikou so štandardom IFRS16 after lease by Skupina dosiahla jeho medziročný nárast o 2,8%.

Z dcérskych spoločností sa najviac darilo DIGI Slovakia – má najvyššie výnosy 19,65 milióna EUR a dosiahla aj medziročný rast o dve percentá.

  • Výnosy PosAm sa za prvých šesť mesiacov dostali na 14,08 milióna EUR.
  • Výnosy Zoznam a Zoznam Mobile dosiahli za prvý polrok 3,77 milióna EUR.

Značky: