Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Záujem o moderné integračné platformy, ktoré nahrádzajú neefektívny, náročný a neštandardizovaný prístup vytvárania rozhraní medzi všetkými navzájom komunikujúcimi informačnými systémami, prejavila aj Čierna Hora, ktorá v rámci prístupových rokovaní s Európskou úniou a NATO pokračuje v modernizácii a reforme verejnej správy, obranného sektora, justície a ďalších oblastí.

S implementáciou vládnej integračnej platformy pomôže Ministerstvu pre informačnú spoločnosť a telekomunikácie Čiernej Hory slovenská spoločnosť Aliter Technologies a.s.

„S neustále narastajúcim počtom informačných systémov a aplikácií vzniká v súčasnosti potreba jednotlivé systémy vzájomne prepájať,“ vysvetľuje riaditeľ Software Development Tomáš Orieščik zo spoločnosti Aliter Technologies. „Integračná platforma je systém, kde jednotlivé informačné systémy publikujú svoje služby, a cez ktorú je možné tieto služby poskytnúť a zároveň ich používať. Využívanie funkcionality integračnej platformy v súkromnom aj verejnom sektore je nielen v Európe, ale aj vo svete čoraz populárnejšie. Nahrádza neefektívny, náročný a neštandardizovaný prístup vytvárania rozhraní medzi všetkými navzájom komunikujúcimi informačnými systémami. Moderné integračné platformy umožňujú implementáciu biznis logiky a procesov centrálnym spôsobom bez rozsiahlejších úprav na strane dotknutých informačných systémov. Takouto modernizáciou prešli nedávno aj niektoré organizácie na Slovensku.“ 

Úspech slovenskej spoločnosti ocenil aj veľvyslanec SR v Čiernej Hore Roman Hlobeň: „Sme veľmi hrdí na to, že slovenská firma uspela v medzinárodnej súťaži na také sofistikované riešenie, akým je vytvorenie integračnej platformy pre štátnu správu v Čiernej Hore. Dokazuje to svetovú kvalitu slovenských firiem a ich schopnosť rýchlej adaptácie na potreby 21. storočia. Veľvyslanectvo SR v Čiernej Hore bude takéto aktivity vždy aktívne podporovať.“

Nová integračná platforma, ktorú štátnej správe Čiernej Hory dodá spoločnosť Aliter Technologies, bude tvoriť centrálny prvok IKT infraštruktúry pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni a umožní spravovanie, proxovanie, publikovanie, transformovanie a zabezpečenie systémovej integrácie a tiež orchestráciu služieb.

Ministerstvo pre informačnú spoločnosť a telekomunikácie Čiernej Hory predstavilo minulý mesiac aj ďalšie plány na modernizáciu. V dokumente „Stratégia rozvoja informačnej spoločnosti v Čiernej Hore do roku 2020“ sa zaviazalo naďalej zlepšovať a optimalizovať IT infraštruktúru, vytvoriť bezpečné IT prostredie a rozvíjať digitálnu ekonomiku.

Značky: