Prvý elektronický obchod predal CD-čko za 12 USD a až potom sa na svetlo sveta dostal Amazon ako najúspešnejší e-shop na svete.

Podľa KPMG osem z desiatich slovenských online obchodov očakáva, že priemerná výška nákupu v nimi prevádzkovanom e-shope sa v predvianočnom období zvýši. Takmer tretina predpokladá nárast o viac ako 20 %. Online obchodníci v tomto nákupne exponovanom čase lákajú zákazníkov najmä na doručenie zdarma a darčeky k uskutočnenému nákupu. Vyplynulo to z prieskumu E-shop Barometer, ktorý na vzorke takmer 120 respondentov zrealizovala KPMG na Slovensku v spolupráci so spoločnosťou ui42.

Impulz na založenie vlastného e-shopu (Prieskum KPMG)
Impulz na založenie vlastného e-shopu (Prieskum KPMG)

Podľa výsledkov tohto prieskumu vznikajú slovenské e-shopy najmä z túžby mať vlastné podnikanie (viac ako 50 % respondentov). S online podnikaním to Slováci myslia vážne, až dve tretiny opýtaných aktuálne zvažujú možnosť expandovať na iný ako slovenský trh. Prekvapivo to nie je český trh, kde majú zákazníci úplne iné správanie ako na Slovensku. Slovenský trh je viac podobný maďarskému alebo rumunskému. Veľmi perspektívny sa zdá byť slovinský trh. Na to, aby slovenský eshop mohol byť v zahraničí úspešný, musí sa v danej krajine tváriť ako domáca firma. To znamená mať domácu adresu, call centrum musí fungovať v lokálnom jazyku. Ani v českom prostredí nie je vhodné, aby hlas v telefóne e-shopu bol v slovenčine.

Za svoju najväčšiu konkurenčnú výhodu považujú zástupcovia e-shopov na Slovensku zákaznícky servis vrátane riešenia reklamácií. Do popredia sa v porovnaní s minulými rokmi dostávajú online obchody, ktoré ponúkajú unikátne produkty alebo služby. Často sú šité na mieru podľa požiadaviek zákazníkov.

„Obchodníci začínajú chápať, ako dôležitá je pre slovenského zákazníka personalizácia. Ak firma dáva pocítiť klientovi jeho jedinečnosť, venuje mu špeciálnu pozornosť a starostlivosť, automaticky sa stáva jeho obľúbenou značkou. “ povedala Ivana Mazániková z KPMG.

Počas tejto vianočnej sezóny sa síce očakáva nárast predaja, ale nie tak veľký, ako to bolo pred rokom. Aj tu vidno vplyv spomaľovania ekonomiky. Už po 6. mesiac v rade dochádza u nás k zníženiu predaja. Na Slovákov funguje doručenie tovaru zadarmo a špeciálne darčeky (napr. vzorky kozmetiky). Podstatné v tomto období pre nákupcu je to, aby tovar dostal načas, hraničný termín je deň pred Vianocami. Výhodné je, ak s-Shop informuje nákupcu v akej etape dopravy sa nachádza jeho tovar.

Vianočné sviatky sú považované prevádzkovateľmi e-shopov za top faktor zvýšenia predaja. Vyjadrila sa tak tretina opýtaných. Na druhom mieste sa umiestnila tzv. PPC reklama, teda online reklama, kde zadávateľ platí za klik na stránku promujúcej spoločnosti.

Pay Per Click reklama je vhodná takmer pre všetky typy e-shopov, najmä pre tie, ktoré sa pohybujú v konkurenčne nasýtenom prostredí a neponúkajú jedinečný alebo exkluzívny produkt. Základom úspechu sú jednoznačne dobre nastavené parametre reklamy, kľúčové slová a cielenie publika,“ vysvetľuje Martin Krupa z ui42.

Na prilákanie zákazníkov až 42 % e-shopov investovalo v roku 2019 najviac prostriedkov do propagácie svojho online obchodu. Podstatná je aj funkcionalita e-shopu. Dobrý dizajn e-shopu znamená vysokú mieru konverzie. Vtedy sa prostriedky venované na marketing sa vrátia. Pomaly je čas, aby si prevádzkovatelia zriadili funkciu CXO – Customer Expoerience Officee. Ten sa stará o zlepšenie používateľského zážitku. Až 70 % e-shopov nemá nikoho takého.

Zaujímavé boli odpovede na otázku, čo považujú prevádzkovatelia e-shopov za zdroj vzdelávania. Sú to blogy a obsah dostupný na Youtube. Video prezentácia tovaru je veľmi dôležitá aj pre nákupov. Mimoriadne rastie v tejto oblasti aj forma podcastu. Ľudia si podcasty prehrávajú napr. pri ceste autom a bude to výrazný prostriedok do budúcna.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.