Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Digitálna transformácia vládne data-trendom súčasnosti. Mení nielen fungovanie firiem, ale prináša pridanú hodnotu aj zákazníkom. Slovensko v nej zaostáva za globálnou špičkou, no zrýchlenému tempu doby podľa prieskumu zo 40 krajín sveta nestačia ani jeho viacerí európski susedia. Pružnejšej integrácii digitálnych technológií pritom často bránia sami zamestnanci, ktorí odmietajú akékoľvek zmeny. Odborníci na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano vidia východisko vo výbere vhodných externých partnerov, ktorí im s inováciami môžu pomôcť a znížiť tak potenciálne riziká na minimum. 

Biznis verzus IT

Uplynulé náročné roky poznačené pandémiou nového koronavírusu donútili manažmenty firiem zamyslieť sa nad svojou budúcnosťou. Mnohé z nich sa na vlastnej koži presvedčili o tom, že ak nechcú stratiť konkurencieschopnosť nielen z hľadiska flexibility, ale aj cenotvorby a výšky prevádzkových nákladov, musia digitalizovať. Aj napriek tomu však krajiny Európy, Stredného východu a Afriky (región EMEA) majú s transformáciou obrovské problémy. Až 51 percent vedúcich IT pracovníkov tvrdí, že ich organizácia – a tým pádom ani oni sami – nevie, čo je potrebné k digitálnej transformácii – a množstvo zamestnancov preto čelí výzve udržať krok s technologickým napredovaním. „Veľmi častým dôvodom slabého napredovania firiem z pohľadu digitálnej transformácie je odlišnosť svetov biznisu a IT a nesúlad vzájomných očakávaní. Obvykle si IT pýta zadanie z biznisu, pričom očakávanie biznisu sú naopak inšpirácie z IT. Podľa skúseností je pravda opäť niekde uprostred. Ako veľmi výhodné sa ukazuje disponovať špecializovaným oddelením pre inovácie, ktoré má priamo za úlohu tieto dva svety prepájať,” vysvetľuje Eduard Gers, odborník na digitalizáciu zo spoločnosti Enehano Solutions.

Aj napriek obavám o zaostávanie za konkurenciou nie je záujem IT zamestnancov v regióne EMEA – od riaditeľov cez osoby s rozhodujúcou právomocou v tejto oblasti až po radových členov tímov – o digitálne zmeny veľký. Pomerne šokujúco vyznieva zistenie, že aktívne realizuje projekty digitálnej transformácie len 10 percent z nich.  „Bohužiaľ, len málo firiem si uvedomuje s dostatočným predstihom, že potrebuje ,držať krok s dobou´, s čím súvisí z tohto pohľadu zavádzanie technologických inovácií do firemných procesov. Každá firma je závislá od svojich zákazníkov, takže digitálna transformácia by mala začínať práve od nich – ako si udržať tých existujúcich a ako získavať nových. Z tohto pohľadu je pohodlné nerobiť nič, lebo to ,šliape´ a spoliehať sa na to, ako sme to robili doteraz,” hovorí Gers.

Podcenené a zanedbané procesy 

Aj na slovenskom trhu pritom ľahko nájdeme spoločnosti, ktoré boli úspešné a prudko rástli, avšak zrazu prišiel zlom a dostali sa do finančných problémov. Jedným z dôvodov môže byť aj to, že firmy nedostatočne využívajú moderné technológie pre potreby biznisu. „Spomeniem príklad – mnohé firmy masívne investujú do všeobecného marketingu, kde plošne ponúkajú svoje výrobky všetkým. Máme plné e-mailové schránky s ponukami, ktoré nás vôbec nezaujímajú. Pritom dnes je možné personalizovať každý jeden e-mail tak, aby obsahoval presne to, čo konkrétneho zákazníka zaujíma,” dodáva s tým, že pri takomto spôsobe marketingu je možné dramaticky znížiť prostriedky na reklamu, niekoľkonásobne zvýšiť úspešnosť takýchto kampaní a značne zvýšiť aj spokojnosť a retenciu zákazníkov.

Štvrtina z opýtaných radových zamestnancov podľa prieskumu verí, že sa ich organizácia nezapája do procesu firemných zmien dostatočne. Zloženie projektových tímov a ich vedenie je pritom podľa Gersa jedným z kľúčových faktorov úspechu, keďže priamo ovplyvňuje aj adopciu zmien.„Pokiaľ je do projektu zapojený len manažér oddelenia, nemusí to znamenať, že bude pozitívne prijatý jeho podriadenými. Zo skúseností vieme, že často si manažér predstavuje prácu svojich podriadených odlišne, aká v skutočnosti je. Preto je účasť kľúčových užívateľov kriticky dôležitá. Ideálne, ak sú to ľudia, ktorí následne dokážu nadchnúť pre nové veci aj ostatných členov tímu,” tvrdí.

Pomoc externého partnera

Fakt, že až 42 percent zamestnancov v regióne EMEA stále prijíma digitálne zmeny pomaly a neochotne, Gersa neprekvapuje. Odborník zo spoločnosti Enehano navyše aj odhaduje, z čoho môže ich odpor a nedostatok motivácie prameniť – a ako im teoreticky predísť. Ľudia vo všeobecnosti neradi vychádzajú zo svojej komfortnej zóny. Je však dôležité, aby boli vo vedení firiem inovatívni ľudia, ktorí sa zmien neboja – majú reálny záujem dozvedieť sa viac o možnostiach, ktoré dnešné technológie umožňujú. Mali by byť schopní zhodnotiť benefity a realizovateľnosť možných zmien, aby firmu úspešne posúvali vpred,” dodáva Gers.

Je podľa neho, samozrejme, pohodlnejšie “nevŕtať sa v tom” a viezť sa vo vlaku inovácií, ktorého smer udávajú iní – pri takomto prístupe však hrozí, že bude firma skôr či neskôr „prevalcovaná“ konkurenciou. „Byť lídrom v oblasti inovácií si vyžaduje akceptáciu väčšieho rizika, to však vie byť minimalizované pri spolupráci s vhodným externým partnerom. Takéto firmy často dosahujú benefity oveľa rýchlejšie a dokážu úspešne rásť nielen v rámci Slovenska,” spomína Gers. „Áno, interný človek musí byť zdatný a skúsený pri zavádzaní zmien, avšak nikdy nebude disponovať takým know-how, ako kvalitný externý partner, ktorý zdieľa skúsenosti viacerých ľudí a má za sebou viacero projektov. Úspešné projekty digitálnej transformácie bývajú vždy o spolupráci interných a externých ľudí a vhodnej kombinácii biznisového a IT sveta,” uzatvára.

Značky: